Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • katedra primární pedagogiky
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vědeckovýzkumná činnost
 • vzdělávání dvouletých dětí v předškolních zařízeních
 • neformální vzdělávací aktivity pro děti do tří let
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 6. 5. 2013 – 10. 5. 2013: University College Lillebaelt, Odense, Ostatní, DNK
  • Pobyt byl zaměřený na navázání vztahů s univerzitou. Proběhla výuka a diskuze. Měla jsem možnost získat náhled do předškolního vzdělávání. Poznatky využiji při psaní své disertační práce.
Vybrané publikace
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Připravenost předškolních dětí na vstup do základního vzdělávání v mezinárodním kontextu. 2014. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 s. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VLIV NA RODINNOU KULTURU. In Syslová, Z., Rodová, V. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Early Educational Activities in the Czech Republic. In Laborda, JG. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013). AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. s. 697-701. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.122. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Možnosti nestátního předškolního vzdělávání. In Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Danshöfer Holding, Ldt., 2013. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Veřejné vzdělávání dětí do šesti let v Evropě. Verlag Danshöfer. Praha: Dashöfer Holding, Ltd., 2013, roč. 2013, 5 s. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Kvalita vzdělávacích aktivit pro děti do tří let. Zlín, 2013. s. 52-61. ISBN 978-80-7454-293-0. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Vzdělávací aktivity pro děti do tří let. In Študentské fórum. 2012. info

15. 2. 2017


Životopis: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (učo 152991), verze: čeština(1), změněno: 15. 2. 2017 12:40, L. Grůzová

Další varianty: angličtina(2), čeština(2)