Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
21. 12.
2017

Individuální studijní plány pro doktorské studenty

  • RSS
Informative | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil na začátku podzimního semestru inovovanou agendu pro vytváření individuálních studijních plánů studentů v doktorských programech.

Úpravy v agendě navazují na změny ve Studijním a zkušebním řádu MU (platném od 1. 9. 2017), kdy je nově stanoveno, že průběh doktorského studia se řídí individuálním studijním plánem, který je závazný a jeho plnění je povinné.

Studenti mají k dispozici aplikaci, kde vyplňují nejprve stručný plán celého studia a pak také podrobnější plán semestrální náplně pro každý semestr. Specifikují, v jakém stavu je příprava jejich dizertační práce, jakou plánují publikační činnost, jakých konferencí se hodlají zúčastnit apod. Na údaje vyplněné studentem pak reaguje jeho školitel, který plány schválí nebo doplní o další podmínky.

Obr. 1: Zadávání semestrální náplně studentem.

Na konci každého semestru potom probíhá studentovo hodnocení, sám student může okomentovat, jak se mu podařilo splnit naplánované cíle, hodnocení zadává rovněž jeho školitel, který se vyjadřuje i k tomu, zda souhlasí s tím, že student může postoupit do dalšího semestru. Možnost vyjádřit se ke studentovu postupu má rovněž předseda oborové rady.

Na inovaci agendy navázaly i další úpravy pro referenty studijních oddělení, kteří mají k dispozici nástroje (např. hromadné výběry studentů a aplikaci na hromadné obesílání školitelů) pro kontrolu plnění těchto povinností.

Not read yet0 commentspermalink
« Elportál představuje další publikaci - tentokrát ze světa mikrobiologie (21. 12. 2017 12:33) | Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících » (21. 12. 2017 12:38)

No comments have been posted yet.