Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
16. 12.
2011

Institucionální repozitář MU

  • RSS
Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

V říjnu 2010 se podpisem Berlínské deklarace přihlásila Masarykova univerzita k aktivní podpoře hnutí prosazující otevřený přístup k vědeckým informacím - Open Access (OA). Univerzita tak deklarovala zájem poskytnout bezplatný on-line přístup k plným textům vědeckých publikací produkovaných zaměstnanci MU.

Dle Směrnice MU č. 7/2011 vznikne od 1. 1. 2012 zaměstnancům MU povinnost vkládat plné texty zaměstnaneckých děl do institucionálního repozitáře v IS MU. Vývojový tým IS MU proto implementoval ve stávající agendě Publikace (pro evidenci a vykazování publikací) rozšíření o nahrání plného textu publikace. Uživatelé mají nově možnost ke každému publikačnímu záznamu nahrávat libovolné množství souborů (ať už textových nebo multimediálních). K vloženým souborům lze nastavovat nejen přístupová práva (včetně tzv. odloženého zveřejnění), ale také volit verzi přiloženého souboru (preprint, postprint, …) nebo přiřadit plnému textu licenci Creative Commons (více o licencích Creative Commons najdete na: http://www.creativecommons.cz).

Obr. 1: Repozitář v IS MU (Agenda Publikace).

Kromě usnadnění přístupu k plným textům, zvýšení citovatelnosti odborníků z MU či trvalé archivace obohatí plné texty publikací databázi porovnávaných dokumentů v systémech na odhalování plagiátů. Jak veřejnost, tak i autentizovaní uživatelé budou moci na stránce https://is.muni.cz/repozitar/ fulltextově vyhledávat v metadatech i plných textech nebo využít vyhledávání dle autora, oboru, jazyka, roku, štítků aj.

Obr. 2: Veřejná stránka Univerzitní repozitář MU pro vyhledávání v plných textech či metadatech.

Kromě univerzitního repozitáře v IS MU byl v roce 2011 vyvinutý také centrální systém Repozitar.cz v rámci rozvojového projektu MU a 14 veřejných vysokých škol v ČR. Ukazuje se, že i další univerzity budou sledovat tyto trendy a v rámci plánovaného rozvojového projektu na rok 2012 společně s MU nejen rozvíjet systémy na odhalování plagiátů, ale podobně přijímat organizačně technická opatření umožňující řízený sběr a prezentaci nejen závěrečných prací, ale i zaměstnaneckých děl, čímž dojde ke vzájemnému sdílení publikovaných děl a vysokoškolských prací.

16. prosince 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Změny v Rozvrhu usnadňují vizuální orientaci (5. 12. 2011 10:42) | Burza seminárních skupin » (16. 12. 2011 10:00)

Zatím žádné komentáře.