Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
22. 10.
2013

Snadný tisk zadání závěrečné práce přímo z IS MU

  • RSS
Interesting | 2 | 2
Novinky

Studenti na konci svého studia vypracovávají závěrečné práce, které musí obhájit před zkušební komisí. Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) v tomto ohledu pokrývá drtivou většinu administrativy, která je se závěrečnými pracemi spojena, tedy vypsání témat, přihlašování studentů, odevzdávání prací, jejich hodnocení apod.

Na některých fakultách bylo zvykem, že studenti povinně vkládali zadání práce, podepsané vedoucím práce, popřípadě garantem oboru nebo proděkanem, do tištěné verze práce. Fakulty k tomuto účelu dosud používaly vlastní formuláře, které vyplňovali sami studenti. Takto vytvořené formuláře ale obsahovaly chyby (student mohl špatně opsal nějaký údaj) a neměly jednotnou formu. Vývojový tým IS MU proto přináší úplně novou aplikaci pro snadný a přímý tisk zadání závěrečné práce.

Obr. 1: Aplikace pro tisk zadání závěrečné práce.

Nová aplikace pro tisk zadání závěrečné práce jednotnou formou převádí informace o studentovi a jeho závěrečné práci do souboru ve formátu PDF. Sortiment rubrik, které se na tiskopisu zobrazují, je upravitelný pro potřeby jednotlivých fakult. Velkým přínosem této aplikace je zachování stejné podoby všech zadání a konzistence dat se zadáním uloženým v IS MU.

Obr. 2: Ukázka výstupu aplikace.

Aplikace je dostupná studentům, vedoucím závěrečných prací a pracovníkům Studijních oddělení:

  • Student → Tisk zadání závěrečné práce
  • Školitel → u konkrétního studenta skrze odkaz Tisk
  • Studijní → Zadání závěrečné práce v sekci Tisky

Agenda závěrečných prací je neustále vylepšována, jak je patrné i z velkého množství novinek na toto téma, z nichž vybíráme např. Podání žádosti o skrytí části závěrečné práce, Nová verze vkládání souborů do archivu závěrečné práce či a Jak na jednotné posudky závěrečných prací v IS MU?.

22. října 2013

Not read yet0 commentspermalink
« Ohlédnutí za 3. open space konferencí o e-learningu IS MU (22. 10. 2013 12:56) | Evidence mezinárodních studijních programů v Úřadovně » (20. 11. 2013 13:15)

No comments have been posted yet.