Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
17. 6.
2010

Nové možnosti agendy Školitele

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Aplikace Školitel slouží pro celkové hodnocení doktorského studenta jeho školitelem. Členové oborové rady zde vidí seznam studentů odpovídajícího programu, plné texty hodnocení školitele, přehled známek/kreditů a tabulku s přehledem publikací studenta. Tato agenda je užitečná pro všechny, kteří vedou či oponují závěrečné práce a také pro všechny, kteří se podílí na semestrálním hodnocení studentů doktorských programů. Mohou zde zadávat hodnocení za předměty závěrečné práce a za předměty s ní související. Provádějí úpravy a pracují s tématy prací, k nimž jsou studenti přihlášeni. Nebo mohou prostřednictvím aplikace komunikovat se svými studenty hromadně a využívat dalších možností aplikace.

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s dalším vylepšením, které se týká často využívané agendy Školitele. Nabízí se nyní více informací, které tvoří podklady pro hodnocení školitelů. Došlo také ke změně sortimentu rubrik využívaných pro hodnocení školiteli a přibyla funkce zapojující do sběru hodnocení i studenty. Sečteno podtrženo, jedná se o nemalý počet změn, které uživatelům rozšíří možnosti a usnadní práci.

Sortiment rubrik pro hodnocení školitelů

Aplikace pro hodnocení doktorského studia nyní umožňuje evidovat souhrnný plán celého studia, plán na konkrétní rok a zhodnocení, jak konkrétní rok skutečně dopadl. IS MU umožňuje evidovat tyto informace prostřednictvím podrubrik:
  • Plán celého studia: Zadání disertační práce, Důležité termíny, Prezentace a publikace, Studijní pobyty, Další, Zápis předmětů.
  • Plán na konkrétní rok: Práce na disertaci, Důležité termíny, Prezentace a publikace, Studijní pobyty, Další aktivity, Předměty a kredity.
  • Hodnocení uplynulého roku: Stav přípravy disertace, Stav plnění hlavních povinností/kontrolních etap, Výpis publikací z IS, Výpis studijních pobytů z IS, Výpis předmětů.

Je již v kompetenci fakult, které z těchto rubrik budou chtít využívat, ne všechny jsou povinné.

Studenti mohou nově vyplnit návrhy textů rubrik

Na většině fakult bývá zvykem, že studenti zasílají návrhy a plány své činnosti pro další rok, popřípadě podklady k vyhodnocení toho, co zvládli za uplynulý rok. IS MU vyhověl poptávce školitelů i studentů a upravil agendu tak, aby student mohl tyto informace vyplňovat přímo do ISu. Tím odpadá nutnost zasílání zpráv e-mailem. Student plní údaje přímo do agendy Školitel, kam za tímto účelem získal přístup. Školitel studentův návrh vidí a může jej použít nebo upravit.

Evidence studijních pobytů a stáží

Aby uživatel měl údaje o doktorském studiu kompletní přímo v aplikaci, vývojový tým IS MU přidal do agendy Školitel také informace o průběhu studia, informace spojené s evidencí studijních pobytů a stáží a možnost tisku hodnocení jako podklad pro jednání oborové rady. Pokud tedy student vyjede na stáž do zahraničí nebo přeruší studium, školitel o tom nejen bude bezprostředně informován, ale tato informace se stane i součástí podkladu pro hodnocení.

Obr. 1: Pohled do agendy Školitele.

Aplikace Školitel je pro uživatele, jež mají mít k aplikaci přístup, k dispozici z IS MU: Osobní administrativa → Školitel.
Více informací o Školiteli lze nalézt v Nápovědě: Osobní administrativa → Nápověda → Školitel.

O aplikaci jsme již psali také v novince v roce 2008.

17. června 2010

Not read yet0 commentspermalink
« Nová verze konvertoru dokumentů do textu (17. 6. 2010 00:00) | Statistika využívání e-zkoušení na podzim 2009 » (17. 6. 2010 05:42)

No comments have been posted yet.