Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, narozen 29. ledna 1974 v Ústí nad Labem
Pracoviště
 • Seminář čínských studií
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1, Brno 602 00, ČR
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002-2009: Postgraduální studium na FF MU v Brně, obor: religionistika. Téma disertační práce: Konfucianismus a neotaoismus v období dynastií Wei a západních Jin (3.-4. stol. n. l.)
 • 1998 - 2007: Mgr.; Magisterské studium na FF UK v Praze, obor: sinologie. Téma diplomové práce: Guo Xiangův komentář k Vnitřním kapitolám díla Zhuangzi
 • 1992 - 2000: Mgr.; obor: filozofie - religionistika, FF MU v Brně. Diplomová práce: Taoismus díla Čuang-c' a čchanový buddhismus
zaměstnání
 • 2009-2013: odborný asistent na Ústavu religionistiky od 2013: odborný asistent na Semináři čínských studií od 2014: vedoucí Semináře čínských studií
pedagogická činnost
 • gramatika čínštiny dějiny čínského myšlení konstruování identity v moderní Číně náboženství Číny
Vědeckovýzkumná činnost
 • Náboženství Číny
 • Recepce starověkých filozofických textů v myšlení raně středověké Číny
 • Projekty:
 • 2007: Rozvojový projekt na rok 2007, FF MU, Brno. Název projektu: "Příprava a realizace akreditace bakalářského studijního oboru sinologie".
 • 2004: Grant "Wang Pi, Siang-er, Che-šang kung - tradiční komentáře k Tao-te-ťingu. Různá čtení jednoho textu", Fond rozvoje vysokých škol
Akademické stáže
 • 2004-2005: roční studijní pobyt na Tamkang University, Danshui, Taiwan. Studijní pobyt v rámci dohody o meziuniverzitní výměně mezi Univerzitou Karlovou a Tamkang University.
 • 2002: Třítýdenní literárně - historická exkurze do Shen Congwenova západního Hunanu v ČLR. Součást mezinárodního studentského projektu zaměřeného na studium Shen Congwenova (1902-1988) beletristického a kritického díla.
 • 2000-2001: roční studijní pobyt na Institute of International Education, Zhejiang University, Hangzhou, ČLR. Studijní pobyt v rámci mezinárodní smlouvy (kulturní dohody) mezi ČR a ČLR.
Universitní aktivity
 • 2007: I. Výroční česko-slovenská sinologická konference. Aktivní účast s příspěvkem "Skrytá slova Světce: význam osobnosti Konfucia v čínském myšlení 2.-3. stol. n. l." Organizátor konference: Mezinárodní sinologické centrum při UK.
 • 2006: Ceres 2006. Téma konference: "Religious Change". Aktivní účast s příspěvkem na téma: "The Laozi in Context: Intellectual, Religious, Political, and Social Change in the Late Warring States Period." Organizátor konference: Ústav komparativní religionistiky, Univerzita Komenského, Bratislava.
 • 2006: XVI. Biennial EACS Conference v Lublani. Aktivní účast s příspěvkem na téma: "The Action of Invisible Sage: Making Order in Wang Bi‘s and Guo Xiang’s Thought". Organizátor konference: European Association of Chinese Studies.
 • 2004: International Junior Scholars' Conference on Sinology, National Tsing-hua University, Hsin-chu, Taiwan. Téma konference: "Thought, Body, Culture: New Approaches to Chinese Historical Studies". Aktivní účast s příspěvkem na téma: "Means to Transcendence: Negativity and Positivity in Wang Bi’s Commentary on the Laozi". Organizátoři konference: Department of East Asian Languages and Cultures, Columbia University a School of Humanities and Social Sciences, Tsing-hua University, ve spolupráci s Chiang Ching-Kuo Foundation for Chinese Cultural and Institutional History, Columbia University, and the Ministry of Education, the Republic of China.
 • 2002: International Student Workshop on Shen Congwen, Charles University, Prague. Součást mezinárodního studentského projektu zaměřeného na studium Shen Congwenova (1902-1988) beletristického a kritického díla. Organizátor: Chiang Ching-Kuo International Sinological Center, UK a Ústav Dálného východu FF UK.
 • 1998: 1. konference studentů religionistiky České a Slovenské republiky, Cikháj. Organizátor: Ústav religionistiky, FF MU.
Mimouniversitní aktivity
 • 2002: První ročník studentské literární soutěže v překládání textů moderní čínské literatury. Organizátor: Česko-čínská společnost.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002: 2. místo v prvním ročníku studentské literární soutěže v překládání textů moderní čínské literatury za překlad Shen Congwenovy povídky Sheng (Život).
Vybrané publikace
 • VÁVRA, Dušan. Motiv korektní linie v soudobém čínském myšlení. In 15. výroční česko-slovenská sinologická konference, Masarykova univerzita, 12.-13. 11. 2022. 2022. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Correct naming in early medieval China. In The Power of Language: Correcting Names in Chinese Thought and Society Past and Present. 2022. URL info
 • VÁVRA, Dušan a Jana VÁVROVÁ MAŠKOVÁ. 15. výroční česko-slovenská sinologická konference. 2022. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Self-loathing in contemporary Chinese science fiction. In East Asian Popular Culture Association 2nd Annual Conference, Fukuoka, Japan, 11.-12. 1. 2021. 2021. info
 • VÁVRA, Dušan. Modernity, or monstrosity? Contemporary critical approaches to the problem of Chinese modernization. In 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions IAHR Regional Conference Pisa, 30 August – 3 September 2021. 2021. info
 • VÁVRA, Dušan. China's path to modernity as reflected in contemporary Chinese science fiction. In vyžádaná přednáška na Hong Kong Polytechnic University, Department of Chinese and Bilingual Studies. 2021. info
 • VÁVRA, Dušan. The Meaning of Wu in Wang Bi’s Commentary on the Laozi. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra východoázijských štúdií, 2018, roč. 17, č. 2, s. 139-150. ISSN 1336-3786. Web časopisu Studia Orientalia Slovaca. info
 • VÁVRA, Dušan. Religion in Context of Chinese Modernization. In International Summer School: Convergence of Multiple Religions. Olomouc, Univerzita Palackého, 11.-15. 6 2018. 2018. info
 • VÁVRA, Dušan. Traditionalism in Modern China. In International Summer School: Convergence of Multiple Religions. Olomouc, Univerzita Palackého, 11.-15. 6 2018. 2018. info
 • VÁVRA, Dušan. Skilful Practice in the Zhuangzi : Putting the Narratives in Context. Asian Studies. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017, roč. 5, č. 1, s. 195-219. ISSN 2232-5131. Web časopisu Asian Studies info
 • VÁVRA, Dušan. Politické myšlení ve starověké Číně. In Beránek, Ondřej; Cermanová, Pavlína; Hrubý, Jakub. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Vydání první. Praha: Academia, 2017. s. 609-634. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2738-2. info
 • VÁVRA, Dušan. Popular reception of the Zhuangzi and different options of reading. In Towards a New Paradigm of Subjectivity : On the Contemporary Significance of the Zhuangzi, 29.6.-2.7. 2017, Praha. 2017. URL info
 • VÁVRA, Dušan. The Zhuangzi chapters 8-16: patterns of coherence in a seemingly discontinuous text. In 2nd Biennial Conference of the European Association for Chinese Philosophy: “Global Chinese Philosophy”. 2017. info
 • VÁVRA, Dušan. The approaches to Daoist texts in Czech society in the 20th Century: the problem of contextualization. In přednáška přednesená v Department of Taiwan Culture, Languages and Literature, National Taiwan Normal University, 1. 12. 2017. 2017. info
 • VÁVRA, Dušan. Translating Early Chinese Texts and the Problem of Contextualization : The Example of Chapter 1 of the Laozi. Acta Universitatis Carolinae – Philologica. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 63-84. ISSN 0567-8269. URL info
 • VÁVRA, Dušan a Wei-lun LU. Teaching Chinese overseas: The case of Masaryk University. In Waiguo xuezhe yanjiang, Qufu (China), 16 11 2016. 2016. info
 • VÁVRA, Dušan, Denisa HILBERTOVÁ a Jana VÁVROVÁ MAŠKOVÁ. 10. výroční česko-slovenská sinologická konference. 2016. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Příběhy o dokonalé obratnosti v knize Zhuangzi. In 10. výroční česko-slovenská sinologická konference, Masarykova univerzita, 25.-26. 11. 2016. 2016. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Skillful practice in the Zhuangzi: putting the narratives in context. In “THINKING ACROSS THE BORDERS: PHILOSOPHY AND CHINA” - Inaugural Biennial Conference of European Association for Chinese Philosophy (EACP), Vilnius (Lithuania), 9.-11. 06 2016. 2016. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Heaven and Man in the Zhuangzi : Reading a Heterogeneous Text. Religio. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2016, roč. 24, č. 2, s. 167-188. ISSN 1210-3640. info
 • VÁVRA, Dušan. Cripples and Sages in the Zhuangzi : Contextualizing the Narratives. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra východoázijských štúdií, 2016, roč. 15, č. 2, s. 91-116. ISSN 1336-3786. Web časopisu Studia Orientalia Slovaca. info
 • VÁVRA, Dušan. Hanxue yanjiu yu huayuwen xuexi zai Jieke de fazhan ji qianjing. In Invited lecture at Chinan University, Puli, Taiwan, 23th November 2015. 2015. info
 • VÁVRA, Dušan. Kniha Laozi: Překlad s filologickým komentářem (The book Laozi: A translation with philological commentary) by David Sehnal (review). PHILOSOPHY EAST & WEST. UNIV HAWAII PRESS, 2015, roč. 65, č. 3, s. 993-997. ISSN 0031-8221. doi:10.1353/pew.2015.00705. URL info
 • VÁVRA, Dušan a Jakub HRUBÝ. "Kronika dynastie Han": debaty o reformách státních kultů v době císaře Chenga (32-7 př. n. l.). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2014, roč. 22, č. 1, s. 89-110. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • VÁVRA, Dušan. Coercion or spontaneity? Ideal government according to the Laozi and Hanfeizi. In Institute for Chinese Studies, University of Oxford (United Kingdom), February 7-28, 2014. 2014. info
 • VÁVRA, Dušan. Usefulness of being useless: reading the narratives in the Zhuangzi. In 20th Conference of the European Association for Chinese Studies, Braga and Coimbra, Portugal, 22. 7.-26. 7. 2014. 2014. info
 • VÁVRA, Dušan a Oliver WEINGARTEN. Reading the "Masters": Contexts, Textual Structures, and Hermeneutic Strategies, Brno 5.-6. 2014. 2014. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Perfect Action in the Zhuangzi – Reading a Heterogeneous Text. In Reading the "Masters": Contexts, Textual Structures, and Hermeneutic Strategies, Masaryk University (Brno), 5th–6th September 2014. 2014. info
 • VÁVRA, Dušan. 'Doing nothing' in early Chinese political thought. In Ostasiatisches Institut, Universität Leipzig (Germany), 6.-10. 5. 2013. 2013. info
 • VÁVRA, Dušan. Religion and philosophy in early China. 2013. info
 • VÁVRA, Dušan. The Zhuangzi on Life and Death: Constructing Meaning out of the Text. In International Conference - Cultural Heritage: Modernity in Dialogue with Tradition. 2013. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Salvation in ancient Chinese thought: the perfect action of the sage-ruler. In Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012. info
 • VÁVRA, Dušan. Taoismus v období Válčících států. In přednáška na Ústavu Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 27. 11. 2012. 2012. info
 • VÁVRA, Dušan a Pavel ŠINDELÁŘ. Náboženství Číny a Japonska : sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 332 s. ISBN 978-80-210-5456-1. URL info
 • DLUHOŠOVÁ, Táňa, Dušan VÁVRA a Pavel ŠINDELÁŘ. 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno 4.-5. 11. 2011. 2011. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Čítanka klasické čínštiny. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 221 s. ISBN 978-80-210-5457-8. info
 • VÁVRA, Dušan. Antologie textů k náboženství Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 299 s. info
 • VÁVRA, Dušan. Authorship in early China. 2011. info
 • VÁVRA, Dušan. "Vládnutí nekonáním“ ve filozofických textech období Válčících států. In 5. výroční česko-slovenská sinologická konference, Brno FF MU, 4.-5. 11. 2011. 2011. info
 • VÁVRA, Dušan. "Usefulness of being useless" - constructing meaning in the Zhuangzi. In Joint Conference of the Association for Asian Studies and the International Convention of Asia Scholars. 2011. info
 • VÁVRA, Dušan. Náboženské představy a praktiky v čínském starověku. In Dušan Vávra, Pavel Šindelář. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 10-27. ISBN 978-80-210-5456-1. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Reinterpretace tradičních náboženských představ a praktik ve filozofickém myšlení čínského starověku. In Dušan Vávra, Pavel Šindelář. Náboženství Číny a Japonska – sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 28-53, 27 s. ISBN 978-80-210-5456-1. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Laozi, Zhuangzi - úvod do problematiky taoismu. In Myšlení Dálného východu (cyklus přednášek), Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2011. URL info
 • VÁVRA, Dušan. Života smrt v díle Zhuangzi : jak číst starověký čínský text. Acta Universitatis Carolinae. Praha: Universita Karlova, 2011, Neuveden, č. 2, s. 33-46. ISSN 0474-6635. info
 • VÁVRA, Dušan. Problematika nadřazenosti Konfucia nad Laoziem a Zhuangziem v kontextu hanské exegeze kanonických knih. Studia Orientalia Slovaca. Bratislava: FiF UK Bratislava, 2007, roč. 6/2007, č. 1, s. 81-103, 22 s. ISSN 1336-3786. info
 • VÁVRA, Dušan. Wang Bi, Heshang gong, Xiang er: Různá čtení jednoho textu v tradičních komentářích k dílu Laozi. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 1, s. 41-68. ISSN 1210-3640. info
 • VÁVRA, Dušan. Wang Bi Laoxue zhong xiaojixing yu jijixing de maodun. In ZHU, Pingci a Rubin YANG. Tianti, shenti, yu guoti: Hui xiang shijie de hanxue. Taibei: Taiwan daxue chuban zhongxin, 2005. s. 73-104. ISBN 986-00-2408-1. info
 • VÁVRA, Dušan. Shen Congwen - posvátná oblast krásy. Literární noviny. 2003, roč. 31, XIV. ISSN 1210-0021. info
 • VÁVRA, Dušan. Typ taoistického mistra ve Vnitřních kapitolách díla Čuang-c'. In LUŽNÝ, Dušan. 1. konference studentů religionistiky České a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita, 1998. info

6. 4. 2022


Životopis: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (učo 18733), verze: čeština(1), změněno: 6. 4. 2022 18:58, D. Vávra

Další varianta: angličtina(11)