Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Name, Scientific Degrees
 • Martin Drápela, Ph.D.
Academic Qualifications
 • Ph.D. in English Linguistics, Masaryk University, 2009
 • M.A. in Secondary School Teacher Training Programme, Czech and English, Silesian University in Opava, 2000
 • B.A. (Hons) in Primary School Teacher Training Programme, English, Silesian University in Opava, 1996
Professional Experience
 • Masaryk University in Brno, 2010-2016
 • Church Conservatoire in Opava, 2008-2010
 • Silesian University in Opava, 1998-2007
Research Interests
 • Functional Sentence Perspective, corpus linguistics
Major publications
 • DRÁPELA, Martin. Introducing FSPML 2.0M: A Markup Language for Multilevel Tagging of Functional Sentence Perspective. In Alena Kačmárová - Bavjola Shatro. Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 3-20. ISBN 978-1-4438-1751-6. info
 • DRÁPELA, Martin. The FSP Bibliography. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, 154 pp. ISBN 978-80-210-7111-7. info
 • DRÁPELA, Martin. FIRBAS.PHIL.MUNI.CZ. 2015. FIRBAS.PHIL.MUNI.CZ info
 • DRÁPELA, Martin. Deset let Společnosti Viléma Mathesia (Ten Years of the Vilém Mathesius Society). In An Online Journal of Modern Philology. Neuveden, 2013. ISSN 1214-5505. http://philologica.net/studia/20130114170000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. Testing Semantic Homogeneity of the Rhematic Track Through Parallel Annotation of Information Structure (A Case Study in FSP Potentiality). Neuveden, 2013, p. nestránkováno. http://philologica.net/studia/20131230123000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. On the suggestive semantic clue in functional sentence perspective. Écho des études romanes. České Budějovice: Université de Bohême du Sud, 2012, roč. 8, č. 1, p. 43-49. ISSN 1801-0865. info
 • DRÁPELA, Martin. Vzpomínka na jedno výjimečně dynamické téma (A reminiscence of an exceptionally dynamic theme). Společnost Viléma Mathesia, 2011, p. nestránkováno. ISSN 1214-5505. http://philologica.net/studia/20110402170000.htm info
 • DRÁPELA, Martin. Aktuální členění stále aktuální, zejména zásluhou významného brněnského anglisty (The FSP theory remains relevant thanks to mainly a renown Brno Anglicist). In Univeristas, roč. 44, č. 2, s. 64-65. Brno: Masarykova univerzita, 2011, p. 64-65. ISSN 1211-3387. info
 • DRÁPELA, Martin. O některých úskalích a možnostech začlenění rámce funkční větné perspektivy do elektronických korpusů (On some issues and opportunities regarding the integration of the framework of Functional Sentence Perspective into large electronic corpora). In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 (3. Gramatika a značkování korpusů). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, p. 98-108. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • DRÁPELA, Martin. Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 114 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5681-7. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁPELA, Martin. Reinterpreting the Functional Perspective: Are Reporting Clauses Non–Thematic? In Studia Translatologica Bratislavensia 18 (Proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Ján Vilíkovský on the occasion of his 70th birthday). Bratislava. Univerzita Komenského, 2009, p. 52-57. info
 • DRÁPELA, Martin. K (ne)působení kontextu jako signálu aktuálního členění v novinových titulcích (On (non)applicability of context to the resolution of functional sentence pespective of newspaper headlines). In Sborník prací filozoficko-přídovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, řada D4. 1st ed. Slezská univerzita v Opavě, 2008, p. 5-11. ISBN 978-80-7248-518-5. info
 • DRÁPELA, Martin. Determining salience of extralinguistic events. In Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies (Proceedings). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, p. 62-67. ISBN 80-7248-400-1. info

2018/03/22


Curriculum Vitae: Mgr. Martin Drápela, Ph.D. (učo 68378), version: English(1), last update: 2018/03/22 18:07, M. Drápela

Another Variant: Czech(1)