Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeněk Moravec
  narozen 29.6. 1981 ve Zlíně
  ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Ústav chemie a CEITEC MU
  Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Mgr.
  Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta MU
  Diplomová práce: Příprava a reaktivita modelových sloučenin hlinitofosforečnanových stavebních jednotek
  Vedoucí DP: Doc. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.
 • 2011: Ph.D.
  Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta MU
  Disertační práce: Studium nových nehydrolytických metod přípravy oxidických a fosfátových materiálů
  Vedoucí DP: prof. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • 2007-2015 učitel chemie, VOŠ Restaurátorská, Brno
 • 2005-2011 Technik ICT, Ústav chemie, PřF MU
 • 2011- Výzkumný a vývojový pracovník, Ústav chemie a CEITEC, PřF MU
Pedagogická činnost
 • Učitel chemie na VOŠ restaurátorské v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Studium nových nehydrolytických metod přípravy oxidických a fosfátových materiálů.
 • Příprava a charakterizace nových alkoxidů hliníku.
 • Fosforečnany vápníku – příprava a jejich využití jako biomateriály
 • Chemie v restaurování a konzervování uměleckých předmětů
 • Elearning ve výuce chemie

  Udělené granty:
 • Spoluřešitel FRVŠ G6 569/2004 - Studium dealkylsilylačních reakcí alumazenu
 • Spoluřešitel FRVŠ F6 d 1733/2006 - Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance
Akademické stáže
 • duben 2006 až srpen 2006: Leibniz-Institut für Neue Materialien, Saarbrücken, BRD
 • červenec, srpen 2014: Department of Chemistry, The University of Tennessee, USA
 • květen, červen 2015: Institute of Inorganic Chemistry, University of Cologne, Germany
Universitní aktivity
 • 2006-2008 Člen Akademického senátu Př.F.
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006: Cena sekce chemie
 • 2010: Cena děkana
Vybrané publikace
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR and Jiří PINKAS. Nonaqueous synthesis of molecular zinc amide phosphate. Journal of Organometallic Chemistry. Lausanne: Elsevier Science, 2014, vol. 749, Jan, p. 197-203. ISSN 0022-328X. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2013.09.040. URL info
 • CHYBA, Jan, Zdeněk MORAVEC, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR and Jiří PINKAS. Construction of Larger Molecular Aluminophosphate Cages from the Cyclic Four-Ring Building Unit. Inorganic Chemistry. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2014, vol. 53, No 7, p. 3753-3762. ISSN 0020-1669. Available from: https://dx.doi.org/10.1021/ic500083a. URL info
 • STÝSKALÍK, Aleš, David ŠKODA, Zdeněk MORAVEC, JG ABBOTT, CE BARNES and Jiří PINKAS. Synthesis of homogeneous silicophosphate xerogels by non-hydrolytic condensation reactions. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, vol. 197, OCTOBER 2014, p. 204-212. ISSN 1387-1811. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2014.06.019. URL info
 • ZALGA, Arturas, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS and Aivaras KAREIVA. On the sol-gel preparation of different tungstates and molybdates. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Spojené státy americké: Springer, 2011, vol. 105, No 1, p. 3-11. ISSN 1388-6150. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS and Jiří PINKAS. Aluminum(III) chloride-alkoxides as molecular precursors for alumina. In 2nd French-Czech Vltava chemistry meeting. 2011. ISBN 978-80-7395-412-3. URL info
 • SKAUDŽIUS, Ramúnas, Jiří PINKAS, Zdeněk MORAVEC and Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Synthesis and Characterization of New Mixed-Metal Garnets. In ACIN 2011 - Evolution and Revolution. 2011. ISBN 978-2-87037-726-0. URL info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jan CHYBA, Marek NEČAS, Sanjay MATHUR and Jiří PINKAS. Synthesis and structural characterization of new molecular aluminum and yttrium phosphates and phosphonates. In Hybrid Materials 2009. Tours, France: Elsevier, 2009, p. B1.1.37, 2 pp. URL info
 • MORAVEC, Zdeněk, Radek SLUKA, Marek NEČAS, Vojtěch JANČÍK and Jiří PINKAS. A Structurally Diverse Series of Aluminum Chloride Alkoxides [ClxAl(m-OR)y]n (R = nBu, cHex, Ph, 2.4-tBu2C6H3). INORGANIC CHEMISTRY. Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2009, vol. 48, No 17, p. 8106-8114. ISSN 0020-1669. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Radek ZBOŘIL, Zdeněk MORAVEC, Petr BEZDIČKA and Jiřina MATEJKOVÁ. Sonochemical synthesis of amorphous nanoscopic iron(III) oxide from Fe(acac)3. Ultrasonics Sonochemistry. Elsevier, 2008, vol. 15, No 3, p. 257-264. ISSN 1350-4177. info
 • INDRA, Ivo, Zdeněk MORAVEC and Lukáš RICHTERA. Procvičování a testování vyrovnávání chemických rovnic (Chemical equations balancing). In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 1-176. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS, Jiří PINKAS and Sanjay MATHUR. New nonaqueous methods for the preparation of oxide and phosphate materials. In VII. SEMINÁR Pokroky v anorganickej chémii. Bratislava, SK: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, p. 52-53, 1 pp. ISBN 978-80-223-2523-3. info
 • MORAVEC, Zdeněk and Jiří PINKAS. Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance (Workbook on NMR spectroscopy). In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • RICHTERA, Lukáš and Zdeněk MORAVEC. Testy pro přípravu do laboratorních praktik (Online laboratory tests). In SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-2. ISBN 978-80-210-4296-4. info
 • CHYBA, Jan, Marek NEČAS, Zdeněk MORAVEC and Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace molekulárních hlinitofosfonátů (Synthesis and Characterization of Molecular Aluminophosphonates). In Chemical Papers. Bratislava, SK: Slovak Academy of Sciences, 2007, p. 182. ISSN 0366-6352. info
 • POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ, Jiří DOSTÁL, Eva TÁBORSKÁ, Ctibor MAZAL, Alena PÁLKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Zdeněk MORAVEC, Milena URBÁNKOVÁ, Jiří MIKULÁŠEK and Radovan KAREŠ. 3rd International Conference on Microwave Chemistry. 2006. info
 • PINKAS, Jiří, Vendula REICHLOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Radek ZBOŘIL and Petr BEZDIČKA. Nanoscopic iron oxide from sonolysis of Fe(acac)3. In 10th Meeting of the European Society of Sonochemistry. 1st ed. Hamburg: Technical University Hamburg-Harburg, 2006, p. 26. ISBN 3-930400-79-0. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Irma PAKUTINSKIENE, R. KAZLAUSKAS, Jiří PINKAS and Aivaras KAREIVA. Sol-Gel Preparation of Y3Sc5-xGaxO12 (YSGG): phase formation problems. In Chemija 2005. 1st ed. Vilnius LT: Vilnius University, 2005, p. 68. ISBN 9986-19-716-3. info
 • PINKAS, Jiří, Marek NEČAS, Jiří LÖBL, Jan KRATOCHVÍL and Zdeněk MORAVEC. Hexagons, Squares and Cubes in the Chemistry of Alumazene, Aluminophosphonates, and Lanthanide Coordination Polymers. In Chimie et Art. 1st ed. Les Treilles: Fondation Les Treilles, 2005, p. 14. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS and Jiří PINKAS. Studium substitučních a kondenzačních reakcí organohlinitých sloučenin (Study of substitution and condensation reactions of organoaluminum compounds). In ChemZi. Bratislava, SK: SCHS, 2005, p. 183. ISSN 1336-7242. info
 • GARSKAITE, Edita, Zdeněk MORAVEC, Jiří PINKAS, Sanjay MATHUR, R. KAZLAUSKAS and Aivaras KAREIVA. Synthesis and evolution of crystalline garnet phases in Y3Sc5-xGaxO12. Philosophical Magazine Letters. Taylor-Francis, 2005, vol. 85, No 11, p. 557-562. ISSN 0950-0839. info
 • PINKAS, Jiri, Vendula REICHLOVÁ, Zdenek MORAVEC and Petr OSTŘÍŽEK. Sonochemical synthesis of metal oxides and phosphates. In Pacifichem 2005 - ENVR 531. 1st ed. Honolulu, USA: ACS, 2005, p. 531-531. info
 • MORAVEC, Zdeněk and Jiří PINKAS. PŘÍPRAVA ALUMINOFOSFÁTŮ Z CYKLICKÝCH HLINITOFOSFOREČNANOVÝCH SEKUNDÁRNÍCH STAVEBNÍCH JEDNOTEK (SYNTHESIS OF ALUMINOPHOSPHATES FROM CYCLIC ALUMINOPHOSPHATE SECONDARY BUILDING UNITS). In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004, p. 780. ISSN 0009-2770. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC and Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2004, vol. 179, 4-5, p. 967-968. ISSN 1042-6507. info
 • PINKAS, Jiří, Jan KRATOCHVÍL, Zdeněk MORAVEC, Vendula REICHLOVÁ and Herbert W. ROESKY. Aluminophosphonates and phosphates by Nonhydrolytic Synthetic Routes. In Materials Discussion 7 - P31. 1st ed. London: Materials Chemistry Forum, Dalton Division, 2004, p. 31-31. info
 • PINKAS, Jiří, Zuzana BRLEJOVÁ, Jan KRATOCHVÍL, Zdenek MORAVEC and Herbert W. ROESKY. Polyhedral Metallophosphonates and silicates: Synthesis, Functionalization, and Transformations. In 10th International Symposium on Inorganic Ring Systems IRISX - P10. Burlington, Vermont, USA: University of Vermont, 2003, p. 10-10. info
 • MORAVEC, Zdeněk, Jiří PINKAS and Herbert W. ROESKY. NEHYDROLYTICKÉ METODY PŘÍPRAVY HLINITOFOSFOREČNANŮ (Nonhydrolytic Methods of Aluminophosphate Synthesis). In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, p. 887. ISSN 0009-2770. info

2024/01/17


Životopis: Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (učo 42228), verze: čeština(1), změněno: 17. 1. 2024 12:23, Z. Moravec