Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
30. 3.
2010

Přiřazení výsledku k internímu projektu MU v Publikacích

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

V minulém roce představil vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) novou verzi agendy Publikací, která léta sloužila k evidenci publikačních záznamů. Letos byla agenda správy publikací obohacena o možnost přiřazení výsledku k libovolnému kódu projektu evidovaného v univerzitním systému pro správu projektů ISEP. Výsledek tak bude prezentován jak v systému ISEP, tak i na http://muni.cz/.

Způsob přiřazení výsledku ke kódu projektu je jednoduchý, provádí se v aplikaci pro vkládání/úpravu publikačních záznamů IS MU:
Publikace → Vložit novou publikaci/nový výsledek → Návaznosti výsledků a projektů (výzkumných záměrů) → výběr "interní kód MU" v menu typů projektů/záměrů. Současně se zadává kód projektu ze systému ISEP.

Obr. 1: Návaznost výsledků a projektů a přiřazení interního kódu MU.

Pozn.: ISEP MU je informační systém pro evidenci projektů, vyvíjený na MU od roku 1999. Jeho základem je centrální celouniverzitní databáze vědeckých, výzkumně-vývojových, komerčních a interních projektů realizovaných na MU.

Přenos interních kódů do RIV

Interní kódy MU nelze přenášet do RIV, protože se při přenosu ignorují. Pokud někdo chce svoji publikaci vykázat do RIVu, musí být přiřazena k alespoň jednomu výzkumnému záměru (položka menu "plnění výzkumného záměru") nebo jednomu projektu VaV (položka menu "řešení projektu VaV") nebo musí být označena zaškrtávátkem "Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole".

Obr. 2: Volba typu financování.

Pokud existuje shodný kód interního projektu MU s projektem VaV nebo s výzkumným záměrem, již se k němu nevybírá „interní kód MU“. V tomto případě uživatel vybere buď „řešení projektu VaV“ nebo „plnění výzkumného záměru“. IS MU kontroluje, zda uživatel zadal správnou volbu a nepovolí chybné označení.

I nadále lze jednu publikaci/výsledek v IS MU přiřadit k libovolnému počtu projektů či záměrů (tzn. i více než k jednomu).

Zobrazení chybových přenosů do RIV

Informační systém IS MU hlídá špatně vyplněné údaje u publikací, které se mají do RIVu přenášet. Tyto chyby lze nyní zobrazovat jak hromadně v aplikaci
Publikace → Pomůcky k publikacím/výsledkům → Informace .. Kontrola RIV pracoviště, osoby, roky
nebo čistě informativně na titulní straně Publikací. Prostřední číslo v závorce vyjadřuje počet publikací, které mají chybně zadané údaje pro přenos do RIV.

Obr. 3: Prostřední číslo značí počet chybně zadaných publikací pro RIV.

Více informací k Publikacím lze nalézt v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Učitel .. Publikace.

30. března 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Statistika a využívání elektronického zkoušení v prostředí IS MU (15. 3. 2010 05:00) | Vyhledávání v publikační bázi NK ČR pomocí Publikací » (30. 3. 2010 05:00)

No comments have been posted yet.