Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
16. 11.
2018

Plánovač studia – aplikace pro studenty, kteří chtějí mít své studium pod kontrolou

  • RSS
Informative | 4 | 6
Novinky

Nová aplikace Plánovač studia Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) umožňuje studentům dopředu naplánovat předměty, které chtějí během studia absolvovat. Jednou z jejích funkcí je také možnost registrace naplánovaných předmětů. Plánovač je další z aplikací vytvořených v responzivním designu.

Student do aplikace vstupuje z IS přes rozcestník Student → Během studia → Plánovač studia. Student si předměty přidává podle vybraných kontrolních šablon, nebo jednotlivě z Katalogu předmětů. Do konkrétního semestru pak student předmět jednoduše přetáhne. Aplikace kontroluje splnění požadavků pro registraci a zápis předmětu v aktuálním období a studiu.

Obr. 1: Plánovač studia.

Plánovač počítá i s tím, že se student bude chtít zúčastnit studijního pobytu v zahraničí nebo na několik semestrů přerušit studium. Studentovi v takovém případě stačí změnit studijní období u daného semestru, čímž snadno přenese všechny naplánované předměty do jiného období. Ze stejného důvodu student může také přidávat další semestry.

Aplikace vyhodnocuje, zda student splní podmínky pro postup do dalšího semestru v případě, že úspěšně absolvuje všechny předměty naplánované v daném semestru. Celkový průchod studiem umožňuje Plánovač kontrolovat nejen z pohledu počtu naplánovaných a později i získaných kreditů, ale také podle celkové skladby předmětů pro příslušnou kontrolní šablonu studia. Díky tomu student získává k dispozici nástroj, který mu pomůže k lepší orientaci v průběžných požadavcích na úspěšné ukončení studia.

Podrobně se práci s aplikací věnuje nápověda dostupná v IS MU: Informační systém → Nápověda → (Student) → Plánovač studia.

Not read yet0 commentspermalink
« Nový Kalendář v ISu (16. 11. 2018 13:34) | 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU » (13. 12. 2018 12:45)

No comments have been posted yet.