Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D., politologie, FF UP
 • 2008: Mgr., politologie a evropská studia, FF UP
Přehled zaměstnání
 • od 2018: odborná asistentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • od 2019: výzkumný pracovník Katedry politologie a evropských studií FF UP
 • 2016–2019: externí spolupráce s Katedrou politologie a evropských studií FF UP
 • 2013–2015: odborná řešitelka projektů (UPLIFT; INKULTUS), FF UP
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 – 2021: hlavní řešitelka grantu Český politický diskurz polykrize EU a budoucnosti evropské integrace v éře její destabilizace, Grantová agentura České republiky
 • 2019 – 2021: koordinátorka výzkumné sítě UACES (Academic association for Contemporary European Studies): The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration
 • 2019 – 2021: členka výzkumné sítě UACES (Academic association for Contemporary European Studies): Communicating EU
 • Research Gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Monika-Brusenbauch-Meislova
Akademické stáže
 • 2020: výzkumný pobyt na University College London (International Visiting Scholar)
 • 2019: výzkumný pobyt na Aston University Birmingham (International Visiting Scholar)
 • 2017: výzkumný pobyt v Bruselu (projekt CFSP after Brexit; Ministerstvo zahraničních věcí, Europeum)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana FSS MU v oblasti výzkumu 2021 (ocenění za systematický mezinárodní excelentní výzkum v oblasti dopadů Brexitu na mezinárodní politiku a jeho publikování v prestižních zahraničních časopisech)
Vybrané publikace
 • KANIOK, Petr a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. Not Quite What You Expected : The Curious Case of Brexit Scrutiny in the Czech Parliament. Parliamentary Affairs. Oxford University Press, 2021, roč. 74, č. 1, s. 79-101. ISSN 0031-2290. doi:10.1093/pa/gsz026. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Full of surprises, or surprisingly not? The peculiar case of Czech Brexit policy. European Politics and Society. Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, roč. 21, č. 1, s. 91-117. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2019.1612826. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. The European Parliament in the Brexit Process : Leading Role, Supporting Role or Just a Small Cameo? In Thomas Christiansen, Diane Fromage. Brexit and Democracy : the Role of Parliaments in the UK and the European Union. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. s. 235-261. European Administrative Governance. ISBN 978-3-030-06042-8. doi:10.1007/978-3-030-06043-5_10. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Great Expectations or Misplaced Hopes? The Role of the Visegrád Group in the Brexit Process. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 71, č. 8, s. 1261-1284. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2019.1643825. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Centenary celebrations meet a farewell party : British-Czech bilateral relations in the times of Brexit. British Journal of Politics and International Relations. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 21, č. 4, s. 689-708. ISSN 1369-1481. doi:10.1177/1369148119868153. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Brexit Means Brexit—or Does It? The Legacy of Theresa May’s Discursive Treatment of Brexit. Political Quarterly. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019, roč. 90, č. 4, s. 681-689. ISSN 0032-3179. doi:10.1111/1467-923X.12767. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. All things to all people? Discursive patterns on UK–EU relationship in David Cameron’s speeches. British Politics. Palgrave Macmillan UK, 2018, roč. 14, č. 3, s. 223-249, 26 s. ISSN 1746-9198. doi:10.1057/s41293-018-0088-6. URL info

21. 10. 2021


Životopis: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (učo 110589), verze: čeština(1), změněno: 21. 10. 2021 10:08, M. Brusenbauch Meislová

Další varianta: angličtina(1)