Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Osobní informace:
 • prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  narozen: 25.7.1969; ženatý
  bydliště: Štefánikova 622, 664 61 Rajhrad

Kontaktní informace:
 • Biologický ústav Lékařské fakulty MU
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Telefon: 549 49 7496
  Email: dsmajs@med.muni.cz


Vzdělání a dosažené vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti:
 • • 2014: profesor v oboru Lékařská biologie (LF MU)
  • 2004: docent oboru Lékařská biologie (LF MU)
  • 2001: postdoc, University of Texas Medical School, Houston, Texas
  • 1998 - 2001: Research Fellow, Microbiology and Molecular Genetics, University of Texas Medical School,Texas, USA
  • 1997: Ph.D. v oboru Buněčná a molekulární biologie, LF MU v Brně
  • 1993: MUDr. v oboru všeobecné lékařství (LF MU v Brně)
 • Zahraniční pobyty:
  • 2014: Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • 2013: Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • 2007: ICB-Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, Brazil
  • 2006: Human Genome Sequencing Center, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
  • 2004: Research Institute of the Molecular Pathology, Vienna, Austria
  • 2003: Human Genome Sequencing Center, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
  • 2002: Human Genome Sequencing Center, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
  • 1998-2001: Department of Microbiology and Molecular Genetics, University of Texas Medical School, Houston, Texas, USA
  • 1997: Biological Station and Institute of Ecology, E.-M.-Arndt-University Greifswald, Kloster/Hiddensee, Germany
  • 1995-1997: Department of Microbiology and Membrane Physiology, Eberhard-Karls-University, Tübingen, Germany
  • 1994: Center for Ultrastructure Research, University of Agriculture, Vienna, Austria

Zaměstnání/akademické funkce:
 • • 2014 - dosud: profesor Biologického ústavu LF MU
  • 2012 - dosud: zástupce přednosty Biologického ústavu (LF MU)
  • 2002 - 2014: docent Biologického ústavu LF MU
  • 1994 - 1998: odborný asistent Biologického ústavu LF MU
Pedagogická činnost:
 • Přednášky pro pregraduální studenty všeobecného a zubního lékařství
  • VLBI0121p Biologie I - přednáška
  • VLBI0121s Biologie I - seminář
  • ZLBI0121p Biologie I - přednáška
  • VLBI0222p Biologie II - přednáška
  • ZLBI0222p Biologie II - přednáška

  Přednášky pro studenty doktorského studijního programu Lékařská biologie
  • DSMBz01 Molekulární biologie a genetika

  Přednášky pro pregraduální studenty biomedicínské techniky VÚT
  • AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky- přednáška

  Seminář pro pregraduální studenty oboru dentální hygienistka
  • BHBB011s Buněčná biologie a genetika - seminář

  Členství a školitelství v oborových radách
  • Místopředseda Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská biologie LF MU
  • Člen OR DSP Genomika a proteomika PřF MU
  • Školitel DSP Lékařské biologie

  Vedení studentů DSP/obhájené práce
  • Mgr. Juraj Bosák, Ph.D. (abs. 2013)
  • Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (abs. 2012)
  • Mgr. Lenka Micenková, Ph.D. (abs. 2016)
  • Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (abs. 2013)
  • Mgr. Helena Pětrošová, Ph.D. (abs. 2014)
  • Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (abs. 2009)
  • Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (abs. 2010)
  • Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (abs. 2012)

  Stávající studenti DSP
  • Mgr. Linda Grillová
  • Mgr. Pavla Havlíčková

Vědecká a publikační činnost:
 • Odborné zaměření
  • molecular pathogenesis; bacterial genetics and genomics; Treponema pallidum; bacteriocins and bacterial toxins; electron microscopy

  Genome comparison
  is a powerful tool to unravel biology of uncultivable pathogens. In our laboratory, genome structure and function of pathogenic Treponema species and subspecies has been studied since 2001. Pathogenic treponemes similar to syphilis treponeme cause a number of human diseases including yaws (caused by Treponema pallidum subspecies pertenue; TPE), bejel (endemic syphilis; subspecies endemicum; TEN) and pinta (Treponema carateum). All the sequenced genomes have similar gene order and only minimal differences in the genome sequences suggest their common and relatively recent origin.

  Bacteriocins
  are antimicrobial proteins or polypeptides produced by bacteria and include diverse molecules in the terms of size, microbial targets, mode of action, release from producer cells, and immunity mechanisms of producers. Bacteriocins include toxic exoproteins (colicins) or peptides (microcins) produced by several strains of the family Enterobacteriaceae. From a set of characterized colicins, several types were found to specifically inhibit pathogenic bacteria and thus could have a medical impact. The detailed understanding of specific colicin-bacterium interaction should allow construction of novel colicin variants with directed antimicrobial specificity.

  Nejvýznamnější řešené grantové projekty (2003 - dosud)
  • Studium genomů patogenních treponem na základě analýzy jednotlivých buněk (GA17-25455S), řešitel, 2017 — 2019, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Analysis of gastrointestinal microbiome in patients with primary immune deficiencies (MUNI/M/1322/2015), řešitel, 2016 — 2018, Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
  • Molekulární charakterizace nových bakteriocinů identifikovaných v rodech Escherichia a Shigella (GA16-21649S), řešitel, 2016 — 2018, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Kolicin FY a jeho probiotický potenciál pro léčbu yersinióz u člověka – fáze 2 (MUNI/11/51076/2015), řešitel, 2016, Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
  • Celogenomové sekvencování v analýze genomů a transkriptomů patogenních bakterií rodu Treponema (GAP302/12/0574), řešitel, 2012 — 2016, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Alternativní antimikrobiální látky: studium vazby kolicinů na povrch patogenní bakterie (MUNI/11/InGA04/2014), řešitel, 2015, Masarykova univerzita / Interní projekty LF
  • Stanovení apoptózy v biopticky odebraných vzorcích z tlustého střeva (NT13413), řešitel, 2012 — 2015, Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
  • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), mentor, 2012 — 2015, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
  • Molekulární typování původce syfilis v Jižní Americe (Argentinská republika) a v Evropě (Česká republika) (7AMB13AR020), řešitel, 2013 — 2014, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY (7AMB)
  • Mapování výskytu makrolidové rezistence původce syfilis v ČR a molekulární typizace jednotlivých syfilitických kmenů (NT11159), řešitel, 2010 — 2014, Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
  • Molekulární typizace bakteriocinů produkovaných kmeny Escherichia coli z klinického materiálu: identifikace kolicinů a mikrocinů v souborech komensálních a patogenních kmenů (NS9665), řešitel, 2009 — 2011, Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
  • Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum (GA310/07/0321), řešitel, 2007 — 2011, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací (MSM0021622415), spoluřešitel, 2005 — 2011, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
  • Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. Pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů (NR8967), řešitel, 2006 — 2009, Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
  • Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum (GA310/04/0021), řešitel, 2004 — 2006, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Komparativní genomika patogenních spirochet rodu Treponema: cesta k sekvenčně specifické diagnostice (NI7351), řešitel, 2003 — 2005, Ministerstvo zdravotnictví ČR / Infekční choroby, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie
  • Mapování interakce kolicinů s citlivou a imunní bakteriální buňkou: receptorové studie a inaktivace kolicinu jeho imunitním proteinem (GA310/03/1091), řešitel, 2003 — 2005, Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Jiné odborné aktivity:
 • Aktivní účast na mezinárodních konferencích:
  • 13th International Symposium on Cyanophyte Research. August 26th - September 3rd 1995, Frascati, Italy
  • Workshop on Structure, Biochemistry, Molecular Biology and Applications of Microbial S-layers. September 16th – 20th 1996, Rothenburg ob der Tauber, Germany
  • International Symposium on Cyanobacterial Biotechnology, September 18th – 21th 1996, Tiruchirapalli, India
  • International Conference on Biofilms in Aquatic Systems. April 13th – 16th 1997, Warwick, United Kingdom
  • Eighth European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins, June 29 - July 4 1997, Kloster Banz, Germany
  • 14th International Symposium on Cyanophyte Research, August 17th – 23th 1998, Lammi, Finland
  • 14th International Congress on Electron Microscopy, August 31th - September 4th 1999, Cancún, Mexico
  • Colicins and other Bacteriocins Workshop, April 1st – 3rd 1998, Norwich, United Kingdom
  • Nineth European Workshop on Bacterial Protein Toxins. June 27th - July 2nd 1999, Sainte-Maxime, France
  • 7th conference on Small Genomes. November 13th – 17th 1999, Arlington, Virginia, USA
  • Genomes 2000: International Conference on Microbial and Model Genomes. April 11th – 15th 2000, Paris, France
  • 101st General Meeting of American Society for Microbiology, May 20th – 24th 2001, Orlando, Florida, USA
  • Systeomics 2002: Integrating Proteomics, Genomics and Metabonomics, November 3rd – 6th 2002, San Francisco, California, USA
  • 1st FEMS Congress of European Microbiologists, June 29th – July 3rd 2003, Ljubljana, Slovenia
  • 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 2nd – 5th 2005, Copenhagen, Denmark
  • 12th European Conference on Bacterial Protein Toxins, June 25th – June 29th, 2005, Canterbury, England
  • Gordon Research Conference, Biology of Spirochetes, April 23rd – April 28th, 2006, Il Ciocco, Barga, Italy
  • 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, March 31st – April 3rd, 2007, Munich, Germany
  • 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 19th – 22nd, 2008, Barcelona, Spain
  • 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 16th – 19th, 2009, Helsinki, Finland
  • 3rd FEMS Congress of European Microbiologists. June 28th – July 2nd, 2009, Gothenburg, Sweden
  • Control and Management of Pathogenic Escherichia coli. September 17th – 18th Dublin, Ireland
  • III. International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2009). December 2nd – 4t, Lisbon, Portugal
  • Gordon Research Conference, Biology of Spirochetes (January 31st. – February 5th, 2010), Ventura, California, USA
  • XXXIII. International Congress on Microbial Ecology and Disease. September 6th – 10th, 2010, Greece
  • International Union of Microbiological Societies 2011 Congress, September 6 – 10, 2011, Sapporo, Japan
  • 15th European Workshop on Bacterial Protein Toxins. June 18th - 22th, 2011, Oslo, Norway
  • 4th Congress of European Microbiologists FEMS, June 26th-30th, 2011, Geneva, Switzerland
  • Gordon Research Conference 2012, Biology of Spirochetes (January 22th – 27th, 2012), Ventura, California, USA
  • The 2nd Prato Conference on Pore Forming Proteins, April 17th - 20th, 2012, Prato, Italy
  • International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, September 20th – 21st, 2012, Varna, Bulgaria
  • How bugs kill bugs: progress and challenges in bacteriocin research. July 16th – 18th, 2012, Nottingham, UK
  • 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. March 31st – April 4th, 2012, London, UK
  • STI & AIDS World Cogress, July 14th - 17th, 2013, Vienna, Austria
  • V. International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2013). October 2nd – 4th, 2013, Madrid, Spain
  • Gordon Research Conference, Biology of Spirochetes (January 19th – January 25th, 2014), Ventura, California, USA
  • 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 25. 4. – 28. 4. 2015, Copenhagen, Denmark
  • 6th Congress of European Microbiologists. June 7th – 11th, Maastricht, The Netherlands

  Redakční rady vědeckých časopisů
  • Journal of Sexually Transmitted Diseases (2012 - dosud)

  Grantové a akreditační komise
  • Grantová agentura České republiky, panel 302 (2015 - dosud)

  Posudky vědeckých prací (peer review)
  • American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  • Biological Research
  • BMC Infectious Diseases
  • BMC Microbiology
  • BMC Veterinary Research
  • BMJ Open
  • Cell Host & Microbe
  • Current Genomics
  • Future Microbiology
  • GERMS
  • International Journal of Medical Microbiology
  • Journal of Clinical Studies & Medical Case Reports
  • Journal of Clinical Microbiology
  • Journal of Clinical Laboratory Analysis
  • Journal of Medical Microbiology
  • JSM Microbiology
  • Lancet
  • Lancet Global Health
  • Letters in Applied Microbiology
  • Livestock Science
  • Microbial Cell
  • Microbial Drug Resistance
  • Nature Reviews Disease Primers
  • Nature Microbiology
  • PLoS Neglected Tropical diseases
  • PLoS ONE
  • Standards in Genomic Sciences

Ocenění vědeckou komunitou
 • • Cena děkana LF za mimořádně hodnotnou práci na SVK LF MU, 1995
  • 1. místo na III. konferenci mladých lékařů, Brno, 1996
  • Cena FEMS, Eighth European Workshop Conference on Bacterial Protein Toxins. Kloster Banz, Germany, 1997
  • Cena rektora MU, 1997
  • Cena Čs. společnosti biologické (dotovaná firmou Boehringer-Mannheim), 1998
  • Cena mladého mikrobiologa, Čs. společnost mikrobiologická, 2003
  • FEMS Research Fellowship 2004, Vienna, Austria
  • Člen Českého národního komitétu biologických věd, Akademie věd ČR, 2007
Publikační aktivita
 • Více než 83 originálních vědeckých článků
  1274 citací dle WoS
  Hindex:22

Nejdůležitější publikace
 • ARORA, Natasha, Verena J. SCHUENEMANN, Günter JÄGER, Alexander PELTZER, Alexander SEITZ, Alexander HERBIG, Michal STROUHAL, Linda GRILLOVÁ, Leonor SÁNCHEZ-BUSÓ, Denise KÜHNERT, Kirsten I. BOS, Leyla Rivero DAVIS, Lenka MIKALOVÁ, Sylvia BRUISTEN, Peter KOMERICKI, Patrik FRENCH, Paul R. GRANT, María A. PANDO, Lucía Gallo VAULET, Marcelo Rodríguez FERMEPIN, Antonio MARTINEZ, Arturo Centurion LARA, Lorenzo GIACANI, Steven J. NORRIS, David ŠMAJS, Philipp BOSSHARD, Fernando GONZÁLEZ-CANDELAS, Kay NIESELT, Johannes KRAUSE a Homayoun C. BAGHERI. Origin of modern syphilis and emergence of a pandemic Treponema pallidum cluster. Nature Microbiology. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 2, č. 1, s. 1-6. ISSN 2058-5276. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.245. info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Michal STROUHAL, Jan OPPELT, Philippe Alain GRANGE, Michel JANIER, Nadjet BENHADDOU, Nicolas DUPIN a David ŠMAJS. Human Treponema pallidum 11q/j isolate belongs to subsp. endemicum but contains two loci with a sequence in TP0548 and TP0488 similar to subsp. pertenue and subsp. pallidum, respectively. PLoS neglected tropical diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 11, č. 3, s. 1-14. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0005434. URL info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Juraj BOSÁK, Hana HŘÍBKOVÁ, Daniela DĚDIČOVÁ, Oldřich BENADA, Jan ŠMARDA a David ŠMAJS. Novel Temperate Phages of Salmonella enterica subsp salamae and subsp diarizonae and Their Activity against Pathogenic S-enterica subsp enterica Isolates. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0170734. info
 • VAULET, Lucía Gallo, Linda GRILLOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Ricardo CASCO, Marcelo Rodríguez FERMEPIN, María A. PANDO a David ŠMAJS. Molecular typing of Treponema pallidum isolates from Buenos Aires, Argentina: Frequent Nichols-like isolates and low levels of macrolide resistance. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 2, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0172905. info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Linda GRILLOVÁ, Kara OSBAK, Michal STROUHAL, Chris KENYON, Tania CRUCITTI a David ŠMAJS. Molecular Typing of Syphilis-Causing Strains Among Human Immunodeficiency Virus-Positive Patients in Antwerp, Belgium. Sexually Transmitted Diseases. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 44, č. 6, s. 376-379. ISSN 0148-5717. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/OLQ.0000000000000600. info
 • MICENKOVÁ, Lenka, Alžbeta BEŇOVÁ, Lucia FRANKOVIČOVÁ, Juraj BOSÁK, Martin VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Marta KMEŤOVÁ a David ŠMAJS. Human Escherichia coli isolates from hemocultures: Septicemia linked to urogenital tract infections is caused by isolates harboring more virulence genes than bacteraemia linked to other conditions. International Journal of Medical Microbiology. Jena: Elsevier GmbH, 2017, roč. 307, č. 3, s. 182-189. ISSN 1438-4221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2017.02.003. info
 • GRANGE, Philippe Alain, Lenka MIKALOVÁ, Cyrill GAUDIN, Michal STROUHAL, Michel JANIER, Nadjet BENHADDOU, David ŠMAJS a Nicolas DUPIN. Treponema pallidum 11qj Subtype May Correspond to a Treponema pallidum Subsp Endemicum Strain. Sexually transmitted diseases. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 43, č. 8, s. 517-518. ISSN 0148-5717. info
 • RADOLF, Justin D., Ranjit K. DEKA, Arvind ANAND, David ŠMAJS, Michael V. NORGARD a X. Frank YANG. Treponema pallidum, the syphilis spirochete: making a living as a stealth pathogen. Nature Reviews Microbiology. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 14, č. 12, s. 744-759. ISSN 1740-1526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/nrmicro.2016.141. info
 • BOSÁK, Juraj, Lenka MICENKOVÁ, Magda DOLEŽALOVÁ a David ŠMAJS. Colicins U and Y inhibit growth of Escherichia coli strains via recognition of conserved OmpA extracellular loop 1. International Journal of Medical Microbiology. Jena: Elsevier GMBH, 2016, roč. 306, č. 7, s. 486-494. ISSN 1438-4221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2016.07.002. info
 • MICENKOVÁ, Lenka, Juraj BOSÁK, Barbora ŠTAUDOVÁ, D. KOHOUTOVA, D. CEJKOVA, Vladana WOZNICOVÁ, M. VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, J. BURES a David ŠMAJS. Microcin determinants are associated with B2 phylogroup of human fecal Escherichia coli isolates. MicrobiologyOpen. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 5, č. 3, s. 490-498. ISSN 2045-8827. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mbo3.345. info
 • MICENKOVÁ, Lenka, Juraj BOSÁK, Martin VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ a David ŠMAJS. Human extraintestinal pathogenic Escherichia coli strains differ in prevalence of virulence factors, phylogroups, and bacteriocin determinants. BMC Microbiology. London: BioMed Central, 2016, roč. 16, č. 218, s. 1-8. ISSN 1471-2180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12866-016-0835-z. info
 • OSBAK, Kara K., Simon HOUSTON, Karen V. LITHGOW, Conor J. MEEHAN, Michal STROUHAL, David ŠMAJS, Caroline E. CAMERON, Xaveer Van OSTADE, Chris R. KENYON a Geert A. Van RAEMDONCK. Characterizing the Syphilis-Causing Treponema pallidum ssp pallidum Proteome Using Complementary Mass Spectrometry. PLoS neglected tropical diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 10, č. 9, s. 1-29. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0004988. info
 • KNAUF, Sascha, Jane RAPHAEL, Oriol MITJÀ, Inyasi A. V. LEJORA, Idrissa S. CHUMA, Emmanuel K. BATAMUZI, Julius D. KEYYU, Robert FYUMAGWA, Simone LÜERT, Charmie GODORNES, Hsi LIU, Christiane SCHWARZ, David ŠMAJS, Philippe GRANGE, Dietmar ZINNER, Christian ROOS a Sheila A. LUKEHART. Isolation of Treponema DNA from Necrophagous Flies in a Natural Ecosystem. EBioMedicine. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 11, "neuvedeno", s. 85-90. ISSN 2352-3964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.07.033. info
 • ŠMAJS, David, Juraj BOSÁK, Katarína POMORSKÁ, Matěj HRALA a Jana RŮŽIČKOVÁ. Technologie s vlastnostmi ověřenými in vivo. Masarykova univerzita, 2016. info
 • ŠMAJS, David a Michal STROUHAL. Uncultivable Pathogenic Treponemes. In Yi-Wei Tang, Max Sussman, Dongyou Liu, Ian Poxton, Joseph Schwartzman. Molecular Medical Microbiology. Vol. 3. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Science Ltd., 2015, s. 1421-1436. ISBN 978-0-12-397169-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-397169-2.00079-2. info
 • KUDEROVÁ, Alena, Lucia GALLOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Eliška NEJEDLÁ, Anna ČURDOVÁ, Lenka MICENKOVÁ, Ondřej PLÍHAL, David ŠMAJS, Lukáš SPÍCHAL a Jan HEJÁTKO. Identification of AHK2- and AHK3-like cytokinin receptors in Brassica napus reveals two subfamilies of AHK2 orthologues. Journal of Experimental Botany. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2015, roč. 66, č. 1, s. 339-353. ISSN 0022-0957. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/jxb/eru422. URL info
 • GRILLOVÁ, Linda, Michal STROUHAL, Lenka MIKALOVÁ a David ŠMAJS. The 2 simultaneously Published "k" Sequence Variants of tp0548 Locus of Treponema pallidum ssp. pallidum Isolates Differ: The One Published Later Has to Be Renamed as "l". Sexually Transmitted Diseases. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2015, roč. 42, č. 1, s. 53. ISSN 0148-5717. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/OLQ.0000000000000220. info
 • ŠMAJS, David, Lenka PAŠTĚKOVÁ a Linda GRILLOVÁ. Macrolide Resistance in the Syphilis Spirochete, Treponema pallidum ssp. pallidum: Can We Also Expect Macrolide-Resistant Yaws Strains? American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. McLean: American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2015, roč. 93, č. 4, s. 678-683. ISSN 0002-9637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4269/ajtmh.15-0316. info
 • GRILLOVÁ, Linda, Lenka MIKALOVÁ, H. ZAKOUCKÁ, J. ŽIDLICKÁ a David ŠMAJS. Rezistence původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, k makrolidovým antibiotikům v České republice a ve světě. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 1, s. 4-10. ISSN 1210-7913. info
 • ŠTAUDOVÁ, Barbora, Lenka MICENKOVÁ, Juraj BOSÁK, Kristýna HRAZDILOVÁ, Eva SLANINKOVÁ, Martin VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Darina KOHOUTOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Jan BUREŠ a David ŠMAJS. Determinants encoding fimbriae type 1 in fecal Escherichia coli are associated with increased frequency of bacteriocinogeny. BMC Microbiology. London: BioMed Central, 2015, roč. 15, č. 201, s. 1-9. ISSN 1471-2180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12866-015-0530-5. info
 • ČEJKOVÁ, Darina, Michal STROUHAL, Steven J. NORRIS, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. A Retrospective Study on Genetic Heterogeneity within Treponema Strains: Subpopulations Are Genetically Distinct in a Limited Number of Positions. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 9, č. 10, s. 1-19. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0004110. info
 • NECHVÁTAL, Lukáš, Helena PĚTROŠOVÁ, Linda GRILLOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Radim STRNADEL, Ivana KUKLOVÁ, Martina KOJANOVÁ, Miluše KREIDLOVÁ, Daniela VAŇOUSOVÁ, Přemysl PROCHÁZKA, Hana ZÁKOUCKÁ, Alena KRCHŇÁKOVÁ a David ŠMAJS. Syphilis-causing strains belong to separate SS14-like or Nichols-like groups as defined by multilocus analysis of 19 Treponema pallidum strains. International Journal of Medical Microbiology. JENA: Urban & Fischer Verlag, 2014, roč. 304, 5-6, s. 645-653. ISSN 1438-4221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2014.04.007. info
 • GRILLOVÁ, Linda, Helena PĚTROŠOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Radim STRNADEL, Eliška DASTYCHOVÁ, Ivana KUKLOVÁ, Martina KOJANOVÁ, Miluše KREIDLOVÁ, Daniela VAŇOUSOVÁ, Jana HERCOGOVÁ, Přemysl PROCHÁZKA, Hana ZÁKOUCKÁ, Alena KRCHŇÁKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a David ŠMAJS. Molecular Typing of Treponema pallidum in the Czech Republic during 2011 to 2013: Increased Prevalence of Identified Genotypes and of Isolates with Macrolide Resistance. Journal of Clinical Microbiology. Washington: American Society for Microbiology, 2014, roč. 52, č. 10, s. 3693-3700. ISSN 0095-1137. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/JCM.01292-14. info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Michal STROUHAL, Linda GRILLOVÁ a David ŠMAJS. The Molecular Typing Data of Recently Identified Subtype 11q/j of Treponema pallidum subsp. pallidum Suggest Imported Case of Yaws. Sexually transmitted diseases. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 41, č. 9, s. 552-553. ISSN 0148-5717. info
 • MICENKOVÁ, Lenka, Barbora ŠTAUDOVÁ, Juraj BOSÁK, Lenka MIKALOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a David ŠMAJS. Bacteriocin-encoding genes and ExPEC virulence determinants are associated in human fecal Escherichia coli strains. BMC Microbiology. LONDON: BioMed Central, 2014, roč. 14, č. 109, s. 1-9. ISSN 1471-2180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-14-109. info
 • MICENKOVÁ, Lenka, Petra ŠIŠKOVÁ, Juraj BOSÁK, Ivana JAMBOROVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ a David ŠMAJS. Characterization of Human Uropathogenic ESBL-Producing Escherichia coli in the Czech Republic: Spread of CTX-M-27-Producing Strains in a University Hospital. Microbial Drug Resistance. New Rochelle: Mary Ann Liebert Inc., 2014, roč. 20, č. 6, s. 610-617. ISSN 1076-6294. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/mdr.2014.0013. info
 • ŠTAUDOVÁ, Barbora, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Lucinda L. FULTON, Lei CHEN, lorenzo GIACANI, Arturo CENTURION-LARA, Sylvia M. BRUISTEN, Erica SODERGREN, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Whole Genome Sequence of the Treponema pallidum subsp. endemicum Strain Bosnia A: The Genome Is Related to Yaws Treponemes but Contains Few Loci Similar to Syphilis Treponemes. PLoS neglected tropical diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2014, roč. 8, č. 11, s. "e3261", 13 s. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0003261. info
 • KOHOUTOVA, Darina, David ŠMAJS, Paula MORAVKOVA, Jiri CYRANY, Monika MORAVKOVA, Miroslava FORSTLOVA, Michal CIHAK, Stanislav REJCHRT a Jan BURES. Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 and D and bacteriocin production are associated with advanced colorectal neoplasia. BMC Infectious Diseases. London: BioMed Central, 2014, roč. 14, č. 733, s. 1-8. ISSN 1471-2334. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12879-014-0733-7. info
 • LUMEIJ, Johannes T., Lenka MIKALOVÁ a David ŠMAJS. Is there a difference between hare syphilis and rabbit syphilis? Cross infection experiments between rabbits and hares. Veterinary Microbiology. Amserdam: Elsevier, 2013, roč. 164, 1-2, s. 190-194. ISSN 0378-1135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2013.02.001. info
 • ZOBANÍKOVÁ, Marie, Michal STROUHAL, Lenka MIKALOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Lenka AMBROŽOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lucinda L. FULTON, Lei CHEN, Erica SODERGREN, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Whole Genome Sequence of the Treponema Fribourg-Blanc: Unspecified Simian Isolate Is Highly Similar to the Yaws Subspecies. PLOS Neglected Tropical Diseases. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2013, roč. 7, č. 4, s. 1-8. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0002172. info
 • ČEJKOVÁ, Darina, Marie ZOBANÍKOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Michal STROUHAL, Lenka MIKALOVÁ, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Structure of rrn operons in pathogenic noncultivable treponemes: sequence but not genomic position of intergenic spacers correlates with classification of Treponema pallidum and Treponema paraluiscuniculi strains. Journal of Medical Microbiology. Reading: Society for General Microbiology, 2013, roč. 62, č. 2, s. 196-207. ISSN 0022-2615. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.050658-0. info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Petra POSPÍŠILOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Ivana KUKLOVA, Hana ZAKOUCKA a David ŠMAJS. Comparison of CDC and sequence-based molecular typing of syphilis treponemes: tpr and arp loci are variable in multiple samples from the same patient. BMC Microbiology. LONDON: BioMed Central, 2013, roč. 13, č. 178, s. 1-8. ISSN 1471-2180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-13-178. info
 • PĚTROŠOVÁ, Helena, Petra POSPÍŠILOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ, Marie ZOBANÍKOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Erica SODERGREN, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Resequencing of Treponema pallidum ssp. pallidum Strains Nichols and SS14: Correction of Sequencing Errors Resulted in Increased Separation of Syphilis Treponeme Subclusters. PloS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 9, s. e74319, 8 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0074319. info
 • KOHOUTOVÁ, Darina, Stanislav REJCHRT, Marcela DRAHOŠOVÁ, Miroslav FÖRSTL, Monika MORÁVKOVÁ, David ŠMAJS, Marcela KOPÁČOVÁ, Jiří CYRANY, Michal ČIHÁK a Jan BUREŠ. Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětu a kolorektálních neoplazií. 1. vyd. Praha: Nucleus HK, 2013, 126 s. Edice vědeckých monografií. ISBN 978-80-87009-97-0. info
 • MITJÀ, Oriol, David ŠMAJS a Quique BASSAT. Advances in the Diagnosis of Endemic Treponematoses: Yaws, Bejel, and Pinta. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2013, roč. 7, č. 10, s. e2283, 9 s. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0002283. info
 • BOSÁK, Juraj, Lenka MICENKOVÁ, Martin VRBA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Daniela DĚDIČOVÁ, Debora GARZETTI a David ŠMAJS. Unique Activity Spectrum of Colicin FY: All 110 Characterized Yersinia enterocolitica Isolates Were Colicin FY Susceptible. Plos One. PUBLIC LIBRARY SCIENCE: SAN FRANCISCO, 2013, roč. 8, č. 12, s. e81829, 7 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0081829. info
 • SEDLÁČEK, Ivo, Linda GRILLOVÁ, Eva STAŇKOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ a David ŠMAJS. Isolation of human pathogen Escherichia albertii from faeces of seals (Leptonychos weddelli) in James Ross Island, Antarctica. Czech polar Reports. 2013, roč. 3, č. 2, s. 173-183. ISSN 1805-0689. info
 • ŠMAJS, David, Jan BUREŠ, Jan ŠMARDA, Eva CHALOUPKOVÁ, Jaroslav KVĚTINA, Miroslav FÖRSTL, Darina KOHOUTOVÁ, Martin KUNEŠ, Stanislav REJCHRT, Jiřina LESNÁ a Marcela KOPÁČOVÁ. Experimental Administration of the Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917 Results in Decreased Diversity of E. coli Strains in Pigs. Current Microbiology. 2012, roč. 64, č. 3, s. 205-210. ISSN 0343-8651. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00284-011-0051-x. info
 • ČEJKOVÁ, Darina, Marie ZOBANÍKOVÁ, Lei CHEN, Petra POSPÍŠILOVÁ, Michal STROUHAL, Xiang QIN, Lenka MIKALOVÁ, Stephen J. NORRIS, Donna M. MUZNY, Richard A. GIBBS, Lucinda L. FULTON, Erica SODERGREN, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Whole Genome Sequences of Three Treponema pallidum ssp. pertenue Strains: Yaws and Syphilis Treponemes Differ in Less than 0.2% of the Genome Sequence. PLoS Neglected Tropical Diseases. San Francisco: Public Library of Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. "nestrankovano", 14 s. ISSN 1935-2727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0001471. Art.No. e1471 info
 • ŠMAJS, David, Darina ČEJKOVÁ, Lenka MICENKOVÁ, Claudia I. LIMA-BITTENCOURT, Edmar CHARTONE-SOUZA, Jan ŠMARDA a Andréa M. A. NASCIMENTO. Human Escherichia coli strains of different geographical and time source: bacteriocin types and their gene sequences are population-specific. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY REPORTS. 2012, roč. 4, č. 4, s. 459-466. ISSN 1758-2229. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1758-2229.2012.00365.x. URL info
 • PĚTROŠOVÁ, Helena, Marie ZOBANÍKOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Michal STROUHAL, Lei CHEN, Xiang QIN, Donna M. MUZNY, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Whole Genome Sequence of Treponema pallidum ssp. pallidum, Strain Mexico A, Suggests Recombination between Yaws and Syphilis Strains. PLOS Neglected Tropical Diseases. 2012, roč. 6, č. 9, s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 1935-2735. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0001832. URL info
 • ZOBANÍKOVÁ, Marie, Pavol MIKOLKA, Darina ČEJKOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lei CHEN, Michal STROUHAL, Xiang QIN, George M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Complete genome sequence of Treponema pallidum strain DAL-1. Standards in Genomic Sciences. 2012, roč. 7, č. 1, s. "nestrankovano", 13 s. ISSN 1944-3277. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4056/sigs.2615838. URL info
 • ŠMAJS, David, Steven J. NORRIS a George M. WEINSTOCK. Genetic diversity in Treponema pallidum: Implications for pathogenesis, evolution and molecular diagnostics of syphilis and yaws. Infection, Genetics and Evolution. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2012, roč. 12, č. 2, s. 191-202. ISSN 1567-1348. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2011.12.001. info
 • BOSÁK, Juraj, Petra LAIBLOVA, Jan ŠMARDA, Daniela DĚDIČOVÁ a David ŠMAJS. Novel Colicin F-Y of Yersinia frederiksenii Inhibits Pathogenic Yersinia Strains via YiuR-Mediated Reception, TonB Import, and Cell Membrane Pore Formation. Journal of Bacteriology. WASHINGTON: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2012, roč. 194, č. 8, s. 1950-1959. ISSN 0021-9193. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/JB.05885-11. info
 • FLASAROVÁ, Magdalena, Petra POSPÍŠILOVÁ, Lenka MIKALOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ, Eliška DASTYCHOVÁ, Radim STRNADEL, Ivana KUKLOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Hana ZÁKOUCKÁ a David ŠMAJS. Sequencing-based Molecular Typing of Treponema pallidum Strains in the Czech Republic: All Identified Genotypes are Related to the Sequence of the SS14 Strain. Acta Dermato-Venereologica. 2012, roč. 92, č. 6, s. 669–674. ISSN 0001-5555. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2340/00015555-1335. info
 • BUREŠ, Jan, David ŠMAJS, Jaroslav KVĚTINA, Miroslav FŐRSTL, Jan ŠMARDA, Darina KOHOUTOVÁ, Martin KUNEŠ, Jiří CYRANY, Ilja TACHECÍ, Stanislav REJCHRT, Jiřina LESNÁ, Viktor VOŘÍŠEK a Marcela KOPÁČOVÁ. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with short-term high-dose indomethacin with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Wourld Journal of Gastroenterology. China, 2011, roč. 17, č. 5, s. 609-617. ISSN 1007-9327. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v17.i5.609. info
 • ŠMAJS, David, Marie ZOBANÍKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ, Shannon DUGAN-ROCHA, Petra POSPÍŠILOVÁ, Steven J. NORRIS, Tom ALBERT, Xiang QIN, Kym HALLSWORTH-PEPIN, Christian BUHAY, Donna M. MUZNY, Lei CHEN, Richard A. GIBBS a George M. WEINSTOCK. Complete Genome Sequence of Treponema paraluiscuniculi, Strain Cuniculi A: The Loss of Infectivity to Humans Is Associated with Genome Decay. Plos One. 2011, roč. 6, č. 5, s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0020415. URL info
 • ŠMAJS, David, Lenka MIKALOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, Steven J. NORRIS a George M. WEINSTOCK. Whole Genome Analyses of Treponemes: New Targets for Strain- and Subspecies- Specific Molecular Diagnostics. In Syphilis - Recognition, Description and Diagnosis. Rijeka (Croatia): InTech, 2011, s. 19-34. Infectious Diseases. ISBN 978-953-307-554-9. URL info
 • WOZNICOVÁ, Vladana, David ŠMAJS, Petra POSPÍŠILOVÁ, Hana ZÁKOUCKÁ, Eliška DASTYCHOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ a Zuzana VALIŠOVÁ. Clarithromycin treatment failure due to macrolide resistance in Treponema pallidum in a patient with primary syphilis. Acta Dermato-Venereologica. 2010, roč. 90, č. 2, s. 206-207. ISSN 0001-5555. info
 • ŠMAJS, David, Lenka MICENKOVÁ, Jan ŠMARDA, M. VRBA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ a Vladana WOZNICOVÁ. Bacteriocin synthesis in uropathogenic and commensal Escherichia coli: colicin E1 is a potential virulence factor. BMC Microbiology. BioMed Central, 2010, roč. 10, č. 288, 10 s. ISSN 1471-2180. URL info
 • MIKALOVÁ, Lenka, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ, Marie ZOBANÍKOVÁ, Petra POSPÍŠILOVÁ, S.J. NORRIS, E. SODERGREN, G.M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Genome analysis of Treponema pallidum subsp. pallidum and subsp. pertenue strains by whole genome fingerprinting: most of the genetic differences are localized in six genomic regions. PloS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2010, roč. 5, č. 12, s. e15713, 13 s. ISSN 1932-6203. URL info
 • MATĚJKOVÁ POSPÍŠILOVÁ, Petra, Magdalena FLASAROVÁ, Hana ZÁKOUCKÁ, Milan BOŘEK, Soňa KŘEMENOVÁ, Petr ARENBERGER, Vladana WOZNICOVÁ, G.M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Macrolide treatment failure in a case of secondary syphilis: a novel A2059G mutation in the 23S rRNA gene of Treponema pallidum subsp. pallidum. Journal of Medical Microbiology. SOC GENERAL MICROBIOLOGY, 2009, roč. 58, č. 6, s. 832–836. ISSN 0022-2615. URL info
 • BOSÁK, Juraj, Petra KOTRSALOVÁ a David ŠMAJS. Bakteriocín kmeňa Yersinia frederiksenii 27601. In XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 4-5. ISBN 978-80-210-4830-0. info
 • ŠMAJS, David, Michal STROUHAL, Petra MATĚJKOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Luciana CURSINO, Edmar CHARTONE-SOUZA, Jan ŠMARDA a Andrea M.A. NASCIMENTO. Complete sequence of low-copy-number plasmid MccC7-H22 of probiotic Escherichia coli H22 and the prevalence of mcc genes among human E. coli. Plasmid. Thomson Scientific, 2008, roč. 59, č. 1, s. 1-10. ISSN 0147-619X. URL info
 • BRINKMAN, Mary Beth, Melanie A. MCGILL, Jonas PETTERSSON, Arthur ROGERS, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, George M. WEINSTOCK, Steven J. NORRIS a Timothy PALZKILL. A novel Treponema pallidum antigen, TP0136, is an outer membrane protein that binds human fibronectin. INFECTION AND IMMUNITY. The American Society for Microbiology, 2008, roč. 76, č. 5, s. 1848-1857. ISSN 0019-9567. info
 • MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS, Steven J. NORRIS, Timothy PALZKILL, Joseph F. PETROSINO, Erica SODERGREN, Jason E. NORTON, Jaz SINGH, Todd A. RICHMOND, Michael N. MOLLA, Thomas J. ALBERT a George M. WEINSTOCK. Complete genome sequence of Treponema pallidum ssp. pallidum strain SS14 determined with oligonucleotide arrays. BMC Microbiology. BioMed Central, 2008, roč. 8, č. 8, s. 76-87. ISSN 1471-2180. URL info
 • WOZNICOVÁ, Vladana, Eliška DASTYCHOVÁ, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ a Zuzana VALIŠOVÁ. Syfilis u pacientů označovaných jako "men having sex with men" - význam přímého průkazu metodou PCR. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2, č. 4, s. 199-201. ISSN 1802-2960. info
 • ŠMAJS, David, Magda DOLEŽALOVÁ, Pavel MACEK a Lukáš ŽÍDEK. Inactivation of colicin Y by intramembrane helix helix interaction with its immunity protein. FEBS Journal. 2008, roč. 275, č. 21, s. 5325 - 5331. ISSN 1742-464X. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS, Marie LHOTOVÁ a Daniela DĚDIČOVÁ. Occurence of strains producing specific anti-bacterial inhibitory agents in five genera of Enterobacteriaceae. Current Microbiology. New York: Springer Verlag, 2007, roč. 2007, č. 54, s. 113-118, 7 s. ISSN 0343-8651. info
 • WOZNICOVÁ, Vladana, David ŠMAJS, Dan WECHSLER, Magdalena FLASAROVÁ a Petra MATĚJKOVÁ. Detection of Treponema pallidum subsp. pallidum SS14 from Skin Lesions,Serum, and CSF in an Infant with Congenital Syphilis after Clindamycin treatment of the mother during pragnancy. Journal of Clinical Microbiology. 2007, roč. 2007, č. 45, s. 659-661. ISSN 0095-1137. info
 • WEINSTOCK, George M., David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Timothy PALZKILL a Steven J. NORRIS. Comparative pathogenomics of spirochetes. In Bacterial Pathogenomics. Washington DC: ASM, 2007, s. 141-159. ASM Press. ISBN 978-1-55581-451-9. info
 • STROUHAL, Michal, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Erica SODERGREN, Anita G. AMIN, Jerrilyn K. HOWELL, Steven J. NORRIS a George M. WEINSTOCK. Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A. INFECTION AND IMMUNITY. The American Society for Microbiology, 2007, roč. 75, č. 12, s. 5859-5866. ISSN 0019-9567. URL info
 • ČEJKOVÁ, Darina, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, David ŠMAJS a George M. WEINSTOCK. Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies. Chemické Listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2007, roč. 101, č. 5, s. 431-432. ISSN 0009-2770. URL info
 • CURSINO, L., David ŠMAJS, Jan ŠMARDA, R.M.D. NARDI, J.R. NICOLI, E. CHARTONE-SOUZA a A.M.A. NASCIMENTO. Exoproducts of the strain Escherichia coli H22 inhibiting some enteric pathogens both in vitro and in vivo. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2006, roč. 100, č. 4, s. 821-829. ISSN 1364-5072. info
 • ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ a G.M. WEINSTOCK. Recognition of pore-forming colicin Y by its cognate immunity protein. FEMS Microbiology Letters. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd., 2006, roč. 258, č. 1, s. 108-113. ISSN 0378-1097. info
 • FLASAROVA, Magdalena, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ, Monika HEROLDOVÁ-DVOŘÁKOVÁ a Miroslav VOTAVA. Molekulární detekce a typizace Treponema pallidum subsp. pallidum v klinickém materiálu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 55, č. 3, s. 105-111. ISSN 1210-7913. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS a Sabina HORYNOVÁ. Incidence of lysogenic, colicinogenic and siderophore producer strains among human saprophytic Escherichia coli. Folia Microbiologica. 2006, roč. 51, č. 5, s. 387-391. ISSN 0015-5632. info
 • ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Z. VALIŠOVÁ. Diagnosis of syphilis by polymerase chain reaction and molecular typing of Treponema pallidum. Reviews in Medical Microbiology. 2006, roč. 17, č. 4, s. 93-100. ISSN 0954-139X. info
 • ŠMAJS, David, M. MCKEVITT, J.K. HOWELL, S.J. NORRIS, W.W. CAI, T. PALZKILL a G.M. WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. J. Bacteriol. 2005, roč. 2005, č. 187, s. 1866-1874. ISSN 0021-9193. info
 • MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, S.J. NORRIS a G.M. WEINSTOCK. Genome differences and detection of pathogenic Treponema pallidum subspecies. Clin. Microbiol. Infec. 2004, roč. 10, č. 3, s. 451-452. ISSN 1198-743X. info
 • ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, S.J. NORRIS a G.M. WEINSTOCK. Comparative genomics of Treponema pallidum ssp. pallidum and Treponema paraluiscuniculi. Clin. Microbiol. Infec. 2004, roč. 10, č. 3, s. 452. ISSN 1198-743X. info
 • ŠMAJS, David a Petra MATĚJKOVÁ. Treponema pallidum susp. pallidum v postgenomické éře. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: ČSSM, 2004, XXXXV, A, s. 114. ISSN 0009-0646. info
 • STROUHAL, Michal a David ŠMAJS. Restrikční profil genomů vybraných zástupců rodu Treponema. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: ČSSM, 2004, XXXXV, A, s. 275. ISSN 0009-0646. info
 • ŠMAJS, David, Jan ŠMARDA a G.M. WEINSTOCK. The Escherichia fergusonii iucABCD iutA genes are located within a longer chromosomal region similar to pathogenicity islands. Folia Microbiologica. 2003, roč. 48/2003, č. 48, s. 139-147. ISSN 0015-5632. info
 • ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 311. ISSN 0009-2770. info
 • MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 2003, č. 97, s. 297-298. ISSN 0009-2770. info
 • ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS a GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. FEMS Congress of European Microbiologists. Slovenia, Ljubljana: FEMS, 2003, roč. 1, č. 1, s. 459. ISSN 0378-1097. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS, Jiří KOMRSKA a Vladimír KRZYŽÁNEK. S-layers on cell walls of cyanobacteria. Micron. 2002, roč. 2002, č. 33, s. 227-246. ISSN 0968-4328. info
 • ŠMAJS, David, S.J. NORRIS a G.M. WEINSTOCK. Construction of Treponema pallidum BAC library for functional and genomic apllications. In: Zhao,S. et al. (eds): Methods in Molecular Biology Series. Bacterial Artificial Chromosomes: Methods and Protocols. Washington, D.C. USA, 2002. info
 • ŠMAJS, David, M. MCKEVITT, L. WANG, J.K. HOWELL, S.J. NORRIS, T. PALZKILL a G.M. WEINSTOCK. BAC library of T. pallidum DNA in E. coli. Genome Res. 2002, roč. 2002, č. 12, s. 515-522. info
 • ŠMAJS, David, S.E. KARPATHY, Jan ŠMARDA a G.M- WEINSTOCK. Colicins produced by the Escherichia fergusonii strains closely resemble colicins coded by E. coli. FEMS Microbiol. Lett. 2002, roč. 2002, č. 208, s. 261-264. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS a H. LHOTOVA. Three recently acknowledged Escherichia species strikingly differ in the incidence of bacteriocinogenic and lysogenic strains. J. Basic Microbiol. 2002, roč. 2002, č. 42, s. 429-433. info
 • ŠMAJS, David a G.M. WEINSTOCK. Genetic organization of plasmid ColJs, encoding colicin Js activity,. J. Bacteriol. 2001, roč. 2001, č. 183, s. 3949-3957. info
 • ŠMAJS, David a G.M. WEINSTOCK. The iron- and temperature-regulated cjrBC genes of Shigella and enteroinvasive Escherichia coli strains code for colicin Js uptake. J. Bacteriol. 2001, roč. 2001, č. 183, s. 3958-3966. info
 • WEINSTOCK, G.M., John Allen NORRIS, E. SODERGREN a David ŠMAJS. Identification of virulence genes in silico: infectious disease genomics. In: Brogden, K. A. et al.(eds): Virulence Mechanisms of Bacterial Pathogens, 3rd ed. ASM Press. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 251-260. info
 • WEINSTOCK, G.M., David ŠMAJS, J. HARDHAM a S.J- NORRIS. From microbial genome sequence to applications. Res. Microbiol. 2000, roč. 2000, č. 151, s. 151-158. info
 • PILSL, H., David ŠMAJS a V. BRAUN. Characterization of colicin S4 and its receptor, OmpW, a minor protein of. J. Bacteriol. 1999, roč. 1999, č. 181, s. 3578-3581. info
 • ŠMAJS, David, Jan ŠMARDA a Vladimír KRZYŽANEK. A comparative study of fine structure cyanobacterial gas vesicles. Algological Studies. 1999, roč. 1999, č. 94, s. 305-316. info
 • ŠMAJS, David, Jan ŠMARDA a Vladimír KRZYŽANEK. New findings of S layers among Cyanobacteria. Algological Studies. 1999, roč. 1999, č. 94, s. 317-332. info
 • ŠMARDA, Jan a David ŠMAJS. Cytomorphology of the smallest picoplanktic Cyanobacteria. Algological Studies. 1999, roč. 1999, č. 94, s. 333-351. info
 • ŠMARDA, Jan a David ŠMAJS. Colicins--exocellular lethal proteins of Escherichia coli. Folia Microbiol. 1998, roč. 1998, č. 43, s. 563-587. ISSN 0015-5632. info
 • PILSL, H., David ŠMAJS a V. BRAUN. The tip of the hydrophobic hairpin of colicin U is dispensable for colicin U. J. Bacteriol. 1998, roč. 1998, č. 180, s. 4111-4115. info
 • ŠMAJS, David, H. PILSL a V. BRAUN. Colicin U, a novel colicin produced by Shigella boydii. Journal of Bacteriology. 1997, roč. 179, č. 9, s. 4919-4928. ISSN 0168-6465. info
 • ŠMAJS, David. Koliciny" molekulární charakteristika nového kolicinu U a buněčná úroveň jejich inhibičního účinku. Brno: Masarykova universita, 1997. info
 • ŠMAJS, David a Jan ŠMARDA. Koliciny- letální proteiny z čeledi Entobacreriaceae. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1997, roč. 62, č. 2, s. 135-158. ISSN 0366-486. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS, Jiří KOMRSKA a Vladimír KRZYŽANEK. Twenty-five years on experience on S-layers of cyanobacteria: occurrence and patterns. FEMS Microbiol.Rev. 1997, roč. 1997, č. 20, s. 14-20. info
 • ŠMAJS, David a Jan ŠMARDA. Růstové alterace bakteriálních buněk indukované subletálními dávkami kolicinů. Scripta medica. 1996, roč. 69, 1-2, s. 58. ISSN 1211-3395. info
 • ŠMARDA, Jan, David ŠMAJS a Jiří KOMRSKA. Advances in cyanobacterial S-layers. Algological studies. 1996, roč. 1996, č. 83, s. 501-510. info
 • ŠMARDA, Jan a David ŠMAJS. Morphological types of gas vesicles. Algological Studies. 1996, roč. 83, s. 485-503. info
 • ŠMAJS, David. The morphology of bacterial cells in inhibition zones produced by colicins. Scripta medica. 1995, roč. 68, 5-6, s. 171-180. ISSN 1211-3395. info

22. 8. 2017


Curriculum vitae: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (učo 1116), verze: čeština(1), změněno: 22. 8. 2017 10:16, D. Šmajs