Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
12. 9.
2005

Informační systém Masarykovy univerzity nabízí služby i svým absolventům

  • RSS
Not rated yet.
Novinky
Od počátku své existence byl Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) zaměřen netradičně - především na poskytování služeb studentům. Záhy docílil asi osmdesátiprocentní nahrazení administrativních procesů (spojených se studiem) maximální elektronizací, prostřednictvím agend v IS MU. A tak již několik let uchazeč o studium podává e-přihlášku prostřednictvím sofistikované aplikace, student Masarykovy univerzity se již šest let zapisuje ke studiu kompletně elektronicky, vyřizuje si studijní záležitosti prostřednictvím IS MU, přihlašuje se na zkoušky, sleduje důležité, ale i zábavné informace na Vývěsce, diskutuje s pedagogy v předmětových diskusních fórech, ale i se spolužáky, využívá své e-mailové schránky a mnoho dalších standardních i nadstandardních služeb.

A právě například e-mailová schránka nebo přístup do autentizované části informačního systému je jednou ze služeb pro absolventy, která nezaniká ani po ukončení studia na Masarykově univerzitě. Toto privilegium není definováno žádným pravidlem a vyjadřuje vzájemnou loajálnost absolventa a univerzity.

Nově lze v informačním systému nalézt aplikaci, která slouží Spolku absolventů a přátel MU v Brně (IS MU: Osobní administrativa -> Spolek absolventů a přátel MU v Brně). Pro absolventy a přátele univerzity se připravují zajímavé programy, které pojí univerzitu, absolventy nebo přátele školy, a směřují například ke zprostředkování kontaktů mezi absolventy, k pořádání společných absolventských srazů, k informování o dění na univerzitě, k přístupu k zajímavým agendám Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), dokonce i pro ty členy, kteří absolvovali studium ještě před existencí IS MU, k účasti na akademických slavnostech, kulturních akcích, odborných přednáškách univerzity, ke spolupráci s podobnými zahraničními spolky apod. Každý, kdo má zájem o členství a má přístup do informačního systému, se může registrovat prostřednictvím registračního formuláře (IS MU: Osobní administrativa -> Spolek absolventů a přátel MU v Brně -> Registrační formulář člena Spolku absolventů a přátel MU v Brně). Vyplněním a odesláním formuláře proběhne dobrovolná registrace v databázi Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity v Brně a budou zpřístupněny členské služby.

Co nabízí Informační systém MU členům Spolku? Po ukončení studia v IS MU zůstává absolventu e-mailová schránka a Osobní stránka, ale agendy Vývěska a Diskusní fórum jsou k dispozici pouze pro čtení. Členové spolku však získávají možnost do obou agend navíc přispívat. Vývěska Vývěska slouží ke zveřejňování informací a je rozčleněna na tematické nástěnky včetně prostoru pro osobní nebo komerční inzerci. Využití tohoto komunikačního nástroje ze strany uživatelů je nesmírné, studenti používají velkou měrou například inzertní služby. Členové spolku mají nově také možnost se zapojit a například nabízet studentům/absolventům práci či brigádu, zvát je na zajímavé akce, inzerovat svoje služby a výrobky. Diskusní fórum Diskusní fórum je dalším komunikačním nástrojem, který nabízí členům spolku možnost zůstat v kontaktu s bývalými spolužáky, relaxovat prostřednictvím Plkárny, obracet se na studenty MU s diskusními tématy, která jsou osobně nebo profesně zajímavá. K dispozici je navíc speciální fórum pouze pro členy Spolku.

Předpokládá se, že se budou postupně služby a nabídka dalších možností pro členy Spolku rozšiřovat. Uvažuje se například o přístupu k privátním sítím na MU v Brně, ke knihovnám, o možnosti používat Wi-Fi (bezdrátové připojení k Internetu v prostorách fakult), prezentační balíček, odběry tiskovin MU a podobně. K vyjádření přání (o jaký typ služby byste měli zájem) nebo názoru lze využít právě Diskusního vlákna Spolku absolventů. Pokud někdo zapomněl heslo do informačního systému IS MU nebo absolvoval studium na MU v dřívější době, nebo nikdy nebyl ve vztahu k MU, ale chce se stát přítelem MU, může požádat na adrese absolventi\@muni.cz.

12. září 2005

Not read yet0 commentspermalink
« Představení nástrojů elektronické podpory výuky (19. 8. 2005 05:00) | Výběr sportu studenty MU » (20. 9. 2005 00:00)

No comments have been posted yet.