Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
12. 6.
2012

Tisk překladu diplomu do anglického jazyka

  • RSS
Not rated yet.
Novinky
Aplikace pro tisk diplomu byla Vývojovým týmem Informačního systému MU (IS MU) doplněna o možnost tisku překladu diplomu do anglického jazyka. Úprava vychází z novelizace Studijního a zkušebního řádu MU, konkrétně ustanovení čl. 15 odst. 5, kdy má absolvent právo požádat o překlad diplomu do anglického jazyka.

Aplikace pro tisk diplomu, používaná referenty studijních oddělení, byla doplněna o volbu "překlad do AJ". Překlad diplomu se při tisku uloží do Přijímárny studenta a z ní se také později tiskne. Pokud se překlad v Přijímárně nenachází (z historických důvodů, kdy tato legislativa neexistovala), vytiskne se diplom v podobě současného diplomu (může se lišit od diplomu, který byl dříve studentovi vydán).

Obr. 1: Nové možnosti v aplikaci pro tisk diplomu.

Do aplikace pro tisk diplomu nově přibyla také volba "Překlady diplomů z přijímáren studentů", kde lze zkontrolovat, kteří studenti mají překlad uložený v Přijímárně a kteří ne, tj. komu lze na zodpovědnost studijního oddělení vytisknout překlad dle současné podoby diplomu.

12. června 2012

Not read yet0 commentspermalink
« Prodej elektronických knih v Obchodním centru (26. 4. 2012 08:25) | Agenda Student v nové verzi » (12. 6. 2012 13:49)

No comments have been posted yet.