Úvod

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“

Henry Ford, americký průmyslník (1863–1947)

Výuková publikace vznikla za finanční podpory projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-33854A s názvem „Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření strukturovaného tanečně-pohybového programu pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou a vyhodnocení jeho efektu na změny struktury a funkce mozku u těchto jedinců. Na základě výsledků výzkumu vznikla tištěná podoba odborné knihy „Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou“, ve které jsou detailně uvedeny informace o výzkumném projektu a dílčí výsledky. Odborná kniha tvoří teoretický základ pro tuto e-publikaci.

Předložená e-publikace „SENIOŘI TANČÍ“ klade důraz především na prezentaci tance jako vhodné pohybové aktivity pro udržování nebo zvyšování úrovně funkční zdatnosti a kognitivních funkcí u osob seniorského věku. Díky videodokumentaci několika tanců, podrobnému popisu metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance, může tento materiál sloužit jako inspirace všem, kteří se seniory pracují a chtějí obohatit své lekce o další aktivity.

E-publikace „SENIOŘI TANČÍ“ je svým charakterem určena nejen studentům Fakulty sportovních studií napříč všemi specializacemi, ale také široké odborné veřejnosti různých oborů, které hrají podstatnou roli v procesu zvyšování kvality života seniorů.

Ve vztahu k výuce na Fakultě sportovních studií je doporučeným studijním zdrojem pro předměty:

  • np 4443 – Biologie stárnutí,
  • np/nk 4333 – Pohybová aktivita seniorů,
  • bp/bk 4031– Zdravotní tělesná výchova,
  • bp/bk 4007 – Základní a rytmická gymnastika,
  • np 4431 – Aplikované pohybové aktivity,
  • np 4430 – Intervenční preventivní programy,
  • np 4423 – Pohybové regenerační techniky.

Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Ke stažení

Senioři tančíStáhnout publikaci ve formátu PDF Senioři tančíStáhnout publikaci ve formátu ePub

Autoři publikace

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Katedra gymnastiky a úpolů,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Katedra gymnastiky a úpolů,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Katedra podpory zdraví,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Katedra gymnastiky a úpolů,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Michaela Pijáková

Mgr. Michaela Pijáková

Katedra gymnastiky a úpolů,
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Grafická korekce videí
  • Příprava formátů pro tisk (PDF) a mobilní zařízení (ePub)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Tiráž

Senioři tančí

Multimediální elektronický výukový materiál

Vaculíková, Pavlína | Skotáková, Alena | Grmela, Roman | Svobodová, Lenka | Pijáková, Michaela

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9570-0 (online ; HTML)
ISBN 978-80-210-9571-7 (online ; ePub)

© 2019 Masarykova univerzita