Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jindřiška Svobodová, RNDr.

Workplace
 • Dept. of Mathematics
  Dept. of Physics
  PdF Masaryk university Brno
  Poříčí 7
  CZ-603 00 Brno

Employment Position
 • Associate Professor

  Lector

Employment Summary
 • 1992-2019 Associated lecturer: Dept. of Physics, Faculty of Education, Masaryk University Brno
Pedagogical Activities
 • Lectures:

 • General Physics for students
 • How Science Works
 • since 1990- PdF MU Brno

Academical Stays
 • 1997-99 stays in the frame of TEMPUS S_JEP 11555 project at HU Berlin and PH Freiburg

 • 2001-02 Latvia, Rīgas Tehniskā universitāte

University Activities
 • 1997-01 x elected member of the Senate of the PdF Masaryk University Brno

 • member of the Comission for reasearch and science at PdF MU Brno

Extrauniversity Activities
 • FVS JČMF (CZ) (Union of Czech Mathematicians and Physicists)
 • coordinator of a european university project “Program of professional in-service training of science teachers ”
 • activities aimed at popularization of physics lectures with experiments for physics teachers
Selected Publications
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. THOUGHT EXPERIMENTS FROM EARLY COSMOLOGY FOR STUDENTS. 2023. https://library.iated.org/ stránka konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. THOUGHT EXPERIMENTS FROM EARLY COSMOLOGY FOR STUDENTS. In INTED2023 Proceedings. 1st ed. Valencia: INTED2023, 2023. p. 302-306. ISBN 978-84-09-49026-4. doi:10.21125/inted.2023.0114. https://library.iated.org/publications/INTED2023 stránka se seznamem konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů (Two Scientific Demonstration and two Thought Experiments from Newton's Principia). In VNUF 24, UHK. 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. THE PREREQUISITES FOR TEACHING COSMOLOGY IN SCIENCE CURRICULUM. 2019. The PTEE conference is a 2-day bi-annual event dedicated to the didactics of physics teaching and the role and importance of physics in engineering education info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Experimenty a myšlenkové problémy z Principů (Trial and Thought experiments in Principia). In Křížová Michaela. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. 1st ed. HKU: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost, 2019. 5 pp. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Zajímavosti vybrané z Newtonových Principů (Selected Interesting Facts from Newton's Principles). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2019. VNUF, MFF KU, Praha info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Scientists as Public Figures. In Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers? Telč 2018. 2018. Dept. of Mathematics, Faculty of Education, Masaryk University in Brno, Dept. of Mathematics and Descriptive Geometry, VSB-Technical Univ. of Ostrava, in co-operation with the Union of Czech Mathematicians and Physicists and the Czech Society for History info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP) (What are science teacher’s ideas about the Universe?). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. p. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. doi:10.1063/1.4974401. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 1st ed. Budapest: Czech Institute of Academic Education, 2017. p. 86-89. ISBN 978-80-88203-00-1. Proceedings of IAC-TLEl 2017 info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ and Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák. Scientia in Educatione, Vol 8 (2017) Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 (Special Issue). Praha: Karolinum Press, 2017. p. 254-259. ISSN 1804-7106. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, p. 309-312. ISSN 2165-6282. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1st ed. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. p. 2630-2631. ISSN 2522-3631. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Slaná voda pro fyzika? (Salt Water for Science Teachers). In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. 2016. ICESS 2016 : 18th International Conference on Education and Social Sciences info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. What are science teacher’s ideas about the Universe? In DIDFYZ 2016 „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“,. 2016. stránky konference info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. ISSN 1943-6114. https://www.ijasconferences.org/new-cover-page/ info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. In Euro-American Conference for Academic Disciplines, IJAS Conference of the International Journal of Arts and Sciences. 2015. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Student’s Skills and Knowledge of the Universe. In Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching, Association for Teacher Education in Europe (Riga). 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ and Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1st ed. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. p. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5. Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda V.2 (How Science Works). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. TeePee. ISBN 978-80-210-6942-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Perspektivy a koncepce přírodovědného vzdělávání (PERSPECTIVE AND THE CONCEPT OF SCIENCE EDUCATION). In Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2013. 1st ed. Hradec Králové: European Insitute of Education, 2013. p. 167-171, 4 pp. ISBN 978-80-905243-6-1. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1st ed. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013. p. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů (Model Sketches as Science Teaching Tool). In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1st ed. Brno: University of Defence, 2013. 8 pp. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013. p. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity (Survey of Special theory of relativity Skills). In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ and Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching and Learning of Special Theory of Relativity. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6. info
 • MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN and Jindřiška SVOBODOVÁ. The inclusion of environmental issues is an important component of science education. In World Conference of Physics Education. 2012. Edited by M. Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Albedo ve školním experimentování (Albedo Science Education Activity). Praha: JČMF, 2012. p. 279-281. ISBN 978-80-87343-13-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Tomáš MILÉŘ and Jan HOLLAN. Physics and Environmental Studies for Teachers. In Pavel Koktavý. New Trends in Physics 2012. 1st ed. Brno: Faculty of Engineering and Commmunication, 2012. p. 246-249. ISBN 978-80-214-4594-9. NEW TRENDS IN PHYSICS 2012 info
 • NAVRÁTIL, Vladislav and Jindřiška SVOBODOVÁ. Fyzika pro budoucí učitele základních škol na Masarykově univerzitě (Physics for Elementary Science Teachers at Masaryk University). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2012, vol. 2012, No 5, p. 380-382. ISSN 0009-0700. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Edutainment ve vzdělávání dospělých (Edutainment for Adult Students). In Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. 1st ed. Brno: UNOB, 2011. 2 pp. ISBN 978-80-7231-779-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Praktické ukázky témat s elektronickou podporou (EDUCATIONAL TOPICS WITH ELECTRONIC SUPPORT). In Zukerstein. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 1st ed. Ústí nad Labem: UJEP, 2011. 3 pp. ISBN 978-80-7414-353-3. URL info
 • SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem (Integrated Science 1 - Going by car). 1st ed. Brno: MUNI Press, 2010. 55 pp. ISBN 978-80-210-5105-8. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Hana SVATOŇOVÁ. Environmentální ukazatele - data pro rozvoj syntézy vědomostí a dovedností ve škole (Environmental indicators - data for progress of synthesis of knowledge). In Škola a zdraví 21. 2009. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Ukázkové hodiny fyziky s využitím simulací (Sample Lessons with Physics Simulations). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 1st ed. Brno: Jednota Českých matematiků a fyziků, 2009. 270 pp. ISBN 978-80-210-5022-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Leslieho kostka a Ritchieho pokus (Leslie Cube and Ritchie experiment). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1st ed. Plzeň: JČMF, 2008. 3 pp. ISBN 978-80-7043-728-5. souhrný text info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Uhlíková daň (Carbon Tax). Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2008, vol. 2008, No 9, p. 616-619, 3 pp. ISSN 0042-4544. Přírodovědecký časopis info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jiří SVOBODA. Problém zvaný fotovoltaika (Photovoltaics Dotation Problem). Ekolist. Praha: BEZK, 2008, vol. 2008, 12/, p. 1-2. ISSN 1211-5436. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Velmi rozumné rozhodnutí -- pasivní dům (Reasonable decision - passive building). ENERGIE KOLEM NÁS. R.Smieja-SPAR, 2008, vol. 2008, No 4, p. 40-43. ISSN 1214-5998. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Petr SLÁDEK. Scientific activities in school education. In Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 43-46. SCHOOL AND HEALTH 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Jiří SVOBODA. Reálné cesty snižování oxidu uhličitého (Realistic technique reducing GHG). Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 2007, vol. 2007, No 10, p. 655-659. ISSN 0042-4544. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Průpravné pokusy pro IR a problematiku skleníkových plynů (Introductory experiments for IR and GHG). In Sborník veletrhu nápadů učitelů fyziky. 12th ed. Praha: FPS JČMF, 2007. p. 69-71. ISBN 978-80-7043-728-5. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Trendy výstavby pasivních domů (Low Energy Buildings Trends). In Energokoncepty II - Navrhování budov. 1st ed. Bratislava: STU FA Bratislava, 2006. p. 32-33, 4 pp. ISBN 80-227-2495-5. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Školní fyzika v environmentálním kontextu (Environmental Physics Context). In VYLEŤAL, Jiří. Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. 1st ed. Olomouc: JČMF, 2006. p. 48-50. ISBN 80-244-1491-0. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Inovace stavební koncepce pro pasivní domy (New Concept of Civil Building). Stavitel : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2006, vol. 2006, No 10, p. 8-11. ISSN 1210-4825. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Nová stavební koncepce pro pasivní domy (The System of the Building Envelope). In NOVÁKOVÁ, Jitka and Jiří SVOBODA. Pasivní domy 2006. 1st ed. Brno: Centrum pasivního domu, 2006. p. 256-257. ISBN 8021431466. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Pasivní domy - výzva dneška (Low Energy Building - Today Challenge). Portál TZB-info. Praha: TZB, 2006, vol. 2006, No 12, p. 1-2. ISSN 1801-4399. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Pavla PITNEROVÁ. Portál pro školní vzdělávací programy. Brno: Projekt MŠMT, 2006. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Petr SLÁDEK. The innovative concepts for passive house. In Solar Renewable Energy Sources 2005 - Proc. Firenze: Comenius University Press, 2005. p. 145-146. ISBN 80-223-2048-X. info
 • JURMANOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Albert Einstein:"Jak vidím svět". 2005. výstava URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Optimalizace pláště budov (Efficient use of the optimalisation for building design). In SVOBODOVÁ, Jindřiška. 3.matematický workshop VUT. Brno: FAST VUT, 2004. p. 91-92. ISBN 80-214-2741-8. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. S tyčí nebo bez tyče (body in gravitational field can fall faster than g). In Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1st ed. Brno: JČMF, 2004. p. 51-25, 2 pp. ISBN 80-7315-084-0. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Stanislav ŠŤASTNÍK. Projevy materiálové koncepce na účinnost nízkoenergetických staveb (Demonstration of the matter concept on effectivity of low energy building). In SVOBODOVÁ, Jindřiška. Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: Dům techniky, 2002. p. 25-30. ISBN 8002015088. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Stanislav ŠŤASTNÍK. Simulace teplotní dynamiky NED (Thermal Dynamics Simulation). In Sborník vybraných přednášek Snižování energetické náročnosti budov. 1st ed. Ostrava: Dům Techniky, 2002. p. 43-47. ISBN 8002015088. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Environmental Awareness in Physics Education. In New Trends in Physics. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2001. p. 528-531. ISBN 80-214-1992-X. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Cost Effective Steps for Energy Efficient Building. In Sustainable Building & Solar Energy. 1st ed. Czech Republic: Technology Centre of the Academy of Sciences CR, 2001. p. 94-96. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Model nízkoenergetického domu (Low Energy House Model). In SVOBODA, Jiří. Sborník prací VUT. 1st ed. Brno: XI. mezinárodní vědecká konference VUT, Akademické nakladatelství CERM, 1999. p. 23-26, 130 pp. ISBN 80-214-1432-4. info
 • BRABLEC, Antonín, František ŠŤASTNÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Teaching of modern measurement methods. 1st ed. Brno: Proceedings of the SEFI WGP Seminar EMEPE 98, 1998. 4 pp. 13-17 October 1998, Brno, Czech Republic, pp.53-56. ISBN 80-214-122. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Masarykova univerzita. Hypertext a prostředí WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VII, No 9, 6 pp. ISSN 1210-1761. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška and Masarykova univerzita. Jak hledat a najít na WWW. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1998, VIII, No 2, 6 pp. ISSN 1210-1761. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. O stochastických a deterministických dějích (On stochastic and deterministic events). In Sborník 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 6 pp. ISBN 80-210-1405-9. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Akustické emise (Acoustic emissions). In Fyzikální sborník. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. p. 52-56. ISBN 80-210-1405-9. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Vilma BURŠÍKOVÁ and Masarykova univerzita. Nové fyzikální praktikum pro čtyřleté učitelské studium. 1st ed. Technická univerzita Ostrava VŠB: JČMF, 1996. 4 pp. 12.konference JČMF Sborník příspěvků. info
 • PAZDERA, Luboš and Jindřiška SVOBODOVÁ. Výpočetní technika pro učitele fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 61 s. ISBN 8021008393. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Lasery v lékařství (Medical Lasers). In Fyzika a didaktika fyziky. 1st ed. Masarykova univerzita v Brně: PDF MU, 1993. p. 56-60, 4 pp. ISBN 80-210-086. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška. Fyzikální praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 34 s. ISBN 8021004975. info

2023/03/10


Curriculum vitae: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (učo 384), version: English(1), last update: 2023/03/10 16:54, J. Svobodová

Another Variant: Czech(1)