Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Oto Polouček, born in Brno on 10th June 1990
Department
 • Department of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Czech Republic).
Employment - Position
 • Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2020: Faculty of Arts, Masaryk University, Academic degree (PhDr.) in Ethnology
 • 2015-2019: Faculty of Arts, Masaryk University, Ph.D. diploma in Ethnology
 • 2012-2015: Faculty of Arts, Masaryk University, Master’s diploma in Ethnology
 • 2012-2015: Faculty of Humanities, Charles University, Master’s diploma in Oral history – Contemporary history
 • 2009-2012: Faculty of Arts, Masaryk University, Bachelor’s diploma in Ethnology
Employment
 • 2019- to date: assistant professor, Department of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Teaching Activities
 • Qualitative data analysis, oral history methodology, rural change during socialism and post-socialism, field research
Scientific and Research Activities
 • 2020–to date: professional co-worker on a research project entitled Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (Czech Science Foundation, GA20-11275S)
Internship
 • 2019–2020: Department of ethnology and museology, Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • 2017: Institute of Ethnology and Anthropology, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia
 • 2014: Faculty of History, Vilnius University, Lithuania
University Activities
 • 2021: organizing of the exhibition: To the basics of the study of ethnology
 • 2017: organizing of the conference: Perspectives of current ethnological research. Meeting of Ph.D. students and young scientists.
Activities Outside University
 • member of the Czech Ethnology Society
 • member of the Czech Oral History Association
Awards Related to Science and Research
 • 2020: Czech Ethnological Society award – book category
 • 2015: Czech Oral History Association award for the best student work realized by oral history method
Major Publications
 • POLOUČEK, Oto. Týden bez filtru 20: Město, nebo venkov? Nebo jde o něco jiného? (The week without filter 20: City or countryside? Or is it about something different?). Bez filtru (podcast), 2023. Odkaz na rozhovor info
 • POLOUČEK, Oto. Sociální normy a socialistická morálka : ochrana veřejného pořádku na československém venkově 80. let 20. století (Social Norms and Socialist Morality : Public Order Protection in the Czechoslovak Countryside in the 1980s). Český lid. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, vol. 110, No 3, p. 279-302. ISSN 0009-0794. doi:10.21104/CL.2023.3.01. 2023. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. K podstatě studia etnologie (To the basics of the study of ethnology). 2022. info
 • ZOUNEK, Jiří and Oto POLOUČEK. Implementation of Digital Technologies in the Everyday Life of Primary Schools in (Post)Socialist Czechoslovakia. In The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 43, 31 August–3 September 2022, Milan, Italy. ISBN 978-88-6760-978-9. 2022. webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Progresivní formy lidových tradic jako součást socialistického způsobu života : jazyk a československá etnografie v období tzv. normalizace (Progressive Forms of Folk Traditions as Part of the Socialist Way of Life : the Language and the Czechoslovak Ethnography in the Period of Normalization). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, vol. 80, No 1, p. 54-72. ISSN 1211-8117. 2021. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto and Jiří ZOUNEK. Post-socialistická transformace základních škol ve vzpomínkách učitelů : Jak se ptát na změny v každodenním životě? (Post-socialist transformation of primary schools in the memories of teachers : how to ask to the changes in everyday life?). In VII. mezinárodní konference České asociace orální historie, 18.-19. února 2021, Praha. 2021. Program konference info
 • POLOUČEK, Oto and Jiří ZOUNEK. Mezi perestrojkou a transformací: Pohled do života škol v době sametové revoluce (Between perestrojka and transformation: The everyday life of schools during the velvet revolution). In XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021. webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto and Jiří ZOUNEK. Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism - eyewitness testimonies. In European Conference on Educational Research, 06 - 10 September 2021, University of Geneva, Switzerland. 2021. URL webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Cena České národopisné společnosti za rok 2020 - kategorie publikace. Česká národopisná společnost, 2021. URL info
 • POLOUČEK, Oto and Jiří ZOUNEK. Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987-1989) : analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize (Education and the Czechoslovak form of perestroika (1987-1989) : analysis, criticism, and planned reforms in the context of ideology and crisis). Studia paedagogica. Masarykova univerzita, vol. 26, No 3, p. 83-108. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-4. 2021. URL info
 • POLOUČEK, Oto and Jiří ZOUNEK. Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace (Everyday Life of Rural Elementary Schools in South Moravia during the Post-Socialist Transformation). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, vol. 80, No 2, p. 31-50. ISSN 1211-8117. 2021. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Kontinuity v období „revolučních proměn“ a „soumraku selského stavu“ (příspěvek ke studiu života na venkově v socialistickém Československu) (Continuities in the Period of “Revolutionary Changes” and the “Dusk of the Peasant Status” (Contribution to the Study of Rural Life in Socialist Czechoslovakia)). Slovenský národopis. Bratislava: Slovenská akadémia vied, vol. 68, No 1, p. 29-46. ISSN 1335-1303. doi:10.2478/se-2020-0002. 2020. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Czech rural communities and late socialism : threat, continuity and sustainability. In Memory of the Communist Past, 14.-16. 10. 2020, Bratislava - online. 2020. webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling (recenze) (Jahnke, H., Kramer, C., Meusburger, P. (eds.): Geographies of Schooling (review)). Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, vol. 39, No 2, p. 38 - 41. ISSN 1213-1075. 2020. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu : Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu (Grannies at the big beat party : The social life in the late socialist Moravian countryside). Brno: Masarykova univerzita. 167 pp. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3. 2020. info
 • POLOUČEK, Oto. Zamyšlení nad některými příčinami vyjadřování nostalgie po socialismu v orálně historických rozhovorech s důrazem na specifika venkovského prostředí (Reflection of some causes of the post-socialist nostalgia perception in oral history interviews with focus on specifics of the countryside). In Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin: VI. mezinárodní konference COHA, 6.-7. února 2019, Olomouc. 2019. Webová prezentace konference URL info
 • POLOUČEK, Oto. Společenský život malého venkovského města 70. let na příkladu Dolních Kounic (The social life of the small rural town during the 1970s in the case of Dolní Kounice). In Jiří Petráš, Libor Svoboda. Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. p. 471-486, 15 pp. ISBN 978-80-88292-24-1. 2019. URL info
 • POLOUČEK, Oto. Social changes and post-socialist nostalgia in the Czechoslovak countryside. In Track Changes: Reflecting on a Transforming World, SIEF2019 14th Congress, 14.-14.4. 2019, Santiago de Compostela. 2019. Webová prezentace konference URL info
 • POLOUČEK, Oto. Borders and several aspects of space reflection in the Czech countryside. In The Line Crossed Us: New Directions in Critical Border Studies. 2019. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Dance Parties and the Symbolic Construction of Communities in the Era of Late Socialism in Czechoslovakia. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, vol. 2019, No 5, p. 18-28. ISSN 0862-8351. 2019. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Image of socio-cultural changes of Czech countryside in several generations’ memories. In IOHA 2018 Memory & Narration, The XX International Oral History Association Conference. 2018. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Recenze knihy: Lenka Kopřivová – Eliška Leisserová (eds.) Barvy chorvatské Moravy (Review of the book: Lenka Kopřivová – Eliška Leisserová (eds.) The colors of Croatian Moravia). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, vol. 2018, No 2, p. 103 - 105. ISSN 1211-8117. 2018. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Orální historie ve výzkumu proměn společenského života na malém venkovském městě (The use of oral history in researching social transformation in a small rural town). In Denková, Zuzana. Etnológ v teréne: Zborník z XX. konferencie Etnológ a múzeum, 21. – 23. júna 2016, Starý zámok v Banskej Štiavnici. Prvé vydanie. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. p. 78-89. ISBN 978-80-85579-53-6. 2017. info
 • POLOUČEK, Oto. Cesty napříč disciplínami k dalšímu využití narativních pramenů. Na příkladu orální historie a etnologie (The Ways across Disciplines for the Further Use of Narrative Sources. An Example of Oral History and Ethnology). 27th ed. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. 4 pp. 3. ISSN 0862-8351. 2017. Elektronická verze periodika info
 • POLOUČEK, Oto. Společenský život v první polovině sedmdesátých let na malém venkovském městě (Social life of small rural town during the first part of 1970s). In Československo v letech 1972–1977. 2017. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Etnologie a soudobé dějiny: tenké hranice mezi současným a minulým. In 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. 2017. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Migrující jednotlivec jako nositel vlivů formujících trávení volného času na moravském venkově v období tzv. normalizace (Individual in motion and his influence to the changes of leisure time spending in the Moravian countryside during so called normalization era). In V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. 2017. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Local and ‘Wider’ in the Perception of Belonging using the Example of Social Life in the Czech Countryside during Late Socialism. In 7th International Conference of Young Folklorists "Negotiations of Belonging" in Narva. 2017. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Zájem o období pozdního socialismu: Historická či současná etnologie? (The Interest in the Period of Late Socialism: a Historical or a Contemporary Ethnology?). In Etnologie pro 21. století. 2017. info
 • POLOUČEK, Oto. Konference „V pohybu“. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie (Conference "In motion": Migration, mobility and transport by ethnological view). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. p. 356-357. ISSN 0862-8351. 2017. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. 7. mezinárodní konference mladých folkloristů v estonské Narvě (7th international conference of young folklorists in Narva, Estonia.). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. p. 357-358. ISSN 0862-8351. 2017. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. The Interest in the Period of Late Socialism: a Historical or a Contemporary Ethnology? In Botiková, Marta; Válka, Miroslav a kol. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masarykova univerzita. p. 75-84. Etnologické studie 22. ISBN 978-80-210-8860-3. 2017. info
 • POLOUČEK, Oto. Konference „občianske aktivity a angažovaný výskum“ (Conference "civic activities and engaged research"). Strážnice: Národní ústav lidové kultury. p. 80-81. Národopisná revue. ISSN 0862-8351. 2016. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Využití orální historie ve výzkumu společenského života na malém venkovském městě (Usage of oral history during research of social life in small rural town). In Etnológ v teréne - k prameňom poznania: XX. ročník konferencie Etnológ a múzeum. 2016. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Oficiální, masová a alternativní kultura na pozadí životních příběhů obyvatel malého města (Official, alternative and mass culture on background of small town citizens stories). In XV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie. 2016. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. To musíš mít v sobě : Některé aspekty vnímání trampingu (Have it inside : Some aspects of tramping perception). In HOUDA, Přemysl; VANĚK, Miroslav. Střípky mozaiky : Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie. První vydání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. p. 258-280. ISBN 978-80-87398-97-5. 2016. info
 • POLOUČEK, Oto. Oral History and Ethnology – Back to the Roots? In Ethnology without borders V. 2016. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. „Nemohu je klamat?“ : konstrukce obrazu badatele v terénu (“Can't I deceive them?“ framing of researcher's image in fieldwork). Etnologické rozpravy. Banská Bystrica: Slovenská akadémia vied, XXIII, No 1, p. 23-35. ISSN 1335-5074. 2016. Elektronická verze info
 • POLOUČEK, Oto. Některé etické problémy spojené s různými rovinami vnímání „insiderství“ a „outsiderství“ na příkladu terénního výzkumu mezi brněnskými trampy (Some ethical issues associated with different levels of perception of "insiderness" and "outsiderness" by example of field research of tramps from Brno.). In Konferencia Občianske aktivity a angažovaný výskum. 2015. Webová prezentace konference info
 • POLOUČEK, Oto. Fenomén trampingu v období normalizace a reakce moci na něj (Phenomeon of tramping during the normalization era and reaction of state autority). In XII. setkání historiků a příznivců orální historie hrad Sovinec, 6.–8. 6. 2013. 2013. info

2022/03/22


Curriculum Vitae: PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (učo 361772), version: English(1), last update: 2022/03/22 14:22, O. Polouček

Another Variant: Czech(1)