Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
10. 7.
2014

Podávání žádosti o autorský výtisk v univerzitním repozitáři

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) slouží od svého počátku také k evidenci publikační produkce univerzity. V roce 2011 rozšířil Vývojový tým IS MU evidenci publikačních záznamů o sběr souborů (např. plných textů článků), čímž vznikl Univerzitní repozitář MU (více o jeho vzniku v novince Institucionální repozitář MU). Univerzita prostřednictvím repozitáře realizuje otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access (OA), k němuž se zavázala podpisem Berlínské deklarace v roce 2010. Nyní byla do univerzitního repozitáře přidána možnost zažádat o autorský výtisk i u těch publikací, jež nejsou uživatelům dostupné.

Autoři mohou svá díla zveřejňovat (všem na internetu) nebo přístup omezovat pro vymezenou skupinu autentizovaných uživatelů v souladu s dohodou s vydavateli, s pravidly pracoviště apod. Ti mohou díla vyhledávat na stránce http://is.muni.cz/repozitar/ a filtrovat dle různých kriterií. V případě, že uživatele zaujme dílo s vloženým souborem, který není uživateli přístupný, může nově pohodlně požádat o tzv. autorský výtisk přímo u publikace.

Následně stačí vyplnit formulář, ve kterém uživatel uvede svůj e-mail (autentizovanému uživateli se předvyplní) a svoji žádost zdůvodní. Poté se žádost odešle všem autorům, příp. odpovědné osobě, podléhá-li dle pravidel fakulty nakládání s publikací schvalovacímu procesu.

Autor (příp. odpovědná osoba) obdrží v e-mailu žádosti přesnou identifikaci publikace a rozhodne-li se žádosti vyhovět, přiloží požadovaný soubor v odpovědi na žádost. Díky této funkci se uživatelům zjednoduší přístup i k těm publikacím, které nemohly být např. z licenčních důvodů zpřístupněny.

Vedle Univerzitního repozitáře provozuje Masarykova univerzita také meziuniverzitní systém Repozitar.cz, který kromě kontroly podobnosti textů (odhalování plagiátů) může sloužit vysokým školám a institucím jako jejich vlastní institucionální repozitář, neboť nabízí shodné služby jako Univerzitní repozitář MU.

Not read yet0 commentspermalink
« Novinky pro studijní oddělení (10. 7. 2014 11:52) | Prázdninový příběh e-techniků » (10. 7. 2014 12:11)

No comments have been posted yet.