Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
4. 7.
2007

Pošta IS MU v distribuovaném úložišti

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

V minulých týdnech byla výrazně změněna vnitřní architektura poštovního systému, který je součástí Informačního systému MU. Oproti dřívější implementaci, kdy se zprávy ukládaly v centrální databázi Oracle, je v nové verzi využito databáze pouze jako úložiště metadat, a zprávy samotné jsou ukládány v distribuovaném souborovém úložišti, které IS MU používá pro ukládání dat většího objemu (archív závěrečných prací, studijní materiály a podobně).

Přemístěním poštovních zpráv do distribuovaného souborového úložiště umožnilo výrazně odlehčit centrální databázi. Při této úpravě zároveň vývojový tým upravil metadata, která se o jednotlivých zprávách ukládají tak, že nyní pro hromadné operace jako je výpis složky a podobně není potřeba přistupovat ke zprávám samotným, ale stačí přístup k metadatům.

Kromě těchto technologických změn byly učiněny úpravy v uživatelském rozhraní. Smyslem těchto úprav bylo zvýšení přehlednosti schránky zavedením výraznějšího barevného označení různých typů zpráv (nové, důležité, atd.) a použitím dalších grafických prvků pro zlepšení orientace uživatelů.

Výše popsané úpravy výrazně zrychlily práci s poštovním rozhraním IS MU a zároveň otevřely cestu pro budoucí výraznější navýšeni kapacit schránek jednotlivých uživatelů, kteří poštu v IS MU používají jako svůj primární nástroj komunikace.


Obr. 1: Poštovní aplikace

4. července 2007

Not read yet0 commentspermalink
« Multimédia jako součást rapid e-learningu na konferenci SCO2007 (4. 7. 2007 05:00) | Volba identity v e-learningu » (4. 7. 2007 05:49)

No comments have been posted yet.