Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr et. Mgr. Alena Macková, Ph.D. *1987, Sokolov
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky (odborná asistentka)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 - 2017 Fakulta sociálních studií MU, doktorský st. program (politologie)
 • 2009-2013 - Fakulta sociálních studií MU, magisterský st. program - sociologie
 • 2009-2011 - Fakulta sociálních studií MU, magisterský st. program – politologie
 • 2006-2009 - Fakulta sociálních studií MU, bakalářský st. program: politologie-sociologie
 • 2002-2006 - První české gymnázium v Karlových Varech
Pedagogická činnost
 • Fakulta sociálních studií MU - Úvod do politologie pro nepolitology, Teorie politického marketingu, Marketing politických kampaní, Nová média a politika, Letní škola "Politika a média", Vybraná témata studia nových médií, Metodologie bezpečnostních a strategických studií, Sociální teorie nových médií, Úvod sociologie žurnalistiky, Metodologie mediálního výzkumu, Kvalitativní výzkum mediálního publika, Úvod do metod a technik výzkumu,
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2024/ řešitelka projektu specifického výzkumu Současné problémy výzkumu médií a jejich publik IV (MUNI)
 • od 2024/ řešitelka projektu CAREER RESTART (MUNI)
 • od 2023/ výzkumnice v projektu Emoce v politické žurnalistice: pohled napříč zeměmi
 • od 2022/ výzkumnice v projektu Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
 • 2022/ výzkumnice v projektu GA ČR Re-konceptualizace role českých veřejnoprávních médií: očekávání, výzvy a příležitosti
 • 2021/ výzkumnice v projektu Parallels and differences: Political journalism cultures in the Czech Republic and Austria 2020 - 2022/ řešitelka projektu GA ČR - Political polarization in the Czech Republic: the case of multi-party system
 • 2019 - 2020/ výzkumnice v projektu GA ČR Trust in Media in a Fragmented Environment: The Case of the Czech Republic
 • 2018/ výzkumnice v projektu GA ČR Practices and moral politics of copying and downloading in the Czech Republic: Audiences, authors, producers and distributors a TA ČR Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
 • 2018/ řešitelka projektu spec. výzkumu na MU Aktuální problémy mediálního výzkumu III 2015 - 2018/ výzkumnice v projektu CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, practices, challenges and solutions (Horizon 2020)
 • 2012-2015/ členka mezinárodního výzkumného týmu VITOVIN (Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií), Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
 • 2014/ spoluřešitelka výzkumného projekt spec. výzkumu "Proměna veřejné a politické participace v kontextu měnících se mediálních technologií a praxí" (GAMU)
 • Odborná orientace: politická komunikace, nová média a politická participace, nová média, občanská participace a aktivismus
Akademické stáže
 • listopad 2014 - Institut für Publizistik and Kommunikationswissenschaft, Universität Wien
Mimouniverzitní aktivity
 • 2013 - 2018 výzkumná pracovnice v rámci výzkumné skupiny PolCoRe na FSV UK Od r. 2018 - členka správní rady Eutis, o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021 - Cena rektora za mimořádné výsledky pro mladé vědce do 35 let 2019 - Cena předsedkyně Grantové agentury ČR za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR za projekt Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice, který pod vedením Václava Štětky řešila skupina PolCoRe v letech 2014-2016 na FSV UK. 2014 - cena děkana za nejlepšího studenta/studentku doktorského studijního programu
Vybrané publikace
 • MACKOVÁ, Alena, Martina NOVOTNÁ, Lucie ČEJKOVÁ a Lenka HRBKOVÁ. One way or another? Discussion disagreement and attitudinal homogeneity on social networking sites as pathways to polarization in Czechia. Journal of Information Technology & Politics. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 21, č. 1, s. 54-68. ISSN 1933-1681. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19331681.2023.2202650. article - open access info
 • JANSOVÁ, Iveta, Alena MACKOVÁ, Charles Michael ELAVSKY a Jakub MACEK. Beyond stealing : The determinants/motivations of Czech audiences to pay for audiovisual content. Critical Studies in Television. London: SAGE Publications, 2023, roč. 18, č. 4, s. 385-404. ISSN 1749-6020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/17496020221116230. URL info
 • NOVOTNÁ, Martina, Alena MACKOVÁ, Karolína BIELIKOVÁ a Patrícia ROSSINI. Barriers to Participation in Polarized Online Discussions About Covid-19 and the Russo-Ukrainian War. Media and Communication. Lisbon: Cogitatio Press, 2023, roč. 11, č. 3, s. 274-284. ISSN 2183-2439. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17645/mac.v11i3.6657. article - open access info
 • NOVOTNÁ, Martina, Alena MACKOVÁ, Karolína BIELIKOVÁ a Patrícia ROSSINI. Barriers to Participation in Polarized Online Discussions About Covid-19 and the Russo-Ukrainian War. In ECREA Political Communication Section Conference. Navigating the Noise: Effective Communication for Solving Political Problems. 2023. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Alena MACKOVÁ a Patrícia ROSSINI. Incivility and Intolerance in COVID-19 Discussions on Facebook. Social Media + Society. London: SAGE Publications, 2023, roč. 9, č. 4, s. 1-12. ISSN 2056-3051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/20563051231207848. article - open access info
 • MACKOVÁ, Alena, Lenka HRBKOVÁ a Jakub MACEK. Exploring the Audience of Alternative News Media : Trust, Reflexivity, and Political Attitudes in the Czech Republic. Mass Communication and Society. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-42. ISSN 1520-5436. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15205436.2023.2268098. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka a Alena MACKOVÁ. Campaign like a girl? Gender and communication on social networking sites in the Czech Parliamentary election. Information, Communication & Society. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, roč. 24, č. 11, s. 1622-1639. ISSN 1369-118X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2020.1716040. URL info
 • MACKOVÁ, Alena, Sam MEJIAS a Jakub MACEK. When Facebook Is (Not) Enough : Hybridity in the Media and Political Strategies of Leftist Youth Organisations. In Shakuntala Banaji , Sam Mejias (eds.). Youth Active Citizenship in Europe : Ethnographies of Participation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020, s. 159-187. ISBN 978-3-030-35793-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35794-8_6. URL info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. In Elvira Cicognani, Frosso Motti-Stefanidi. Youth Citizenship and the European Union. 1st ed. London: Routledge, 2019, s. 104-118. ISBN 978-0-367-23655-7. info
 • NUMERATO, Dino, Lenka VOCHOCOVÁ, Václav ŠTĚTKA a Alena MACKOVÁ. The vaccination debate in the “post-truth” era: social media as sites of multi-layered reflexivity. Sociology of Health & Illness. 2019, roč. 41, č. 1, s. 82-97. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/1467-9566.12873. URL info
 • BANAJI, Shakuntala, Sam MEJIAS, Ragne KOUTS-KLEMM, Filipe PIEDALE, Vassilis PAVLOPOULOS, Iana TZANKOVA, Alena MACKOVÁ a Erik AMNA. Citizenship’s tangled web : Associations, gaps and tensions in formulations of European youth active citizenship across disciplines. In Elvira Cicognani, Frosso Motti-Stefanidi. Youth Citizenship and the European Union. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, s. 8-27. ISBN 978-0-367-23655-7. info
 • BANAJI, Shakuntala, Sam MEJIAS, Ragne KOUTS, Filipe PIEDALE, Vassilis PAVLOPOULOS, Iana TZANKOVA, Alena MACKOVÁ a Erik AMNÅ. Citizenship’s tangled web : Associations, gaps and tensions in formulations of European youth active citizenship across disciplines. European Journal of Developmental Psychology. Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 250-269. ISSN 1740-5629. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17405629.2017.1367278. fulltext info
 • MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2018, 241 s. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-9131-3. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Sociální studia. Vol. 15, no. 2 : Youth Public and Political. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 143 s. ISSN 1214-813X. č.2/2018 info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today. 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACKOVÁ, Alena a Václav ŠTĚTKA. Walking the Party Line? The Determinants of Facebook’s Adoption and Use by Czech Parliamentarians. Medijske Studije. Zagreb, 2016, roč. 7, č. 14, s. 157-175. ISSN 1847-9758. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.20901/ms.7.14.11. fulltext info
 • GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. Euroscepticism the Czech way: An analysis of Václav Klaus’ speeches. European Journal of Communication. Sage, 2015, roč. 30, č. 4, s. 404-417. ISSN 0267-3231. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0267323115582148. fulltext abstract info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije. 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACKOVÁ, Alena. Czech Politicians Go Online: Is this e-Democracy or Just a Campaign Move? In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015, s. 164-180. ISBN 978-80-210-7810-9. Electronic version of book info
 • ŠTĚTKA, Václav, Alena MACKOVÁ a Marta FIALOVÁ. A Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections. In Bogdan Patrut, Monica Patrut. Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of Social Media. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2014, s. 225-244. Public Administration and Information Technology Vol. 13. ISBN 3-319-04665-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_13. Springer International Publishing Switzerland info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno., 34 s. ISSN 1802-7962. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • MACKOVÁ, Alena, Marta FIALOVÁ a Václav ŠTĚTKA. Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 13, č. 4, s. 507-525. ISSN 1211-3247. Politologický časopis info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • MACKOVÁ, Alena. Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti? Sociální studia. Brno, 2011, roč. 8, č. 4, s. 13-28. ISSN 1214-813X. info

27. 1. 2024


Životopis: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (učo 217374), verze: čeština(1), změněno: 27. 1. 2024 20:49, A. Macková

Další varianta: angličtina(1)