Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • born May 28, 1981
Department
 • Department of Psychology Institute for Research on Children, Youth and Family Faculty of Social Studies Jostova 10 602 00 Brno
Employment
 • 2012 - : Assistant Professor, Department of Psychology and Institute for Research on Children, Youth and Family, FSS MU
 • 2007 - 2015: psychologist, Centrum pro rodinu a sociální péči (NGO)
 • 2007 – 2011: researcher, Institute for Research on Children, Youth and Family, FSS MU
 • 2006 – 2007: psychologist, Child Psychiatric Clinic, Louny
Teaching Activities
 • Developmental Psychology, Child Psychological Assessment, Child Psychological Counselling
Scientific and Research Activities
 • early development, parenting, mother-infant relationship
Major Publications
 • HANÁČKOVÁ, Veronika and Zuzana MASOPUSTOVÁ. Pojetí kontaktního rodičovství v České republice : Tematická analýza (The conception of attachment parenting in the Czech Republic : thematic analysis). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, vol. 64, No 1, p. 102 - 117. ISSN 0009-062X. URL info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ and Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství (How is it for Mums. Psychological research on motherhood). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 123 pp. ISBN 978-80-210-9170-2. Čítárna Munispace info
 • DAŇSOVÁ, Petra and Zuzana MASOPUSTOVÁ. Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu (Maternal self-esteem in pregnancy and its relationship with maternal characteristics and characteristics of partnership). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, vol. 60, No 4, p. 321-333. ISSN 0009-062X. info
 • DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ and Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze (The Patient Health Questionnaire-9: the Czech version). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, vol. 60, No 5, p. 468-481. ISSN 0009-062X. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Understanding Eating Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders. In doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. NOVA, 2014, p. 159-176. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Kojenecký pláč (Infant crying). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 pp. Psychologie. ISBN 978-80-210-5662-6. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí (The syndrome of excessive crying in the context of the family setting). Československá psychologie. Praha: Academia, 2009, vol. 53, No 5, p. 441-454. ISSN 0009-062X. URL info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana and Jana MAREŠOVÁ. Excesívní pláč kojenců (Excessive Crying in Infancy). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, vol. 9, No 6, p. 394-397, 3 pp. ISSN 1213-0494. info

2020/06/23


Curriculum Vitae: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (učo 52209), version: English(1), last update: 2020/06/23 15:24, Z. Masopustová

Another Variant: Czech(6)