Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 100 »
18. 2.
2021

Snadné a bezpečné schůzky v aplikaci Tudle

Informačně přínosné | 17 | 17
Novinky

Pokud si uživatelé chtějí sjednat pracovní schůzku s kolegy pomocí jednoduché aplikace, kde se pozvaní účastníci vyjádří k nabídnutým časovým preferencím organizátora, mají obvykle dvě možnosti. Buď využijí externí aplikace, u kterých je ale nutné mít právně ošetřenou smlouvu s dodavatelem aplikace na zpracování osobních údajů nebo udělit souhlas se zpracováním osobních údajů (stejně jako ostatní vyzvaní účastníci schůzky), nebo použijí interní nástroje své instituce, pokud takové nástroje nabízí. A Masarykova univerzita nástroj k tomu, aby se kolegové mohli vyjádřit k účasti na schůzce, má od února k dispozici. Na rizika ohledně problematického zpracování osobních údajů ze strany dodavatelů těchto volně dostupných software a možnosti řešení byl Vývojový tým IS MU upozorňován ze strany pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity Ivy Zlatuškové.

Aplikace dostala název, který je možná trochu neobvyklý, i nespisovný, trochu slovní hříčkou, ale svou jednoduchostí je pro uživatele snadno zapamatovatelný a navazuje na tradici neologismů. Jmenuje se „Kterou schůzku? Tudle“ a je součástí Informačního systému Masarykovy univerzity na adrese https://is.muni.cz/tudle/. Název je podobný s jinou známou aplikací, která je mezi uživateli oblíbená. Podobně jednoduchou, ale bezpečně integrovanou do našeho hlavního informačního systému na univerzitě, pro uživatele připravil Vývojový tým IS MU. Hlavní motivací tedy bylo, aby uživatelé mohli využít jednoduché služby pro svolání schůzky pomocí počítačů a jejich osobní údaje přitom byly v bezpečí.

Organizátor schůzky vytvoří možnosti hlasování v aplikaci a oslovení účastníci si na zaslané adrese vybírají termín z nabídky možných. Aplikaci lze využít i tehdy, je-li potřeba svolat účastníka, který není uživatelem IS MU. Seznam nabízených termínů lze vytvořit na panelu „Nové hlasování“, kde organizátor postupně vyplní název, místo a délku trvání schůzky, případně přidá i komentář ke schůzce. Aplikace má řadu možností, účastníkům je možné například ulehčit rozhodování o výběru termínů přidáním varianty „Pokud nutno“, kterým označí, že daný termín mohou, ale nevyhovuje jim. Variabilitu nabízí i funkce „Kdo vidí výsledky“ a tvůrce (organizátor) schůzky může nastavit viditelnost výsledků pro všechny, co mohli hlasovat, nebo co hlasovali, anebo jen pro sebe. Pokud je zvoleno datum v položce „Odpovídá se do“, budou do tohoto termínu respondenti moci zvolit své preferované časové možnosti.

Po tomto úvodním nastavení aplikace nabídne organizátorovi schůzky na další stránce grafickou stránku rozvrhového či kalendářového designu, kde pomocí myši může navolit časové intervaly schůzek v kalendáři.

Poté už může hlasovat sám organizátor. Jedním klikem v nabídnutém termínu zvolí „Ano“, vyhovuje mi termín, dvěma kliky za sebou v nabídnutém termínu zvolí „Pokud nutno“, tedy pokud je to nutné, tak v navržený termín může s obtížemi (pokud je tato možnost u schůzky nastavena).

Respondentům vzápětí může rozeslat nabídku termínů pomocí zkopírovaného odkazu na adresu s hlasováním ke konkrétní schůzce. Všechna vytvořená hlasování nalezne organizátor schůzky v prvním panelu „Moje vytvořená hlasování“, kde u každé schůzky může hlasování znovu editovat. Pozvaný uživatel (z ISu i mimo IS) kliknutím na odkaz získá přístup k hlasování a může se jednoduše vyjádřit, zda se zúčastní nebo nikoli. Aplikace je velmi návodná a po prvním vyzkoušení uživatelé rychle pochopí postup vytvoření nabídky termínů pro schůzku a úspěšně na ní zajistí účast.

Využití aplikace řeší plánování řady pracovních schůzek nebo seminářů, ale mohlo by být i odpovědí například pro situaci, kdy učitel na své stránce Lidé stanoví nějaké termíny pro konzultaci a studenti se přihlašují, a kde vzniká riziko, že v jeden konkrétní čas pak čeká na chodbě několik studentů současně.

Vývojový tým IS MU si je vědom, že jde o první verzi aplikace „Kterou schůzku? Tudle“ a postupně plánuje další zvýšení pohodlí svým uživatelům. V budoucnu by mohl mít uživatel možnost označit výběrem konkrétní osoby anebo skupinu z definovaných skupin osob, kteří budou moci odpovídat. Těmto by pak šlo volitelně poslat automatický e-mail s informacemi o hlasování. Stejně tak by mohli mít k dispozici seznam hlasování, kde účastník už hlasoval, a seznam, kde by měl ještě hlasovat. Z hlediska organizátora schůzky by mohlo být naopak možné více automatizovaně komunikovat s touto konkrétní skupinou a informovat je například o výsledcích, nebo připomenout hlasování účastníkům, kteří ještě nehlasovali. Tím by také bylo možné s touto skupinou pracovat automatizovaně ve smyslu rozesílky upomínky a výsledků. Stejně tak vznikají úvahy o tom, že bychom pro uživatele Masarykovy univerzity v budoucnu mohli bezprostředně po ukončení hlasování nabídnout i automatizované založení videokonferenční schůzky nebo rozšířit možnosti této aplikace i do elektronické podpory výuky v IS MU.

Další tipy pro použití nabízí Průvodce Tudle přímo v aplikaci.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU → dlaždice Kalendář → Kterou schůzku? Tudle.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 2.
2021

Pokračující elektronizace státních zkoušek

Dosud nehodnoceno.
Novinky

O elektronizaci státních závěrečných zkoušek informoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) již minulý rok v novince Konec papírování u státních závěrečných zkoušek. Nyní se k pregraduálním studiím zařadí i doktorská studia a rigorózní řízení.

Aplikace funguje stejným způsobem jako pro pregraduální studia s tím, že navíc byla přidána možnost elektronického tajného hlasování přímo u termínu zkoušky a aplikace zároveň respektuje další nutné náležitosti pro evidenci Státní doktorské zkoušky (SDZ) nebo Státní rigorózní zkoušky (SRZ). Členové komise nemusí využívat aplikaci E-volby, ani prezenční tajné hlasování na lístečcích, ale mohou využít jednoduché elektronické hlasování přímo v aplikaci pro státní zkoušky. Komise rozhoduje svým tajným hlasováním u každého předmětu zvlášť. Opomenuta nebyla ani možnost prezenčního klasického hlasování, a tak zůstala zachována možnost ručního zadání výsledku tajného hlasování. V neposlední řadě byl upraven výsledný protokol, který komise v rámci elektronického procesu státní zkoušky potvrzuje.

Obr. 1: Elektronizace protokolů SDZ

Celý proces státních závěrečných zkoušek pro všechny typy studia včetně rigorózního řízení se nyní obejde bez papírů. Veškeré úkony jsou přeneseny do elektronické formy a studijní oddělení může vše snadno zpracovat přímo v IS MU - od vytvoření termínu přes zaznamenání průběhu zkoušky až po vygenerování protokolu a jeho podepsání děkanem fakulty prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu.

V Nápovědě jsou pro předsedy a členy komise u doktorských státnic připravena instruktážní videa, která je provedou celým procesem zkoušky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 2.
2021

Vývěska v responzivním designu

Dosud nehodnoceno.
Novinky

I v novém roce Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje s převáděním agend do nového responzivního designu. První takovou aplikací v roce 2021 je Vývěska.

Zásadní inovací je zobrazování zpráv v podobě karet s ilustračním obrázkem, přičemž uživatel si může vybrat mezi třemi způsoby rozložení zpráv pomocí ikonek čtverců vpravo nahoře.

Na úvodním rozcestníku Vývěsky se zobrazují zprávy, které byly pro daného uživatele označené jako důležité a zprávy z vývěsek, které sleduje. Dále se vypisují zprávy z fakulty, na které čtenář působí, a mohou tedy pro něj být přínosné.

Pomocí banneru se pak uživatel může překliknout na jednotlivé typy vývěsek (fakultní, inzerce apod.) nebo na všechny vlastní zprávy.

Obr. 1: Nový vzhled titulní strany

Změnou prošel i způsob vkládání nových zpráv. V prvním kroku je nutné vybrat sekci pro novou zprávu z roletky. Po jejím výběru se plynule přechází do formuláře k vyplnění náležitostí a obsahu nové zprávy. Zprávy se vkládají pomocí jednoduchého HTML editoru. Pro lepší čtení jednotlivých zpráv formátuje Vývěska texty do kratších řádků. Dále je možné zadávat i doplňující informace (jako např. termín konání nebo webová adresa) ve strukturované podobě.

Obr. 2: Nový vzhled formuláře

Další novinkou v této aplikaci je povinný obrázek. Ten mimo jiné zlepšuje orientaci v jednotlivých zprávách. Kromě vlastních obrázků je možné při tvorbě zprávy zvolit předpřipravené obrázky, které budou postupně přibývat dle potřeb uživatelů.

Obr. 3: Formátování textu

Přidána byla také možnost diskutovat pod každou zprávou. O nových příspěvcích v diskuzi je autor zprávy informován automatickým e-mailem.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 12.
2020

Poprvé v ISu v roce 2020

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Rok 2020 bude asi pro všechny z nás z důvodu koronavirové pandemie nezapomenutelný. My ve Vývojovém týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) budeme vzpomínat především na to, kolik situací jsme pro naše uživatele v tomto roce řešili poprvé. Pandemie koronaviru přinesla nové výzvy a urychlila elektronizaci studijních agend, která sice byla plánovaná, ale ne v tak rychlém sledu. S nečekanou situací jsme se ale i přes nedostatek času dokázali nakonec zdárně poprat.

Kdo všechno zažil ISové změny poprvé?

 • Studenti prvních ročníků

  Na některých fakultách zažili studenti prvních ročníků poprvé zápis ke studiu distanční formou. Distanční zápis funguje obdobně jako zápis prezenční, jen uchazeči nemusí přijít osobně v daný den na dané místo. Pokud byl distanční zápis povolen příznakem v e-přihlášce, může si student přímo v přihlášce kliknout na tlačítko „Zapsat do studia“, obratem je mu automaticky sděleno jeho UČO a může si sám nastavit heslo a přihlásit se do IS MU. Následně je potřeba, aby byli takto zapsaní studenti ztotožněni na studijním oddělení, např. při přebírání průkazu ISIC nebo jiné příležitosti.

  Tradiční zaškolení studentů prvních ročníků do tajů IS MU letos proběhlo také poprvé distančně. Připravili jsme pro ně sérii videí Úvod do Informačního systému MU (více v novince Videa pro nastupující studenty a učitele) a touto formou seznámili s IS MU i nové vyučující, jejichž zaškolování běžně probíhá také prezenčním způsobem.

 • Studenti posledních ročníků

  Studenti posledních ročníků se setkali s elektronizací státních závěrečných zkoušek, kdy byl průběh zkoušky zaznamenán elektronicky v IS MU a elektronickou formou proběhlo potvrzení protokolu předsedou a členy komise. Tato novinka je již rozšířena i pro končící studenty doktorského studia a účastníky rigorózního řízení. Součástí jejich zkoušky je i tajné hlasování komise o výsledku, které je rovněž součástí inovované aplikace.

 • Vedení univerzity a vyučující

  Pro vyučující byla náročná především příprava distanční výuky. S tímto se jim v průběhu celého roku snažili pomoci e-technici a s-technici, kteří pedagogům mimo jiné připravili web se základními návody pro distanční výuku. S obsahem webu jsme vás blíže seznámili v novince Jak na distanční výuku – tipy, rady a zkušenosti učitelů.

  Poprvé se také zavedlo nové hodnocení předmětů, které nelze v aktuálním semestru hodnotit, blíže v novince Elektronizace univerzity v době mimořádných opatření.

  Upravena byla také aplikace E-volby, která byla kromě hlasování akademického senátu, použita také pro hlasování zkušebních komisí pro Státní doktorskou zkoušku, pro hlasování ustavených pracovních skupin či volby do komor, a to jak pro hlasování veřejná, tak i pro volby tajné. O možnostech aplikace E-volby jsme psali již dříve v novince Inovace v aplikaci E-volby.

 • Studenti a studijní referenti

  Poprvé jsme vytvářeli aplikace související s opatřeními v rámci epidemie. Pro studenty jsme na jaře zprovoznili Čestné prohlášení o nenařízení karantény a neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, potvrzení o vykonávané zkoušce nebo potvrzení pro přeshraniční studenty (o všem jsme informovali v novince Elektronizace univerzity v době mimořádných opatření)

  V rámci prevence byla zavedena také evidence studentů, kteří se dostali do karantény, nebo kteří byli pozitivně testováni na koronavirus.

 • Vývojový tým IS MU

  I my jsme museli nahradit osobní schůzky a jednání s uživateli, nebo s kolegy v našem týmu, schůzkami online, neboť jsme pracovali převážně v režimu homeoffice. Museli jsme tak řešit situace, se kterými se letos potýkala většina z nás, tedy jak zajistit kvalitní připojení, jestli je vhodnější vypnout kameru nebo ukázat nevyspalý obličej či nepořádek v pokoji a kam se při hovoru ukrýt před rozjívenými dětmi.

Trend elektronizace bude pokračovat i v příštím roce, plánovány jsou mimo jiné online testy studijních předpokladů. Každoroční Open space konference o e-learningu se bude konat také distanční formou a možná se objeví i jiné neplánované výzvy. Věříme, že s Vaší podporou vše zvládneme a budeme se také moci již ve větší míře setkávat osobně.


Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 100 »