Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 • narozen 3. prosince 1955 v Brně, ženatý, dospělí synové Matěj a Tadeáš, vnoučata Jáchym, Vilém a Karolína
Pracoviště
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Funkce na pracovišti
 • PR
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D., téma Pasivní domy a zářivé toky energie, obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, Fakulta stavební VUT v Brně
 • 1983: RNDr., fyzika plazmatu, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1980: prom. fyzik, obor fyzikální elektronika, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1975: maturita, Gymnázium tř. kpt. Jaroše, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2010 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, PR
 • 2003 až 2010 Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, odborný pracovník
 • 2003 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, technický pracovník
 • 1980-2003 Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Ochrana a podpora zdraví II - cvičení 0/3
 • Environmentální aspekty využívání energie 2/0
 • Fyzikální pozorování /0/0/2
 • 1992-2002: Astrofyzika 2/1
 • Bakalářské práce Martina Pulicara a Marty Svobodové
 • Diplomové práce Tomáše Nedvěda a Tomáše Miléře
Vědeckovýzkumná činnost
 • Energetické vlastnosti budov (viz amper.ped.muni.cz/pasiv)
 • Didaktika výuky astrofyziky a astronomie
 • Vliv světelných podmínek na vybrané parametry zdraví
 • RGB radiometrie digitálními fotoaparáty
 • Hlavní řešitel projektu VaV/740/3/03 "Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky", 2003-2004, viz amper.ped.muni.cz/noc
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1999: Planetka č. 11124 dostala jméno Jenikhollan, viz zde
 • 2002: International Dark Sky Association, Executive Director's Award
 • 2003: International Dark Sky Association, Hoag-Robinson Award
Vybrané publikace
 • HOLLAN, Jan a Yvonna GAILLYOVÁ. Konkrétní opatření adaptace na vlny veder ve Vídni. Online. In Zuzana Šeptunová. ŠEPTUNOVÁ, Zuzana, Vlastimil RIEGER, Miroslav KUNDRATA a Robert SEDLÁK. Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno : studie. Brno: Nadace Partnerství (pro Statutární město Brno), 2017, s. 6-44, 38 s. obrazovky k výkladu připravené Annou Poláškovou od 1:15 do 1:40 - výklad Yvonny Gailly na semináři STUŽ pdf, 14 MB info
 • DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ a Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016, 64 s. ISBN 978-80-87308-32-5. URL info
 • HOLLAN, Jan. Ochrana klimatu. Brno: Ekologický institut Veronica, 2015, 62 s. První český souborný text shrnující celý komplex klimatické změny, ale již nahrazený novějšími vydáními: jsou v adresáři https://amper.ped.muni.cz/gw/Ochrana_klimatu/ info
 • HOLLAN, Jan a Tomáš MILÉŘ. Climate and Flows of Substances – How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 108 s. URL info
 • MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4. info
 • HOLLAN, Jan. Venkovní osvětlení v obcích. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2011, 64 s. ISBN 978-80-87308-04-2. URL info
 • HOLLAN, Jan. RGB radiometrie digitálními fotoaparáty. In Workshop NDT 2006. B rno: Brno University of Technology, 2006, s. 31-37. ISBN 80-7204-487-7. see files rgb.* (pdf version directly) info
 • FOREJT, Martin, Karel SKOČOVSKÝ, Roman SKOTNICA a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: two queries made 2003 in Czechia. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004, s. 26-26. URL info

29. 11. 2018


Životopis: RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (učo 3319), verze: čeština(17), změněno: 29. 11. 2018 11:34, J. Hollan