Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D., narozena 18. února 1989 v Náchodě
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Joštova 218
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D. Sociální psychologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; téma dizertace: "The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center"
 • 2014: Mgr. Psychologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; diplomová práce: "Vliv self-monitoringu na výkon uchazečů ve výběrovém řízení metodou assessment centra"
 • 2011: Bc. Psychologie-sociologie; Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; bakalářská práce: " Vliv kontextu na kauzální atribuce v otevřených otázkách ve výzkumných šetřeních"
Přehled zaměstnání
 • 2019-současnost: odborný asistent, FSS MU
 • 2012-současnost: lektor a psycholog, Duality, s. r. o.
 • 3/2013-6/2013: psycholog, Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Boskovice
 • 2012 a 2013: studentský asistent, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, projekt Copingové strategie kyberšikany u adolescentů
Pedagogická činnost
 • Personální psychologie (PSYb1110), Psychologie organizace (PSYn4090), Assessment centrum (PSYn4650), Rozvoj pracovníků (PSYn5360), Úvod do psychologie (PSYb1010), Povinná a profilační praxe (PSYn4150 a PSYn5390)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Assessment centrum a jeho validita
 • Pracovní stres a psychické odpoutání od práce
 • Výběr a rozvoj lidí
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016 a 2017: spolupráce s akademickými knihovnami FSS a FF MU, Brno; příprava a realizace monitoringu pracovních činností, workshop pro vedoucí knihoven
 • 2015 a 2016: AC pro klienty Centra vzdělávání všem, Brno; příprava a realizace zácviku studentů v metodě AC, vedení studentů během hodnocení účastníků, psaní zpráv, poskytování zpětných vazeb
 • 7/2013-11/2013: stáž, Assessment systems Czech Republic, Praha; příprava materiálů na školení a tréninky, účast na AC v roli hodnotitele, příprava závěrečných zpráv z AC pro účastníky, tvorba a vedení vlastního workshopu
Vybrané publikace
 • PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ and Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7. PURL epub url html info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. 2016, vol. 24, No 2, p. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137. URL info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ and Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. (Encyclopedia of work psychology II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 pp. ISBN 978-80-210-8368-4. Plná verze knihy v online čítárně info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK and Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, vol. 58, No 4, p. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721. Online archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ and Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce (Encyclopedia of Work Psychology). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. URL info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK and Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení (The influence of social effectiveness on performance during selection). In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. p. 184-191. ISBN 978-80-7378-309-9. URL info

2020/06/24


Životopis: Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D. (učo 333166), verze: čeština(1), změněno: 24. 6. 2020 10:08, M. Leugnerová

Another Variant: English(1)