Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
26. 5.
2010

Vytváření hromadných adres pro skupiny osob

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

S novinkou přichází vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) v aplikaci pro správu Skupin osob. Uživatel může jednoduchým postupem vytvářet hromadné e-mailové adresy pro definované skupiny osob.

Agendu Skupiny osob fakulty využívají k vytváření skupin studentů či zaměstnanců, kterým je třeba kupříkladu umožnit vstup do vybrané učebny nebo udělit právo pro přístup k určité složce na Dokumentovém serveru. Nyní lze u konkrétní skupiny povolit možnost vytváření poštovní adresy skupiny a přijímání elektronické pošty. Skupina tak získá hromadnou adresu na doméně mail.muni.cz. E-maily jsou poté členům skupiny zasílány do jejich poštovní schránky v IS MU, kterou si samozřejmě mohou přesměrovat.

Výhodou nové služby je zejména to, že osoby zařazené ve skupině může v IS MU měnit pověřený úředník a není třeba, aby změnu prováděl správce poštovního serveru fakulty. Další předností je, že pro přiřazování osob do skupin může být využito i tzv. plnící funkce, s jejiž pomocí systém automaticky vyhodnocuje podle předem zadaných kritérií, které osoby mají být ve skupině zařazeny.

Více informací o Skupinách osob lze nalézt v Nápovědě: Osobní administrativa → Nápověda → Skupiny osob - přístupové body.

26. května 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Rozšíření evidence doktorského studia (26. 5. 2010 05:00) | Nová verze konvertoru dokumentů do textu » (17. 6. 2010 00:00)

No comments have been posted yet.