Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., nar. 1977 v Táboře, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Základní škola a Mateřská škola Vranovice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. v oboru Kinantropologie, FSpS MU Brno
 • 2008: Mgr. v oboru Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, FSpS MU Brno
 • 2006: Bc. v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek, FSpS MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud: ředitel, Základní škola a Mateřská škola Vranovice
 • 2008 - 2018 : učitel, Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav
 • 2007 - 2008: školitel, OKAY s.r.o. Brno
 • 2004 - 2007: lektor - instruktor, Policie ČR
Pedagogická činnost
 • Tělesná výchova, Školní pedagogika, Pedagogika a didaktika, Základy pedagogiky a didaktiky, Úvod do pedagogické praxe, Reflexe praxe
Vědeckovýzkumná činnost
 • Didaktika tělesné výchovy, didaktické řídicí styly v tělesné výchově, expertnost učitele tělesné výchovy
Vybrané publikace
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016. Čítárna Munispace info
 • SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679. info
 • SLIACKY, Jiří. Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál. Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, č. 2, s. 36-42. ISSN 0323-0449. info

1. 2. 2019


Životopis: Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (učo 102450), verze: čeština(1), změněno: 1. 2. 2019 01:04, J. Sliacky