Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: Doc., politologie, FSS MU
 • 2012: Ph.D., politologie, FF UP
 • 2008: Mgr., politologie a evropská studia, FF UP
Přehled zaměstnání
 • od 2022: docentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a Mezinárodního politologického ústavu
 • 2018-2022: odborná asistentka Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • 2019-2021: výzkumný pracovník Katedry politologie a evropských studií FF UP
 • 2016–2019: externí spolupráce s Katedrou politologie a evropských studií FF UP
 • 2013–2015: odborná řešitelka projektů (UPLIFT; INKULTUS), FF UP
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2023: hlavní řešitelka grantu Sebelegitimizační praktiky institucí EU v době permanentní krize: diskurzivní perspektiva, Grantová agentura České republiky
 • 2019 – 2021: hlavní řešitelka grantu Český politický diskurz polykrize EU a budoucnosti evropské integrace v éře její destabilizace, Grantová agentura České republiky
 • 2019 – 2022: koordinátorka výzkumné sítě UACES (Academic association for Contemporary European Studies): The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration
 • 2019 – 2021: členka výzkumné sítě UACES (Academic association for Contemporary European Studies): Communicating EU
 • Research Gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Monika-Brusenbauch-Meislova
Akademické stáže a pobyty
 • od 2022: hostující profesorka na Aston University v Birminghamu
 • 2022: Loughborough University (Erasmus+ exchange)
 • 2020: výzkumný pobyt na University College London (International Visiting Scholar)
 • 2020: University of Essex (Erasmus+)
 • 2019: výzkumný pobyt na Aston University Birmingham (International Visiting Scholar)
 • 2019: University of Southampton (Erasmus+)
 • 2017: výzkumný pobyt v Bruselu (projekt CFSP after Brexit; Ministerstvo zahraničních věcí, Europeum)
Univerzitní aktivity
 • Garantka navazujího magisterského studijního programu Evropská studia na KMVES FSS MU
 • Členka Vědecké rady FSS MU
 • Členka Oborové rady programů Mezinárodní vztahy a evropská politika a International Relations and European Politics
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka redakční rady časopisu Central European Journal of International and Security Studies
 • Associate Editor of the Journal of Contemporary European Studies
 • Členka Oborové rady PhD studia MVES/IRES, Metropolitní univerzita Praha
 • Členka Oborové rady PhD studia Mezinárodní teritoriální studia/Area Studies, Univerzita Karlova
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana FSS MU v oblasti výzkumu 2021 (ocenění za systematický mezinárodní excelentní výzkum v oblasti dopadů Brexitu na mezinárodní politiku a jeho publikování v prestižních zahraničních časopisech)
 • Cena děkana FF UPOL 2023 za šíření dobrého jména univerzity
Vybrané publikace
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika a Birgit BUJARD. Prime ministerial political leadership and the domestic politics of Brexit : Theresa May and Boris Johnson compared. British Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2024, roč. 19, č. 2, s. 268-287. ISSN 1746-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1057/s41293-023-00240-3. article - open access info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Not now! Construction of the “now-is-not-the-time” discourse of Theresa May and Boris Johnson vis-à-vis the second Scottish independence referendum. British Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2023, roč. 18, č. 3, s. 321-341. ISSN 1746-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1057/s41293-022-00214-x. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. In Quest for Discursive Legitimation of Ongoing Policy Processes : Constructing Brexit as a Success Story. JCMS-Journal of Common Market Studies. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 61, č. 3, s. 815-833. ISSN 0021-9886. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jcms.13427. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. In the Spotlight, or behind the Scenes? The European Parliament as an Actor in Article 50 Withdrawal Negotiations. In Julien Navarro. A Litmus Test for Democratic politics in Europe. Abigdon: Routledge, 2023, s. 125-141. ISBN 978-1-032-39957-7. info
 • GLENCROSS, Andrew a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. Parties. In John E. Fossum and Christopher Lord. Handbook on the European Union and Brexit. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 56-69. ISBN 978-1-83910-068-0. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Game of deals: bargaining behaviour of the European Parliament in the Brexit process. Journal of Legislative Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 1357-2334. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13572334.2023.2233202. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika a Andrew GLENCROSS. From multilateralism to bilateralism : Making sense of the UK’s security cooperation with EU member states after 2016. British Journal of Politics and International Relations. SAGE Publications, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-21. ISSN 1369-1481. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/13691481231208146. article - open access info
 • URBANOVSKÁ, Jana, Martin CHOVANČÍK a Monika BRUSENBAUCH MEISLOVÁ. German-UK defence cooperation amid Brexit : prospects for new bilateralism? European Security. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2022, roč. 31, č. 1, s. 39-57. ISSN 0966-2839. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09662839.2021.1948402. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika a Steve BUCKLEDEE. Discursive (re)construction of populist sovereignism by right-wing hard Eurosceptic parties in the 2019 European parliament elections : Insights from the UK, Italy, the Czech Republic and Slovakia. Journal of Language and Politics. Amsterdam: John Benjamins, 2021, roč. 20, č. 6, s. 825-851. ISSN 1569-2159. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/jlp.20024.bru. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. The European Parliament in the Brexit Process : Leading Role, Supporting Role or Just a Small Cameo? In Thomas Christiansen, Diane Fromage. Brexit and Democracy : the Role of Parliaments in the UK and the European Union. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, s. 235-261. European Administrative Governance. ISBN 978-3-030-06042-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06043-5_10. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Great Expectations or Misplaced Hopes? The Role of the Visegrád Group in the Brexit Process. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2019, roč. 71, č. 8, s. 1261-1284. ISSN 0966-8136. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09668136.2019.1643825. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Centenary celebrations meet a farewell party : British-Czech bilateral relations in the times of Brexit. British Journal of Politics and International Relations. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 21, č. 4, s. 689-708. ISSN 1369-1481. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1369148119868153. URL info
 • BRUSENBAUCH MEISLOVÁ, Monika. Brexit Means Brexit—or Does It? The Legacy of Theresa May’s Discursive Treatment of Brexit. Political Quarterly. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019, roč. 90, č. 4, s. 681-689. ISSN 0032-3179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/1467-923X.12767. URL info

25. 11. 2023


Životopis: doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (učo 110589), verze: čeština(1), změněno: 25. 11. 2023 23:04, M. Brusenbauch Meislová

Další varianta: angličtina(1)