Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Loschmidt Laboratories, Faculty of Science, Masaryk University; Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University Support Center for Students with Special Needs, Masaryk University
Function, current position
 • Lecturer, researcher, project manager
Education and academic qualifications
 • 2017: Ph.D. Didactics of Foreign Language Masaryk University
 • 2006: Mgr. English Language and Literature and Art History Masaryk University
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2015/09/01 – 2016/06/30: Humboldt University of Berlin, Berlin, DAAD Scholarships, DEU
  • Roční studijní pobyt v rámci výzkumného grantu pro doktorské kandidáty.
 • 2015/06/21 – 2015/06/26: University of Sheffield, Sheffield, GBR
  • Letní škola Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání EERA pro doktorské studenty na téma "Data a výzkum ve vzdělávání".
 • 2015/05/24 – 2015/06/14: Eötvös Loránd University, Budapest, Freemover, HUN
  • Pobyt byl věnován práci na doktorském výzkumu, především analýze dat. Práce na kvalitativní analýze byla doplněna podrobným studiem metodologické literatury zabývající se analýzou a zpracováním dat z kvalitativního výzkumu. Během pobytu probíhaly konzultace s odbornicemi z Katedry aplikované lingvistiky, které mají zkušenost jak s kvalitativním výzkumem tak se zkoumáním problematiky výuky AJ u neslyšících studentů.
Major publications
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka and Kenneth HOLMQVIST. Deaf learners' processing of English textbook material : An eye-tracking study. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka and Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2019, vol. 29, No 3, p. 336-358. ISSN 1211-4669. URL info
 • TÓTHOVÁ, Lenka and Jitka SEDLÁČKOVÁ. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018. URL info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Ivona SCHÖFROVÁ, Jiří RAMBOUSEK, Kateřina BLAŽKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR, Filip KRAJNÍK, Jiří LUKL, Jana PELCLOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ and Thomas Donaldson SPARLING. 14th ESSE Conference. 2018. Mezinárodní konference Evropské asociace anglistů uspořádaná Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU a Českou asociací anglistů info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Individuální rozdíly v učení se cizím jazykům: specifická situace neslyšících (Individual differences in foreign language learning: the specific situation of the deaf). Komenský. Masarykova univerzita, 2017, vol. 141, No 3, p. 38-42. ISSN 0323-0449. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice. In Ewa Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra. English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons: Challenges and Strategies. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2016. p. 109-134. ISBN 978-1-4438-9534-7. URL URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ and Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III (Current Topics in Research into Foreign Language Learning and Teaching III). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana and Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. p. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7. info

2020/02/25


Curriculum vitae: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (učo 40134), version: English(1), last update: 2020/02/25 15:17, J. Sedláčková

Another Variant: Czech(1)