Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Kornel
Pracoviště
 • Katedra občanského práva
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 Ph.D. - právo a právní věda, MU PrF, Brno, "Nejlepší zájem dítěte"
 • 2008 Mgr. - právo, MU PrF Brno, "Právo rodiče na styk s dítětem"
Přehled zaměstnání
 • 2017-dosud: advokát, Frank Bold advokáti s.r.o.
 • 2013-dosud: odborný asistent, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • 2016-2017: člen představenstva, ARMATURY Group a.s.
 • 2013-2016: člen představenstva, právník, MSA, a.s.
 • 2014-2015: akademický pracovník - advokát, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • 2011-2013: samostatný advokát
 • 2011-2013: asistent, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • 2008-2011: advokátní koncipient, Advokátní kancelář Šocová, Klvačová & Širhalová
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2007: spolupráce s Ligou lidských práv o.p.s. na projektu „Děti svědci domácího násilí – svěřování do výchovy a úprava styku s nezletilým dítětem“
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 28. 11. 2011 – 2. 12. 2011: Legal Clinics Foundation, Warsaw, Ostatní, POL
  • stáž zaměřená na klinické formy právnického vzdělávání: - Helsinki Foundation for Human Rights - Polish Legal Clinics Foundation - Fundacja Academia Iuris - Legal Clinic of Warsaw University Faculty of Law and Administration - Legal Clinic at Lazarski School of Commerce and Law - Legal Clinic of Łódź University Law Faculty - Legal Clinic at Leon Kozminski Law Academy
 • 27. 7. 2009 – 31. 7. 2009: University of Oslo, Oslo, NOR
  • Childhood: Changing contexts Lecturers: Professor Chiara Saraceno and Professor Arnlaug Leira
 • 22. 6. 2009 – 25. 6. 2009: Fair Trials International, Nottingham, Ostatní, GBR
  • YOUNG DEFENDERS’ NETWORK TRAINING PROGRAMME 2009
Mimouniversitní aktivity
 • 2017: člen International Society of Family Law 2008: člen České sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv
Publikace
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Práva spojená pouze s osobou jednoho z manželů a jejich společné jmění v judikatuře Nejvyššího soudu. In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023. s. 187-192. ISBN 978-80-7400-920-4. Katalog MU info
 • KORNEL, Martin. člen redakční rady. Rodinné listy, 2023. ISSN 1805-0824. info
 • KORNEL, Martin. Jaký advokát (ne)má praktikovat rodinné právo. In Renata Šínová. Pocta Milaně Hrušákové. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 151-158. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-859-7. Katalog MU info
 • KORNEL, Martin a Natálie PECHÁČKOVÁ. Spojení věcí souvisejících s rozvodem manželství ke společnému řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 3, s. 32-38. ISSN 1210-6348. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza a Martin KORNEL. Regulation (Eu) 2016/1103 in the Czech Application Practice: Little Experience but High Expectation. In M. J. Cazorla Gonzales and L. Ruggeri. Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts Understanding the EU Regulations 1103/2016 And 1104/2016 in Practice. Madrid: Dykinson, S.L., 2022. s. 129-140. EU-FamPro CaseBook. ISBN 978-84-1122-507-6. Open access knihy info
 • KORNEL, Martin. Kapitola 14. Sociálně-právní ochrana dětí. In Zdeňka Králíčková Milana Hrušáková Lenka Westphalová a kol. Rodinné právo. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. s. 289-300. ISBN 978-80-7400-877-1. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Martin KORNEL. Liberalizace právní úpravy rozvodu manželství a její limity. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, roč. 30, 15-16, s. 537-541. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin. Children’s Participation in Czech Court Proceedings Regarding Parental Responsibility. In Children’s Rights in theory and practice. 2022. info
 • KORNEL, Martin. National Report - Czech Republic. In Maria Donata Panforti, Cinzia Valente (eds.). Protecting unaccompanied children. Towards European convergence. Neuveden: Mucchi Editore, 2021. s. 25-47. ISBN 978-88-7000-884-5. Open access knihy info
 • CILEČKOVÁ, Kateřina, Monika CHRENKOVÁ a Martin KORNEL. Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 340-359. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • KORNEL, Martin. Autonomie vůle a povinnost manželské věrnosti. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 153-162. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. info
 • KORNEL, Martin. § 846 až § 854 [Osvojení zletilého]. In Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka, Westphalová, Lenka. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 693-721. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KORNEL, Martin a Lucie ZATLOUKALOVÁ. Quo Vadis Marriage? In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. Dny práva 2018 - Days of Law 2018 Part I. Marriage for all? 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2019. s. 69-78. ISBN 978-80-210-9304-1. Open access sborníku info
 • KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? In Kyselovská, Tereza; Springinsfeldová, Nelly; Křápková, Alica; Kadlubiec, Vojtěch; Chorvát, Michal a Drličková, Klára. COFOLA 2017. Brno: MUNI PRESS, 2018. s. 535-551. ISBN 978-80-210-8928-0. info
 • KORNEL, Martin. Parenthood in the Czech Republic – Rigid in Books and Flexible in Action. In 16th ISFL WORLD CONFERENCE 2017 Amsterdam. 2017. URL info
 • KORNEL, Martin a Jitka KMOŠKOVÁ. Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR. Personální a sociálně právní kartotéka. Praha: Wolters Kluwer, 2017, roč. 20, č. 10, s. 2-8. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin a Jitka KMOŠKOVÁ. Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR. Personální a sociálně právní kartotéka. Linde Praha akciová společnost, 2017, roč. 20, č. 11, s. 7-13. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin a Filip MAZEL. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Personální a sociálně právní kartotéka. Wolters Kluwer ČR, 2017, roč. 20, č. 12, s. 6-9. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? In COFOLA 2017: sekce Náhradní mateřství. 2017. info
 • KORNEL, Martin a Renáta ŠÍNOVÁ. Ústavní výchova (§ 971 - § 975). In Filip Melzer, Petr Tégl. Občanský zákoník Velký komentář § 655-975. Praha: Leges, 2016. s. 1951-1973. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8. info
 • KORNEL, Martin. Nejlepší zájem dítěte. In Oldřich Matoušek. Děti a rodiče v rozvodu : Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015. s. 69-73. ISBN 978-80-262-0968-3. info
 • KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 3, s. 88-93. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Dawn or Twilight of Rights and Duties between Grandparents and Grandchildren in Central Europe. In Huges Fulchiron. Les solidarités entre générations. Solidarities between ganerations. Bruxelles: Bruylant, 2013. s. 435-442. ISBN 978-2-8027-3998-2. info
 • KORNEL, Martin. Prarodiče a vnuci – současnost a budoucnost. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 20, č. 5, s. 161-164. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Princip nejlepších zájmů dítěte. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 56-65, 9 s. ISBN 978-80-210-5913-9. URL info
 • KORNEL, Martin. Popření otcovství. In Eva Žatecká a kol. COFOLA 2012: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 97-106. ISBN 978-80-210-5929-0. URL info
 • KORNEL, Martin. Kam kráčíš vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 3, s. 82-87. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče; Opakování. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. 9 s. ISBN 978-80-7358-164-0. info
 • KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, učebnice. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011. 8 s. ISBN 978-80-7358-163-3. info
 • KORNEL, Martin. Parental maintenance obligation towards children in Central Europe: the Highway to Hell or a Stairway to Heaven. In The Future of Family Property in Europe. 1st print. Antwerp: Intersentia, 2011. s. 297-308. European Family Law. ISBN 978-94-000-0054-4. info
 • KORNEL, Martin. Věkové hranice: prostředek ochrany dítěte? In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 581-590. ISBN 978-80-210-5151-5. URL info
 • KORNEL, Martin. Parental Custody Disputes: Criteria Used by the Courts in Central Europe. In Volumul Conferenţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştinţe Andministrative din cadrul Universităţii de Vest din Timisoara şi Centul European de Studii şi Cercetări Jurisdice Timişoara 16-18 iulie 2009. Romania: Wolters Kluwer, 2009. s. 353-360. ISSN 2066-6403. info
 • KORNEL, Martin. Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě. In NECKÁŘ, Jan a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University, 2009. 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • KORNEL, Martin. Kritéria pro rozhodování o výchově nezletilého dítěte. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, roč. 2009, č. 7, s. 281-287. ISSN 1214-7966. info
 • KORNEL, Martin. Zbavení rodičovské zodpovědnosti. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP. Brno, 30. 9. - 1. 10. 2009. Brno: TRIADA - Poradenské centrum, o.s., 2009. s. 74-78, 4 s. ISBN 978-80-254-5957-7. info
 • KORNEL, Martin. Rodičovská zodpovědnost a obdobné instituty. In Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2295-2308, 13 s. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
 • KORNEL, Martin. Přímý a nepřímý styk rodiče s dítětem. In Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1261-1267, 6 s. ISBN 978-80-210-4630-6. URL info
 • KORNEL, Martin. Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In Dny práva - 2008 – Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 917-922. ISBN 978-80-210-4733-4. URL info
 • KORNEL, Martin. Collaborative law a efektivní rozvod. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 15. ročník, číslo 22, s. 814-818. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi a dobré mravy. Jurisprudence. Brno: EMP, o.p.s., 2006, roč. XV, číslo 7, s. 36-41. ISSN 1212-9909. info

10. 12. 2021


Životopis: Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (učo 107739), verze: čeština(1), změněno: 10. 12. 2021 14:21, M. Kornel