Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Funkce na pracovišti
  • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1988 – 1992 gymnázium 1992 – 1997 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo 1992 – 1997 Provozně ekonomická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor management a ekonomika 2002 – Ph.D., obor sociální lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2006 – JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
  • 2000 - dosud advokát 1997 - dosud Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
  • přednášková činnost na univerzitách a v dalších institucích
Akademické stáže
  • Akademie mezinárodního práva, Haag Central European University, Budapešť
Mimouniverzitní aktivity
  • Etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR Etická komise České lékařské komory Etická komise Psychiatrické nemocnice Brno

2. 9. 2022


Životopis: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (učo 30409), verze: čeština(1), změněno: 2. 9. 2022 17:03, L. Prudil