Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Bulant. Ph.D.
  narozen 29.října 1972 v Třebíči
  ženatý, 4 děti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Prorektor pro studium a informační technologie Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D., Algebra, Teorie čísel a Matematická logika, PřF MU Brno
 • 1997: Mgr., Matematická informatika, Fakulta Informatiky MU Brno
 • 1996: Mgr., Odborná matematika (obor Diskrétní matematika), Přírodovědecká fakulta MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2001- : odborný asistent,lektor, Ústav matematiky a statistiky (dříve katedra matematiky), PřF MU, Brno
 • 2002- : výuka matematiky na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 (specializovaný seminář, DPČ)
 • 1999-2001: konzultant, DCB Actuaries and Consultants, s.r.o. Brno
 • 1998: statistik - specialista pro analýzu kreditního rizika, Komerční Banka, Praha
 • 1996-1998: systémový administrátor PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka kurzů Matematika I-IV (Fakulta informatiky)
 • Elementární teorie čísel, Seminář z algebry pro učitele
 • Výuka matematiky pro nadané SŠ studenty (Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblastí zájmu je teorie čísel, zejména algebraická teorie čísel s důrazem na hledání informací o počtu tříd a struktuře grupy tříd ideálů algebraických číselných těles.
 • Mezi další oblasti zájmu patří výpočetní aspekty teorie čísel a systémy počítačové algebry.
Akademické stáže
 • 2005: Universitaet der Bundeswehr Mnichov,SRN, 1 měsíc
 • 1994: Technische Hochschule Darmstadt, SRN, 4 měsíce
Univerzitní aktivity
 • 2015-: prorektor MU pro studium a informační technologie
 • 2012-2015: předseda AS MU
 • 2012-2015: člen Akademického senátu MU
 • 2012- : člen Rady vysokých škol za MU
 • 2004-2010: proděkan PřF MU pro studium a informační systémy
 • 2001-2004: proděkan PřF MU pro informační a komunikační technologie
 • řešitel a spoluřešitel projektů GA ČR, OP VK, rozvojových projektů a pod.
Mimouniverzitní aktivity
 • člen Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (při MŠMT) člen Rady vysokých škol člen krajské komise matematické olympiády
 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • externí výuka na gymnáziu tř. kpt. Jaroše v Brně ve tř. se zaměřením na matematiku
 • dlouhodobá práce s nadanými SŠ a VŠ studenty v matematice, účast na mezinárodních soutěžích
 • vedení, garance a lektorská spoluúčast na kurzech dalšího vzdělávání učitelů matematiky na SŠ
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Cena děkana (Fakulta Informatiky)
 • 1996: Cena děkana (Přírodovědecká fakulta)
Vybrané publikace
 • BULANT, Michal a Radan KUČERA. On a modification of the group of circular units of a real abelian field. Journal of Number Theory, Elsevier, 2013, roč. 133, č. 9, s. 3138 - 3148. ISSN 0022-314X. doi:10.1016/j.jnt.2013.03.009. info
 • SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Bulant M. první. Brno: Masaryk University, 2008. 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. SCO 2008 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • BULANT, Michal. Podpora zájmu nadané mládeže o přírodní vědy, matematiku a informatiku na Masarykově univerzitě. In Práce s talentovanou mládeží. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. s. 16-24, 9 s. ISBN 978-80-254-3376-8. URL info
 • BULANT, Michal. On Washington group of circular units of some composita of quadratic fields. Math. Slovaca, Bratislava, 2005, roč. 55, č. 1, s. 39-46. ISSN 0139-9918. info
 • BULANT, Michal. Class Number Parity of a Compositum of Five Quadratic Fields. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis, Ostrava (CZ), 2002, roč. 2002, č. 10, s. 25-34. ISSN 1211-4774. info
 • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Journal of Number Theory, Academic Press, 1998, roč. 68, č. 1, s. 72-86. ISSN 0022-314X. info
 • BULANT, Michal. On the Parity of the Class Number of the Field $Q(\sqrt p,\sqrt q,\sqrt r)$. Acta Math. et Informatica Univ. Ostraviensis, Ostrava (CZ), 1998, roč. 1998, č. 6, s. 41-52. ISSN 1211-4774. info

24. 5. 2016


Životopis: Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (učo 2759), verze: čeština(1), změněno: 24. 5. 2016 14:18, M. Bulant

Další varianta: angličtina(1)