Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav české literatury
  Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018 jmenování docentem pro obor Teorie a dějiny novější české literatury na FF JU v Českých Budějovicích, habilitační práce na téma Subversive Adaptations: Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain
 • 2007 - ukončeno doktorské studium úspěšnou obhajobou disertační práce na téma Mezi slovem a obrazem: teorie a praxe filmové adaptace literárního díla
 • 2001 Český jazyk a literatura a Mediální studia a žurnalistika (Filozofická fakulta MU a Fakulta sociálních studií MU)
Přehled zaměstnání
 • 2003 FF MU
 • 2003 - 2006 šéfredaktor časopisu DIGIfoto
 • 2000 - 2003 redaktor časopisu Computer
 • 2000 - novinář a volný fotograf
 • 1999 - 2000 redaktor literární přílohy revue Proglas
 • 1999 Gymnázium Slovanské náměstí, Brno (učitel češtiny)
Pedagogická činnost
 • CJLB400 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium – přednáška
 • CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium – seminář
 • CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška
 • CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium – seminář
 • CJLB405 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium – seminář
 • CJL10 Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium
 • LMKA_a01 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I
 • LMKA_a02 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II
 • LMKA_a16 Adaptační a intermediální a studia
 • CJL09 Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška
 • LMKB_a401 Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu
 • Semináře zaměřené na interpretaci české literatury 20. a 21. století, intermediální a adaptační studia
 • Vedení disertačních prací:
 • Literatura 20. a 30. let ve filmu (obhájeno), Vývoj českého literárněvědného marxismu (obhájeno), Poetika děl Ludvíka Kundery, Český poválečný surrealismus v intermediální perspektivě, Současná adaptace a revize genderové identity kánonu: gender flip a queer / adaptace
Vědeckovýzkumná činnost
 • moderní česká literatura, interpretace, intermediální studia, adaptační studia, kulturní studia
Akademické stáže
 • Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Fellowship, Greifswald (2013), odkaz: http://www.wiko-greifswald.de/de/fellows/alfried-krupp-fellows-201213/petr-bubenicek-phd.html
 • Krátkodobé badatelské pobyty:
 • Linnaeus University (2023)
 • University of Oxford (2022)
 • Linnaeus University (2019)
 • University of Leicester (2017)
 • University of Oxford (2016)
 • Durham University (2012)
 • Philadelphia University (2011)
 • Harvard University (2011)
 • University of Glasgow (2011)
 • University of Glasgow (2010)
 • Università degli Studi di Napoli Federico II (2010)
 • Sapienza - Università di Roma (2007)
 • Sapienza - Università di Roma (2008)
 • Sapienza - Università di Roma (2009)
 • University of Oxford (2007)
 • Cardiff University (2006)
 • University of Oxford (2006)
 • University of Oxford (2006)
 • University College London (2006)
 • Universitetet i Bergen (1997-1998)
Universitní aktivity
 • garant studijního programu Literatura a mezikulturní komunikace
 • Koordinátor pro zahraniční vztahy (Erasmus, výuka zahraničních vyučujících v ÚČL)
 • International student advisor
 • Člen redakčního kruhu časopisu Bohemica Litteraria
Mimouniversitní aktivity
 • Člen International Society for Intermedial Studies
 • Člen Association Of Adaptation Studies
 • 2011-2012 Člen Modern Language Association (www.mla.org)
 • 2011-2012 Člen South Atlantic Modern Language Association (samla.gsu.edu)
Mezinárodní projekty, přednášky, konference
 • Účast a příprava mezinárodních projektů:
 • The Oxford Handbook of Adaptation Studies http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199331000.001.0001/oxfordhb-9780199331000
 • Film Adaptation: a Dialogue among Approaches http://www.wiko-greifswald.de/de/veranstaltung/article/film-adaptation-a-dialogue-among-approaches.html
 • Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Fellowship http://www.wiko-greifswald.de/de/fellows/alfried-krupp-fellows-201213/dr-petr-bubenicek.html
 • Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí:
 • B.P. Irony and Catastrophe. In Environmental Emergencies Across Media, Kalmar, 2023. B.P. The Remote Nation of Czechoslovakia as Visited by Mr. Gulliver on one of his Voyages. In: The Association of Adaptation Studies 12th Annual Conference, Leicester, GB, 2017.
 • B.P. Adaptační studia: nové perspektivy. In: Česká literatúra a film, Nitra, SR, 2016.
 • B.P. Czech Literature on Screen under Siege. In: The 11th Annual Conference of the Association of Adaptation Studies, Adaptations and History, Oxford, GB, 2016.
 • B.P. Adaptační studia a queer studies. In: Česká literatúra a film, Nitra, SR 2015.
 • B.P. Adaptation as Metamorphosis: Romance for Bugle. In: Film adaptation: A Dialogue among Approaches, Greifswald, DE, 2013.
 • B.P. Proměny myšlení o české literatuře ve filmu. In: Česká literatúra a film, Nitra, SR 2013.
 • B.P. Politics in adaptation: literature in film in the times of normalization. In: 84th Annual SAMLA Conference, Film Adaptation Panel, Durham, USA. 2012.
 • B.P. Who is the author here? On the authorship of film adaptations in Czech cinema of the 1960s. In: Visible and Invisible Authorships; The 7th Annual Conference of The Association of Adaptation Studies, York, GB, 2012.
 • B.P. The Revived Worlds of Jules Verne. In: 83th Annual SAMLA Conference, Film Adaptation Panel, Atlanta, USA. 2011.
 • Vyžádané přednášky v zahraničí:
 • B.P. Novel – Illustration – Adaptation: The Revived Worlds of Jules Verne. University of Pennsylvania, USA, 2011.
 • B.P. České filmové adaptace po pádu komunismu. In: Cinema ceco e slovacco, Università degli Studi di Napoli Federico II, It, 2010.
 • B.P. Czech Literature on Screen: Adelheid by František Vláčil. University of Glasgow, GB, 2010.
 • B.P. Czech Literature on Screen. Sapienza – Università di Roma, It., 2010.
 • Czech Postwar Surrealism in Intermedial/Adaptation Perspective: The Case of Jan Švankmajer, Technische Universität Braunschweig, 2022
 • Vyžádané domácí přednášky:
 • B.P. Psaní literárních dějin z perspektivy adaptačních a intermediálních studií, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022
 • B.P. Jak na literaturu ve filmu: nové podněty adaptačních studií. Ostravská univerzita, 2017.
 • B.P. Nové přístupy adaptačních studií. In: Přednáškový cyklus Mezioborové přesahy nových médií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015.
 • B.P. Filmová adaptace v naratologické perspektivě: má to ještě smysl? Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
 • B.P. Poetika filmové adaptace. In: Literárněvědné fórum: Přesahování literatury. Intermediální a interdisciplinární přístupy, UČL AV ČR, 2012.
 • B.P. Adaptace. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012.
 • B.P. Teorie literární adaptace. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
Vybrané publikace
 • BUBENÍČEK, Petr. Czech Postwar Surrealism in Intermedial/Adaptation Perspective: The Case of Jan Švankmajer. In International Lecture Series "Adaptation without Borders". 2022. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Psaní literárních dějin z perspektivy adaptačních a intermediálních studií. In Literárněvědné fórum. 2022. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Jak na adaptaci: literatura ve filmu. In Knihy v kině - literární festival MU. 2022. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr a Petr MAREŠ. Adaptační studia, intermediální přístupy a výzkum literárních děl. 2022. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Jiří Kolář a Miroslav Hák : Zneviditelnění média. In Kubíček, Tomáš; Papoušek, Vladimír; Skalický, David. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 285-295. ISBN 978-80-7470-294-5. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adapting the Everyday life in Czech Modernist Literature and Photography : Borderlines of Adaptation Studies. In Adaptation and Modernisms : Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory, 19. – 20. září 2019, FF MU, Brno. 2019. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr a Miroslav KOTÁSEK. The 13th annual conference of the Association of Adaptation Studies. Adaptation and Modernisms: Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory. 2019. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 156-168. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-1-15. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Jiří Kolář a Miroslav Hák : zneviditelnění média. In Slovníky modernistů a paradigmata moderny, 19.–20. 9. 2018, Brno. 2018. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Nostalgie po zmizelém světě mocnářství v Ukradené vzducholodi Karla Zemana. In Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury, 27.-28. 3. 2018, Olomouc. 2018. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Politics and Adaptation : The Case of Jan Hus. In Leitch, Thomas. The Oxford Handbook of Adaptation Studies. New York: Oxford University Press, 2017, s. 559-575. ISBN 978-0-19-933101-7. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Intermediality and Adaptation. 2017. info
 • BUBENÍČEK, Petr. The Remote Nation of Czechoslovakia as Visited by Mr. Gulliver on one of his Voyages. In The Association of Adaptation Studies Annual Conference, Leicester. 2017. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Subversive Adaptations : Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, 224 s. Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture. ISBN 978-3-319-40960-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-40961-0. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 126-143. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2017-1-6. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Czech Literature on Screen under Siege. In The 11th Annual Conference of the Association of Adaptation Studies, Adaptations and History, Oxford, 26-27 September 2016. 2016. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptační studia: nové perspektivy. In Česká literatúra a film, Nitra, 19. 10. 2016. 2016. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptační studia a queer studies. In Česká literatúra a film, Nitra, 13. října 2015. 2015. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Nové přístupy adaptačních studií. In Přednáškový cyklus Mezioborové přesahy nových médií, Ústí nad Labem, 10. prosince 2015. 2015. URL info
 • FIŠER, Zbyněk, Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI a Petr BUBENÍČEK. Aktuální problémy výuky literatury na vysoké škole. 2015. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Zásahy adaptace. Ke studiu literatury ve filmu. In Timko, Štefan. Česká literatúra a film. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštanína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych študií, Ústav stredoeurópsych jazykov a kultúr, 2014, s. 9-41. ISBN 978-80-558-0662-4. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Film adaptation: A Dialogue among Approaches. 2013. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptation as Metamorphosis: Romance for Bugle. In Film adaptation: A Dialogue among Approaches, Greifswald, 18-19 April 2013. 2013. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Zásahy adaptace. Ke studiu literatury ve filmu. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: ÚČL AV ČR, 2013, roč. 61, č. 2, s. 156-182. ISSN 0009-0468. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptace. Praha: Česká literatura: časopis pro literární vědu, Praha, ÚČL AV ČR, 2013, 2013, 152 s. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Blízká, či vzdálená adaptace? Dva filmové přepisy Kunderových próz. In Fořt, B.; Kudrnáč, J.; Kyloušek, P. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Vyd. 1. Brno: Host, 2013, s. 272-280. ISBN 978-80-7294-380-7. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptování jako hon na velrybu. Ke studiu literatury ve filmu. In Vyskočilová, Zuzana. Literatura a média. Vyd. 1. České Budějovice: Tomáš Halama, 2013, s. 69-78. ISBN 978-80-87082-29-4. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Adaptace jako výzva k dialogu. Praha: ÚČL AV ČR, 2013, s. 153-155. ISSN 0009-0468. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Politics in adaptation: literature in film in the times of normalization. In 84th Annual SAMLA Conference, Film Adaptation Panel, Durham, USA. 2012. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Proměny myšlení o literatuře ve filmu. In Stanislava Fedrová. Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 135-144, 520 s. ISBN 978-80-87481-02-8. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Krajina v literatuře a ve filmu: k proměnám narativního prostoru. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46/2011, 1-2, s. 35-46, 11 s. ISSN 1212-0391. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Tvůrčí filmový přepis: Adelheid. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 29-40. ISSN 1213-2144. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích. ÚČL AV ČR, 2011. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Novel – Illustration – Adaptation: The Revived Worlds of Jules Verne. 2011. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Filmová adaptace, Iluminace č. 1, 2010. In Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2010, 176 s. ISBN 978-80-7004-137-6. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22/2010, č. 1, s. 7-21. ISSN 0862-397X. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Nové přístupy k adaptaci v praxi. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2010, roč. 22/2010, č. 1, s. 144-146. ISSN 0862-397X. info
 • BUBENÍČEK, Petr a Lucie ČESÁLKOVÁ. Adaptační studia na křižovatce. Rozhovor s Thomasem Leitchem. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2010, roč. 22, č. 1, s. 131-141, 9 s. ISSN 0862-397X. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Romány v soukolí populární kinematografie: k adaptaci Koptova Hlídače č. 47. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2010, roč. 6, č. 20, 4 s. ISSN 1801-6782. info
 • BUBENÍČEK, Petr a Jan TLUSTÝ. Tematizujeme filmovou adaptaci, Pandora č. 20, 2010. In Kulturně-literární revue Pandora 20. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2010, 216 s. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Kam zmizel vypravěč? In Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, s. 27-31. ISBN 978-80-7414-131-7. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Dva různé přístupy. K adaptacím Demlova Zapomenutého světla a Durychovy Boží duhy. In Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 236 - 242. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Autorita vypravěče v Zeyerově románu Jan Maria Plojhar. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009, s. 160-167, 7 s. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Mezi tradicí a experimentem. DIGIfoto. Computer Press, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 24-31. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Populární záběr české kinematografie i společnosti. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, č. 11, s. 22. ISSN 0862-657X. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Pod prázdným nebem. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2008, č. 17, s. 14. ISSN 0862-657X. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Der Raum in Durychs Boží duha und Körners Adelheid. In Literatur und Übersetzung - Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008, s. 103-110, 7 s. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Vnitřní svět viděný zvnějšku: narace v literárních a filmových Hodinách. Pandora. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2008, roč. 15/2007, č. 1, s. 97-104, 7 s. ISSN 1801-6782. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Mezi příběhem a diskurzem. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, roč. 56, č. 5, s. 738-743. ISSN 0009-0468. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Hlas mimo obraz (voice-over) ve filmové adaptaci literárního díla. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 141-154. ISBN 978-80-85778-60-1. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Paříž je bludiště - rozhovor s Peterem Župníkem. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 34-40. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Povaha fotografie. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 74. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Vidět a rozumět. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 78. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Obrazy starých časů. DIGIfoto. Computer Press, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Hledání prostoru v Durychově Boží duze a Körnerově Adelheid. In Literatura určená k likvidaci III. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2007, s. 109-115. ISBN 80-239-8500-0. info
 • BUBENÍČEK, Petr. K Patočkově interpretaci Durychovy novely Boží duha. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily 2007, 2007, s. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Cukrová bouda. Ústup před existencialitou. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. V9, datováno 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 69-78. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Slovo básníkovo největší obětí (recenze souboru studií Jaroslava Meda). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XXVII, 26-27, s. 11-12. ISSN 1210-0021. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Dokumentární vypravěč Jindřich Štreit. DIGIfoto. Computer Press, 2006, č. 5, s. 77. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Zpráva o holocaustu. DIGIfoto. Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 64. ISSN 1214-1887. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Bestiální tragikomika Juraje Herze. Domácí kino (Computer). Computer Press Média, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 74. URL info
 • BUBENÍČEK, Petr. Nepatřím k nové vlně (rozhovor s Jurajem Herzem). Domácí kino (Computer). Computer Press Média, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 86-88. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Tematizace bestiality ve Fuksově Spalovači mrtvol. In Bohemica Litteraria, V4. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 125-131. ISBN 80-210-2965-X. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Básnické spisy brněnského poutníka o berlích, Oldřicha Mikuláška. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, roč. 10, 22.7., s. 16-17. ISSN 1210-1168. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Kritické prózy jsou také ztracené kuře. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, 21.5., s. 16. ISSN 1210-1168. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Nejtemnější stíny noci. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, 5-6, s. 68-70. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Bolest je údělem každé tvorby : Rozhovor s Věroslavem Mertlem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, č. 1, s. 267-273. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Marian Palla hledá bezprostřednost a nachází blábol. MF dnes. Praha: MaFra, 1999, roč. 10, 140 (17.6., s. 19. ISSN 1210-1168. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Literární dějiny jako kritická a interpretační fikce: Rozhovor s Jaroslavem Medem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X, č. 7, s. 42-44. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Márquezovi poutníci a běsi. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 2, s. 22. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Vyprávím, tedy jsem. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 3, s. 23. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Rychlokurz na povídky a paradoxy aneb promluva takříkajíc vágní. Proglas: revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1998, IX, č. 4, s. 19. ISSN 0862-6731. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Básně po dešti. Host. Brno: Brno, 1998, roč. 14, č. 4, s. 85-86. ISSN 1211-9938. info
 • BUBENÍČEK, Petr. Básně. Ilustrace Milivoj Husák. Tišnov: Sursum, 1995. ISBN 80-85799-14-6. info

15. 4. 2023


Životopis: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (učo 6978), verze: čeština(1), změněno: 15. 4. 2023 11:21, P. Bubeníček