Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra tělesné výchovy a společenských věd
 • FSpS MU v Brně
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupkyně vedoucího katedry
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 - 2004: postgraduální studium na FspS MU, obor kinantropologie
 • 1993 - 1999: magisterské studium na PdF MU, obor Francouzský jazyk - Tělesná výchova
Přehled zaměstnání
 • 2003 - současnost: Fakulta sportovních studií MU, Katedra tělesné výchovy a společenských věd - odborný asistent
 • 2000 - 2001: TRAX, s.r.o. - asistentka
 • 1999 - 2000: Pedagogická fakulta MU. Katedra tělesné kultury - lektor
Pedagogická činnost
 • Základní a rytmická gymnastika
 • Sálové lekce
 • Regenerační pohybové techniky
 • Gymnastická příprava
 • Core training
 • Fitness (taught in English)
 • Core training (taught in English)
 • Gymnastics (taught in English)
 • Základní gymnastika
 • Základní gymnastika II
 • Specializace Fitness I, II, III
 • Kondiční cvičení
 • Odborná terminologie
 • Teorie a didaktika gymnastických disciplín a tanců
 • Odborné vzdělání
 • 2023 - DNS cvičení ve vývojových řadách - školení
 • 2023 - Celotělová elektromyostimulace (WB-EMS) - školení
 • 2022 - DNS sportovní kurz část 1
 • 2021 - workshop All Body Circuit - ABC workshop (MyFit)
 • 2021 - školení Jóga jako terapie (Majda agency)
 • 2020 - workshop Interval and Circuit training (Myfit Brno)
 • 2020 - workshop Body and Mind: Mobility (toning balls, roller), Adaka yoga (MyFit Brno)
 • 2020 - workshop Pilates: Arms and legs toning Pilates - rings, weights, overball (MyFit Brno)
 • 2019 - workshop Cardio - Muscle - Core (MyFit Brno)
 • 2019 - školení Spirální stabilizace 1 C,D (Bratislava)
 • 2017 - seminář Standing Pilates (MyFit Brno)
 • 2017 - Instruktor fitness (Fitness Institut)
 • 2017 - seminář Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguez
 • 2017 - workshop Fascie II - horní končetina (Fitness BlueGym)
 • 2017 - workshop Fascie I - dolní končetina (Fitness BlueGym)
 • 2016 - workshop CORE Level 1
 • 2016 - diplom Bosu rehab (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Total body circuit (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Aktivace core pomocí DNS (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Fascinating fascia (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Heriated disc (MyFit Brno)
 • 2016 - workshop Anatomy of breathing (MyFit Brno)
 • 2015 - workshop Yin joga
 • 2015 - školení SM systém 1 A,B (Praha)
 • 2015 - workshop PILATES for SENIORS (MyFit Brno)
 • 2015 - workshop Functional mobility (MyFit Brno)
 • 2014 - masterclass PILATES on REFORMER (MyFit Brno)
 • 2014 - masterclass PILATESnPROPS (MyFit Brno)
 • 2013 - Functional/metabolic workout II (MyFit Brno)
 • 2013 - Communication strategies (MyFit Brno)
 • 2013 - Functional/metabolic workout (MyFit Brno)
 • 2013 - Human sport specialist (kladkové stroje Human sport)
 • 2013 - Pilates Training Day (reformer+ring) (Bluegym Brno)
 • 2012 - Individual Pilates training II (Bluegym Brno)
 • 2012 - seminář Dětská jóga (Česká asociace dětské jógy)
 • 2012 - Flexi bar diplom
 • 2012 - Body Balance diplom I
 • 2011 - workshop Flowtonic
 • 2011 – Individual Pilates training I (Bluegym Brno)
 • 2011 – workshop Pilates (Majda agency)
 • 2011 – workshop Powerjóga (Majda agency)
 • 2010 – Balance diplom (CESA VUT Brno)
 • 2009 – školení Aqua aerobik (CESA VUT Brno)
 • 2009 – workshop Port de Bras (Bluegym Brno)
 • 2007 – workshop step aerobiku (Bluegym Brno)
 • 2003 – školení Power jógy (Václav Krejčík Praha)
 • 2001 – školení dětského aerobiku (FISAF Praha)
 • 2000 – školení SPINNING® SCHWINN s mezinárodní platností
 • 1999 – školení komerčního aerobiku FISAF s mezinárodní platností
 • 1991 – školení trenérů 3. třídy ve sportovní gymnastice
Vědeckovýzkumná činnost
 • 05/2023 - 06/2024 - Quality of Teaching in Physical Education (2021-1-LU01-KA220-HED-000032228) - Erasmus+ projekt (řešitel)
 • 01/2023 - 12/2023 - Efekt celotělové elektromyostimulace a odporového tréninku na úroveň svalové síly, míru hypertrofie a funkční zotavení po operaci kolenního kloubu (MUNI/A/1452/2022) - specifický výzkum (hlavní řešitel)
 • 01/2021 - 12/2021 Efekt celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na antropometrické charakteristiky a úroveň funkční zdatnosti u žen seniorského věku (MUNI/A/1707/2020) - specifický výzkum (hlavní řešitel)
 • 09/2020 - 12/2020 Vliv celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na vybrané antropometrické charakteristiky, úroveň funkční zdatnosti a vybraných silových parametrů u osob ohrožených sarkopenií MUNI/51/03/2020 - interní výzkum (hlavní řešitel)
 • 10/2019 - 12/2019 Účinnost cvičení metodou elektrosvalové stimulace celého těla (WB-EMS) u osob ohrožených sarkopenií (hlavní řešitel) (MUNI/0549/2019) - interní výzkum
 • 01/2017 – 12/2017 Inovace výuky vybraných předmětů FSpS MU začleněním tématu Hormonální jóga (spoluřešitel) (MUNI/FR/0979/2016) - FRMU
 • 04/2017 – 12/2017 Změny hodnot krevního tlaku v závislosti na druhu tělesného zatížení u vybrané populace (hlavní řešitel) (MUNI/51/12/2017) – interní výzkum
 • 01/2015 – 12/2018 Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou (15-33854A)
 • 01/2016 – 12/2016 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku (člen řešitelského týmu) (MUNI/A/1300/2015)
 • 01/2015 – 12/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku (člen řešitelského týmu) (ROZV/20/FSpS/05/2015)
 • 01/2015 – 12/2015 Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích (hlavní řešitel) (ROZV/20/FSpS/01/2015)
 • 07/2014 – 05/2015 Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje (člen řešitelského týmu) (CZ.1.07/1.3.00/48.0019)
 • 01/2012 – 12/2012 Inovace předmětu Základní gymnastika I (hlavní řešitel) (FRVS/0500/2011) - FRVŠ
Akademické stáže
 • 2023: Summer School MU Brno
 • 2023: Granada - Španělsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2019: Olomouc - lektor - Tělo Olomouc
 • 2019: Bratislava - Slovensko, Erasmus - Staff mobility
 • 2019: Granada - Španělsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2018: Coimbra - Portugalsko, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2017: Nice - Francie, Erasmus - Teacher s mobility
 • 2010: Magdeburg - Německo, výuka na UNI Magdeburg při vzdělávacích kurzech učitelů TV
 • 2002: Paříž - Francie, Mezinárodní akademie studentů psychomotoriky
 • 2000: Strassbourg - Francie, účast na Světovém kongresu psychomotoriky
Univerzitní aktivity
 • 2023 - předsedkyně volební komise AS FSpS MU
 • 2020 - 2021 - členka volební a mandátové komise AS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 1997 - současnost:
 • osobní trenér, instruktor sálových lekcí
 • 2019 - 2020:
 • trenérka sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1998 - 2004:
 • trenérka sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1996 - 2004:
 • členka oddílu sportovního aerobiku VSK Univerzita Brno
 • 1991 - 1993:
 • trenérka 3. tř. ve sport. gymnastice v oddíle SG Moravská Slávia
Vybrané publikace
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Adéla PACLÍKOVÁ, Dominika Nancy BALOUSOVÁ, Michaela MÜLLEROVÁ and Ivan STRUHÁR. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and Resistance training on bone mineral density in women at risk of osteoporosis. In PACLÍKOVÁ, Adéla. The INSHS 13th International Christmas Sports Scientific Conference. 2022. ISBN 978-615-5753-91-6. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Adéla KAZDOVÁ, Michaela KOTKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Dominika Nancy BALOUSOVÁ and Robin ROZSYPAL. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and Resistance Training on the Level of Functional Fitness in Elderly Women. Studia Sportiva. Brno: Masaryk University, 2022, vol. 16, No 2, p. 115-126. ISSN 2570-8783. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/StS2022-2-13. URL info
 • MÜLLEROVÁ, Michaela, Pavlína VACULÍKOVÁ, Andrea POTÚČKOVÁ, Ivan STRUHÁR and Dominika Nancy BALOUSOVÁ. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and Resistance Training Programme on Strength Parameters and Body Composition in Group of Elderly Women at Risk of Sarcopenia. Studia Sportiva. Czechia: Masaryk University Faculty of Sports Studies, 2022, vol. 16, No 2, p. 292-304. ISSN 1802-7679. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/StS2022-2-29. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Adéla KAZDOVÁ, Dominika Nancy BALOUSOVÁ, Michaela KOTKOVÁ and Ivan STRUHÁR. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and resistance training on bone mineral density in women at risk of osteoporosis. Online. In Prof. Dr. Syed Amir Gilani, Prof. Dr. Yasmeen Iqbal. Journal of Physical Education and Sport Sciences. University of Lahore, Pakistan: Department of Sports Sciences and Physical Education, Faculty of Allied Health Sciences,The University of Lahore, Pakistan, 2022, p. 69 - 79. ISSN 2523-9368. Available from: https://dx.doi.org/10.51846/the-sky.v0i0.2075. URL info
 • MÜLLEROVÁ, Michaela, Pavlína VACULÍKOVÁ, Andrea POTÚČKOVÁ, Ivan STRUHÁR and Dominika Nancy BALOUSOVÁ. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and Resistance Training Programme on Strength Parameters and Body Composition in Group of Elderly Women at Risk of Sarcopenia. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 2022. info
 • DANĚK, Leoš, Alena SKOTÁKOVÁ, Dominik PUDA, Pavlína VACULÍKOVÁ and Martin SEBERA. PROBLEMATIKA PŘETRVÁVAJÍCÍCH PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ U ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (The issue of persistent primary reflexes in primary school pupils). Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2021, vol. 2020, No 21, p. 227-234. ISSN 1213-2101. Studia Kinantropologica vol.21 - 2020 - 3 info
 • MITTEROVÁ, Kristína, Martin LAMOŠ, Radek MAREČEK, Monika PUPÍKOVÁ, Patrik ŠIMKO, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Irena REKTOROVÁ. Dynamic Functional Connectivity Signifies the Joint Impact of Dance Intervention and Cognitive Reserve. Frontiers in aging neuroscience. 2021, vol. 13, SEP, p. 724094-724102. ISSN 1663-4365. Available from: https://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2021.724094. URL info
 • MITTEROVÁ, Kristína, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA and Irena REKTOROVÁ. Impact of cognitive reserve on dance intervention-induced changes in brain plasticity. Nature Scientific Reports. USA: NATURE PUBLISHING GROUP, 2021, vol. 11, No 1, p. 1-9. ISSN 2045-2322. Available from: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-97323-2. URL info
 • BALÁŽOVÁ, Zuzana, Radek MAREČEK, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Luboš BRABENEC, Roman GRMELA, Pavlína VACULÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Irena REKTOROVÁ. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults. frontiers in aging neuroscience. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, vol. 13, OCT, p. 724064-724071. ISSN 1663-4365. Available from: https://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2021.724064. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Adéla PACLÍKOVÁ, Dominika Nancy BALOUSOVÁ, Michaela KOTKOVÁ and Ivan STRUHÁR. Impact of Whole-Body Electromyostimulation and resistance training on bone mineral density in women at risk of osteoporosis. In The INSHS 13th International Christmas Sports Scientific Conference, 2021. 2021. info
 • KUNDERA, Tadeáš, Pavlína VACULÍKOVÁ and Jan CACEK. Vliv délky intervalu zatížení u vysoce intenzivního intervalového tréninku na změnu ukazatelů aerobní vytrvalosti (The effect of the load interval lenght in high-intensity interval training on the change in aerobic endurance indicators). In prof. PaedDr. Ivan Čilík, CSc., doc. PaeDdr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek. Atletika 2019 medzinárodná vedecká konferencia. Bánská Bystrica, 2020, p. 71-83. ISBN 978-80-8141-223-3. info
 • VIČAR, Michal, Vít KOUKAL, Václav ŠAŠINKA and Pavlína VACULÍKOVÁ. Development and validation of the Czech version of the Athletic Coping Skills Inventory (ACSI-28) for soccer referees. Acta Gymnica. 2020, vol. 50, No 4, p. 147-156. ISSN 2336-4912. Available from: https://dx.doi.org/10.5507/ag.2020.018. URL info
 • STRUHÁR, Ivan, Pavlína VACULÍKOVÁ, Marta GIMUNOVÁ, David MINSTER and Veronika KÖRNEROVÁ. Effects of whole-body electrostimulation and acroyoga based exercise programme on blood pressure in a group of young women. Journal of Physical Education and Sport. 2019, vol. 19, No 8, p. 49-57. ISSN 2247-8051. Available from: https://dx.doi.org/10.7752/jpes.2019.s1008. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ and Roman GRMELA. The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 13/2019, No 1, p. 63-71. ISSN 1802-7679. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0. html url PURL epub info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ and Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou (Dance exercise activities for healthy seniors and seniors with mild cognitive impairment). Brno: Tribun EU s.r.o., 2019, 92 pp. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6. info
 • KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, vol. 126, No 11, p. 1455-1463. ISSN 0300-9564. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-019-02068-y. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí (The elderly are dancing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7. url epub info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6. epub url info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA and Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Roman GRMELA. The impact of the dance intervention on motor abilities in the elderly. In Health across lifespan. 2018. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ and Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017, p. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Ivan STRUHÁR, Marta GIMUNOVÁ, Veronika KÖRNEROVÁ, David MINSTER and Marek JENIŠ. The difference between type of physical activity on the values of blood pressure in the group of young women. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017, p. 258-268. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1st ed. Opatia: Univ Zagreb, 2017, p. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ and Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. Online. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, p. 735 - 745. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. Online. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, p. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ and Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, vol. 2016, vol.8., num.3., p. 283 - 294. ISSN 1855-7171. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ and Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol (Trends in the realization of children's physical activity in kindergartens and the first grades of primary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 96 pp. ISBN 978-80-210-7877-2. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku (The structure of the performance in sports/gymnastics aerobics). In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 62-66. 1. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku - skripta v PDF ke stažení (The structure of the performance in sports/gymnastics aerobics - University textbook [PDF]). Online. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, p. 62-66. 1. ISBN 978-80-210-6856-8. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Specializace III fitness (Specialization III Fitness). Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. nestránkováno, 18 pp. ISBN 978-80-210-7404-0. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN (RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES). In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 30-46. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE) (THE EFFECT OF INTERVENTION PROGRAM ON SELECTED CONDITION AND COORDINATION ABILITIES FROM THE POINT OF VIEW OF FALLS OF PEOPLE AT THE PERIOD OF SENIORITY (CASE STUDY)). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM (RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 65-83. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY (Analysis of the gymnastic entrance exam at FSpS MU). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ and Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ and Lenka SVOBODOVÁ. Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů (Relationship of physical education teachers of primary schools for teaching combatives). In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, p. 84-95. ISBN 978-80-210-6290-0. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 2011/5, No 3, p. 233-236. ISSN 1802-7679. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Lenka NEJEDLÁ. Vztah učitelů základních škol ke gymnastickým disciplínám (Relationship of teachers of primary and secondary schools to gymnastics disciplines). In Intervenční programy gymnastiky. 2012. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. Využití taneční pohybové terapie v lekcích gymnastických a tanečních disciplín (Use of dance/movement therapy in lessons of gymnastics and dance events). In Intervenční programy gymnastiky. 2012. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012 (Comparison of the results of entrance examination from discipline of gymnastics for academic years 2010/2011 and 2011/2012). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, 2012/6, č.2, p. 100-106. ISSN 1802-7679. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE) (THE EFFECT OF INTERVENTION PROGRAM ON SELECTED CONDITION AND COORDINATION ABILITIES FROM THE POINT OF VIEW OF FALLS OF PEOPLE AT THE PERIOD OF SENIORITY (CASE STUDY)). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, p. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU (ANALYSIS OF THE ENTRANCE EXAM FOR FSPS MU GYMNASTICS). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, p. 96-106. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN (USE OF DANCE/MOVEMENT THERAPY IN LESSONS OF GYMNASTICS AND DANCE EVENTS). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, p. 83-96. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM (RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, p. 106-121. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ and Dagmar ŠIMBEROVÁ. Základní gymnastika I (Basic Gymnastics I). 2012. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Kristýna HONKOVÁ. Anylýza vztahu rytmické realizace a rytmické percepce v tanečním sportu (Analysis of the relationship rhythmic execution and rhythmic perception in dance sport). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, 2011/5, No 2, p. 43-49, 145 pp. ISSN 1802-7679. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Martina KOLAJOVÁ. Folklore dance as a part of life style. In Sport and Quality of Life, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Nebojme se gymnastiky ... Textová opora ke kurzu (Don't be afraid to do Gymnastics… Course textbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 20 pp. ISBN 978-80-210-5622-0. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Martina KOLAJOVÁ. Folkl dance as a part of life style. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, p. 233-236, 415 pp. ISSN 1802-7679. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách (Sport activities and interests of hearing impaired and physically impaired on high school). In Sport a kvalita života 2008. 2008th ed. Brno: FSpS MU, 2008, 7 pp. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2008. URL info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza tepové frekvence u vybraných forem komerčního aerobiku (The differences of pulse frequency in selected types of commercial aerobics exercises). In MRÁZKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života - sborník abstrakt mezinárodní konference konané 8. a 9. listopadu 2007 v Brně. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza koordinačních schopností v závislosti na tréninku sportovního aerobiku (Impact of Aerobics on Progress of Coordination Abilities). In Sport a kvalita života 2006. Brno: VYdavatelství Masarykovy univerzity, 2006, p. 128-129. ISBN 80-210-4145-5. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ (Didactic materiel on a DVD for theoretical and practical use in training centre of artistic gymnastics and in physical education lessons in primary and secondary schools). In SKOTÁKOVÁ, Alena and Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, p. 130 - 131. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených (Experiences with dance of visually impaired people). In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005, p. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Vliv tréninku aerobiku na rozvoj koordinačních schopností u dívek ve věku 10 -11 let (Impact of aerobic on progress of coordination abilities). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. 1. vydání. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2004, 5 pp. ISBN 80-7041-666-1. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Sportovní aerobik a rozvoj explozivní síly dolních končetin (Impact of aerobic on progress of explosive strength of lower limbs). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, p. 57 - 60. ISBN 80-7041-989-X. info

2024/03/06


Životopis: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (učo 8367), verze: čeština(2), změněno: 6. 3. 2024 19:57, P. Vaculíková