Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Základní údaje:
 • PhDr. Petr Peňáz, narozen 3. září 1959, ženatý
Pracoviště:
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
  Masarykovy univerzity
  Komenského nám. 2
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: ukonč. doktorského studia, obor klasická filologie
  téma práce: Počátky řecké jazykové kultury ve světle nejstarších řeckých nápisů
 • 1993: ukonč. odborné aspirantury, obor historická a srovnávací jazykověda
 • 1983: PhDr., obor bohemistika, klasická filologie, MU (UJEP) Brno
  téma práce: Infinitivy a participia jako kondenzátory obsahových vět v řečtině a latině ve srovnání s češtinou a staroslověnštinou
Přehled zaměstnání
 • 2003- : ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity
 • 2000-2002: vedoucí Střediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům Masarykovy univerzity v Brně
 • 1998- : asistent na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
 • 1990-1998: odborný asistent na Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1989-1993: vedoucí Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR (ČSAV)
 • 1983-1989: odborný pracovník Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR (ČSAV)
Pedagogická činnost
 • Základy odborného stylu (FI MU)
 • Formální analýza přirozeného jazyka (FI MU)
 • Standardy haptického záznamu (PdF MU)
 • Četba Platóna pro zrakově postižené (CUS)
 • Klasická řečtina pro zrakově postižené (CUS)
Vědeckovýzkumná činnost, řízení projektů
 • Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně (Rozvojový projekt 2003-2006)
 • Intergrační modul terciárního vzdělávání smyslově postižených (ESF, OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0146, 2005-2007)
 • Intergrační modul sekundárního vzdělávání smyslově postižených (ESF, OP RLZ CZ.04.1.03/3.1.15.1/0190, 2005-2007)
 • Zpřístupnění akreditovaného studijního oboru kompozice nevidomým studentům (FRVŠ 2005, spolu s JAMU Brno)
 • Rozvoj ICT infrastruktury počítačových studoven MU (FRVŠ 2005, spolu s ÚVT MU)
 • Hybridní elektronická knihovna pro nevidomé studenty českých vysokých škol (FRVŠ 2002)
 • Zpřístupnění paleoslavistiky pro nevidomé studenty vysokých škol (FRVŠ 2002)
 • Tyflografické pracoviště a rozšíření služeb pro slabozraké ve Středisku pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům (FRVŠ 2002)
 • Elektronická knihovna pro nevidomé studenty českých vysokých škol (FRVŠ 2001, spolu s Centrem Tereza ČVUT Praha)
 • Hmatová edice české poezie 70.-90. let pro nevidomé studenty vysokých škol (FRVŠ 2001)
 • Univerzitní středisko pro pomoc nevidomým a zrakově postiženým studentům (FRVŠ 2000, spolu s Centrem Tereza ČVUT Praha)
Akademické stáže
 • 1983 Università degli studi Roma (La Sapienza), Università degli studi Trieste
 • 1993 Aristoteleio Panepistemio Thessaloniki
 • Fondation Hardt Genève
Konference, členství v odborných společnostech:
 • 2014- : předseda Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými nároky na vysokých školách
 • 2004- : tajemník Association ICC, Johannes Kepler Universität Linz
 • 2006: 7th International Conference on Helping People with Special Needs (Univerzita Palackého, Olomouc)
 • 2005: Equal Rights and Equal Opportunities in Academic Settings : the Role of Information Technologies in Education of Students with Disabilities (Univerzita Komenského Bratislava, Štrbské Pleso)
 • 2005: International Camp on Communication and Computers for the Blind and Visually Impaired (organizátor, Masarykova univerzita, Brno)
 • 2001 Education of the Visually Impaired People on the Eve of the New Millenium (Universita Hradec Králové)
 • 2001: Moving into the New Millenium: Action for Accessible Education (Universität Innsbruck)
 • 2000: 7th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (Universität Karlsruhe)
 • 1996: translatological symposium in honour of O. Vaňorný (Ústav pro klasická studia AV ČR, Vysoké Mýto)
 • 1995: 8th International Colloqium in Latin Linguistics (Universität Eichstätt)
 • 1992 Biblistická konference (Czech Society for Religion Studies, Bechyně)
 • 1991: Lexicological symposium (Univesität Heidelberg)
 • 1990: 9th International Mycenological Colloquium (Athina)
 • 1988: ISMEA (Istituti degli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma)
 • 1982: Konference Eiréné (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská) Praha
Vybrané publikace
 • ZUZANA, Čerešňová, Petr PEŇÁZ a Di Bucchianico GIUSEPPE. Inclusive Education. In Zuzana Čerešňová. Inclusive Higher Education. Prague: Nakladatelství Gasset, 2018. s. 13-54. ISBN 978-80-87079-60-7. URL info
 • PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 12; popъ₁ - rasti; Doplňky k bibliografickému aparátu III. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. s. 695-751, XI-XVII, 64 s. ISBN 80-200-1237-0. info
 • PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11; patrachъ - -poditi. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. s. 631-694. ISBN 80-200-1002-5. info
 • PEŇÁZ, Petr, Václav BLAŽEK, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 9, mrьkati-obrěsti. Edited by Adolf Erhart. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. s. 507-508. ISBN 80-200-0767-9. info
 • PEŇÁZ, Petr. Překlad? Καὶ λίην! K Šrámkově překladu Homéra. In Mezinárodní vědecká konference : na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného : Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : sborník. 1. vyd. Ve Vysokém Mýtě: Okresní muzeum, 1997. s. 161-179. ISBN 80-238-0980-6. info
 • PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 6, klęti-kuditi. Edited by Eva Havlová - Adolf Erhart. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského 6, klęti-kuditi. 1. vyd. Praha: Academia, 1996. s. 327-328. ISBN 80-200-0537-4. info
 • PEŇÁZ, Petr. Norm und Normverletzung in antiken Texten, in: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. In Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 518-532. ISBN 3-8253-0404-3. info
 • PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5, istopiti sę-klęti. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5, istopiti sę-klęti. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. s. 300. ISBN 80-200-0534-. info
 • PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 4, gost'-istonoti. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 4, gost'-istonoti; Doplňky k bibliografickému aparátu 1. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. s. 199-200. ISBN 80-200-0491-2. info
 • PEŇÁZ, Petr. Latinské způsobové ut a jeho funkční ekvivalenty. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 12 s. Řada E, 37. ISBN 80-210-0602-1. info
 • PEŇÁZ, Petr. Die Stratifikationen der Lehnwörter im Altkirchenslavischen. In PANZER, Baldur. Aufbau, Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den europäischen Sprachen. 1. vyd. Frankfurt am Main-Paris-New York-Wien: Peter Lang, 1993. s. 126-138. Heidelberg. Publ. zur Slavistik, Ling. Reihe, 6. ISBN 3-631-45311-6. info
 • PEŇÁZ, Petr. Les observations in margine de l'analyse sémantique du lexique mycénien. Edited by Jean-Pierre Olivier. In Mykenaika. Actes du IXe Colloque international sur les textes mycéniens et égéens. Athenes-Paris: Ecole francaise d'Athenes, 1992. s. 519-521. Bulletin de correspondance hellénique, suppl. XXV. ISBN 2-86958-057-6. info
 • PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2, blag`-dělo. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2, blag`-dělo. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. s. 65-71, 6 s. ISBN 80-200-0222-7. info
 • PEŇÁZ, Petr. Il lessico dei secoli oscuri: aspetti lessicologici ed etimologici del patrimonio lessicale miceneo. In La transizione dal miceneo all'alto arcaismo - dal palazzo alla citta. Roma. Roma: Centro nazionale delle ricerche, 1991. s. 273-280. info
 • PEŇÁZ, Petr. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1. Úvod, zkratky, a-blag`. Edited by Eva Havlová. In HAVLOVÁ, Eva. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1, Úvod, zkratky, a-blag`. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. s. 57, 60-64, 6 s. ISBN 80-200-0222-7. info

9. 2. 2016


Životopis: PhDr. Petr Peňáz (učo 2682), verze: čeština(3), změněno: 9. 2. 2016 20:30, P. Peňáz

Další varianta: angličtina(1)