Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Lucie Grůzová, 12.5.1985 in Opava married, five children
Department
 • Department of Primary Education, Faculty of Education;
  Institute for Research in Inclusive Education, Masaryk University in Brno;
Employment - Position
 • Assistant professor.
Education and Academic Qualifications
 • 2010 - 2018 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Pedagogy, doctoral studies;

  2007 - 2010 Faculty if Art MU in Brno, Field of study: Pedagogy, magister studies;
  2007 - 2009 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Special education and Art, magister studies;
  2004 - 2007 Faculty if Art MU in Brno, Field of study: Pedagogy, bacalar studies;
  2004 - 2007 Faculty of Education MU in Brno, Field of study: Special education and Art, bacalar studies;
  2000 - 2004 Gymnázium E. Beneše, Hlučín;
Employment
 • 2019 - now Institute for Research in Inclusive Education, Faculty of Education MU;
  2017 – now Department of Primary Education, Faculty of Education MU;
  Září 2011 – dosud Institute for Research in Inclusive Education, Faculty of Education MU;
  2011 - now Director of Family centre Žabka in Brno;
  2008 (April - May) Teacher in Basic scholl Křenová;
  2007 - 2008 Coordinator of free time club for jupsy children, Basic school Křenová, Brno
Teaching Activities
 • Garant of Practice teaching children under age of three years;
  Coordinator of Practice in Kindergardens and Basic schools;
  Alternatives in Pre-school Education;
  Pedagogical Comunication;
  Methodology;
  Preschool Education;
Scientific and Research Activities
 • Early Childhood Education and Care in Day Care Facilities in the Czech Republic (TL02000306); MU Researcher: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 1/2019 — 12/2021; Investor: Technology Agency of the Czech Republic / ÉTA.
  Analasis for Revision and comprehensive system design education of the carer, project of Ministry of Labour and Social Affairs; Period: 2019.
  Development of the process of undergraduate education at PdF MU: thorough preparation for good practice (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952) MU Researcher: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.; MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 3/2018 — 8/2020 Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research, Development and Education.
  Pre-service training of kindergarten students to work with children from the age of two (MUNI/FR/1428/2014); MU Researcher: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.; MU Faculty or unit: Faculty of Education; Project Period: 1/2015 — 12/2015; Investor: Masaryk University / MU Development Fund.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2. 3. 2020-5. 3. 2020: Comenius University, Bratislava, SK: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  23. 9. 2019 – 28. 9. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  3. 4. 2019 - 5. 4. 2019: University of Talinn, Talinn, EST: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
  29.10. 2018 - 1.11.2018: University of Granada, Gradana, E: focused on interfaculty ERASMUS cooperation and system of ECEC.
  19. 11. 2017 – 23. 11. 2017: Gordon College of Education, Haifa, ISR: focused on interfaculty cooperation and research in the field of reflective skills of students in the field of Teacher Training for Kindergartens.
  6. 5. 2013 – 10.5.2013: University College Lillebaelt, Odense, DNK: focused on interfaculty cooperation and system of ECEC.
 • 2013/05/06 – 2013/05/10: University College Lillebaelt, Odense, Other programs, DNK
  • Pobyt byl zaměřený na navázání vztahů s univerzitou. Proběhla výuka a diskuze. Měla jsem možnost získat náhled do předškolního vzdělávání. Poznatky využiji při psaní své disertační práce.
University Activities
 • 2017 - 2020 Erasmus Coordinator
  Participation on conferences:
  11. - 13. 11. 2019: ICERI - International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain. There was presented poster Current Issues of Early Childhood Education and Care in the Czech Republic with Katarína Slezáková.
  13.- 14. 5. 2019: NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ASSOCIATION OF PRESCHOOL EDUCATION AND CHARLES UNIVERSITY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION: What was, is and will be the Czech kindergarten, Prague, Czech Republic; There was presented the article Where should two-year-olds children go? Are empty nursery schools the right place?
  27. - 29. 6. 2018: 70th OMEP World Assembly and Conference, Prague, Czech Republic; There was presented article of outcomes of disertation Play; non-formal education; epistemology of child under three years old; case study with collegues Petra VYSTRČILOVÁ and Veronika RODOVÁ.
Activities Outside University
 • Montessori education for childen 0-6 - teacher in montessori kindergarten;
  Menber of Association of Children groups;
  Menber of OMEP
Major Publications
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ and Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, vol. 2, No 1, p. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, vol. 70, No 4, p. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ and Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání (Pre-school Teachers´ Roles Diversity and its Mirroring in Pre-service Training Process). In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, vol. 9, No 1, p. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Připravenost předškolních dětí na vstup do základního vzdělávání v mezinárodním kontextu (The readiness of preschool children for enter to primary school in international context). 2014. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom (University professor - possition betwen teaching and research). 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 pp. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera (Preparing students for the role of a partner). In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. p. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VLIV NA RODINNOU KULTURU (Informal education for children up to three years in the Czech Republic and its effects on the family culture). In Syslová, Z., Rodová, V. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Early Educational Activities in the Czech Republic. In Laborda, JG. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013). AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. p. 697-701. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.122. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Možnosti nestátního předškolního vzdělávání (No public preschool education). In Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Danshöfer Holding, Ldt., 2013. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Veřejné vzdělávání dětí do šesti let v Evropě (Public preprimary education and care in Europe). Verlag Danshöfer. Praha: Dashöfer Holding, Ltd., 2013, vol. 2013, 5 pp. ISSN 1802-4130. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Kvalita vzdělávacích aktivit pro děti do tří let (Quality of educational activities for children before age of three). Zlín, 2013. p. 52-61. ISBN 978-80-7454-293-0. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie. Vzdělávací aktivity pro děti do tří let (Educational activities for children before age of three). In Študentské fórum. 2012. info

2021/04/02


Curriculum Vitae: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (učo 152991), version: English(2), last update: 2021/04/02 11:53, L. Grůzová

Other Variants: Czech(1), Czech(2)