Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
26. 6.
2009

Sběr žádostí o změnu adresy pomocí Průvodce zadáním adresy

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) neustále pracuje na zvyšování komfortnosti práce s jednotlivými aplikacemi. V průběhu dubna letošního roku tak např. byly vylepšeny aplikace Kontrola osobních údajů a sběr žádostí o změnu a E-přihláška. Dříve pro zadávání poštovních adres tyto aplikace používaly vyhledávání jednotlivých údajů. Novinkou tedy je použití jednotného nástroje — Průvodce zadáním adresy. Použití Průvodce se již osvědčilo např. v Obchodním centru a v absolventské agendě.

Obr. 1: Do průvodce zadáním adresy vstoupíte přímo z aplikace pro kontrolu osobních údajů.

Obr. 2 a 3: V průvodci pohodlně dohledáte postupně celou adresu.

Obr. 4 a 5: Po dohledání kompletní adresy ji potvrdíte, aby se načetla do formuláře ke kontrole údajů.

Obr. 6: Adresa se jedním klikem z Průvodce načte do formuláře pro Kontrolu údajů.

Obr. 7: Adresa se jedním klikem z Průvodce načte do E-přihlášky.

Průvodce zadáním adresy používá pro české adresy číselník zvaný Územně identifikační registr adres, ve zkratce UIR-ADR. Tento číselník je spravován a aktualizován Ministerstvem práce a sociálních věci ČR a pokrývá všechna existující adresní místa v České republice.

Použití tohoto číselníku nám dává jistotu, že uživatelé budou vyplňovat pouze skutečně platné české adresy. Pravidelné aktualizace číselníku reflektují změny, k nimž dochází výstavbou nových domů a bytů nebo slučováním či rozdělováním obcí.

Do aplikace lze vstoupit ze stránky Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů nebo do e-přihlášky přes Osobní administrativa → Přijímací řízení .. podání přihlášky → podání žádosti o úpravu adresy trvalého bydliště.

1. července 2009

Not read yet0 commentspermalink
« Systém na odhalování plagiátů Theses získal cenu INFORUM (2. 6. 2009 00:00) | Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa » (7. 8. 2009 00:00)

No comments have been posted yet.