Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1. 3.
2016

Zadání písemky s krátkým odpovědním archem

  • RSS
Informative | 1 | 1
Novinky – e-learning

Skenování písemek je v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) již samozřejmostí. Učitel připraví odpovědník, vytiskne zadání a odpovědní archy. Studenti vyplní odpovědní archy, které se naskenují a automaticky informačním systémem vyhodnotí.

Tento systém se osvědčil u klasických zápočtových písemek nebo zkoušek. Jsou však případy, kdy učitel zadává krátké písemky obsahující pouze několik otázek, např. pravidelné procvičování na začátku každé hodiny. List se zadáním tak bývá zbytečně poloprázdný. Pro úsporu času, a samozřejmě i z ekologických důvodů, jsme vytvořili nový typ zadání, který přímo obsahuje krátký odpovědní formulář. Jedná se o kombinaci zadání a odpovědního archu na jednom papíře. Lze jej využít na otázky typu r i c (tedy pro otázky s jednou nebo více správnými odpovědmi).

Obr. 1: Zadání písemky s krátkým odpovědním archem.

Protože student vyplňuje pouze jeden papír, odpadá nutnost tisknout více různých dokumentů a následně třídit odevzdané spárované písemky. Je ale důležité si uvědomit, že naskenované odpovědní listy se implicitně ukládají do přijímárny studenta. Doteď viděl pouze své odpovědi, ale nově se s odpověďmi naskenuje i zadání. Pokud není žádoucí, aby studenti otázky viděli (obavy z případného šíření zadání), je nutné v popisu odpovědníku explicitně nastavit, aby se naskenované listy do přijímárny neukládaly.

Inspiraci pro použití e-learningových nástrojů ve výuce nebo zajímavě zpracované materiály lze najít na Elportálu, o kterém jsme psali v novince Elportál – e-learningový portál Masarykovy univerzity v novém.

Not read yet0 commentspermalink
« Vkládání obsahu PDF dokumentů do interaktivních osnov (1. 3. 2016 15:15) | Ohlédnutí za VI. Open space konferencí o e-learningu IS MU » (1. 3. 2016 15:18)

No comments have been posted yet.