Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 39 »
7. 4.
2022

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách

Zajímavé | 7 | 7
Novinky – e-learning

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele.

Obvykle učitelé nástroj používají tak, že prokládají výklad nové látky jednoduchými dotazy, které ukážou, jestli studenti přednášku pochopili a jestli je třeba něco dovysvětlit, a udrží také lépe jejich pozornost. Druhou nejčastější možností použití je rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně – jestli v publiku převažují příznivci teorie A nebo B apod.

Obr. 1: Učitelé mohou používat mobilní zařízení studentů ve svůj prospěch – například k udržení pozornosti na výuce díky hlasování v krátkých kvízech

Každý učitel může v Informačním systému nově připravit kvíz o několika otázkách, přiřadit jej vybranému předmětu a potom na hodině spustit. Studenti, kteří daný předmět studují, se do kvízu dostanou ihned po zadání zobrazené adresy nebo použití vygenerovaného QR kódu, studenti z jiného předmětu musejí navíc ještě zadat zobrazené heslo.

Napojení na e-learning v Informačním systému umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu. Kromě klasického režimu, kdy student získá za správnou odpověď právě jeden bod, je k dispozici i režim „na rychlost“, kdy student získává za svou odpověď bodové skóre, jehož výše se odvíjí od rychlosti jeho (správné) odpovědi – čím rychleji odpoví, tím větší skóre získá.

Obr. 2: Ihned po hlasování všichni vidí, jaká byla nejčastěji zvolená odpověď

Otázky v kvízu mají záměrně omezený počet znaků a počet možných odpovědí (jen 2-6 maximálně) – tyto podmínky mají podpořit učitele v tom, aby mysleli na čitelnost a dobré zobrazení otázky na projektoru i ve velkých posluchárnách. Tak, aby i studenti v zadních řadách dobře viděli zadání. V zadání se potom mohou objevit například i matematické či chemické vzorce nebo obrázky. Posluchači při hlasování zvolí vždy právě jednu z možností.

Obr. 3: Součástí zadání mohou být i matematické znaky nebo chemické vzorce

Nový nástroj ve výuce nijak nelimituje počet souběžně připojených studentů, je tedy možné jej využívat i v opravdu velkých posluchárnách. Každý učitel může vytvořit libovolný počet kvízů v aplikaci. V přednáškové místnosti nebo na cvičení stačí, aby studenti viděli jen možnosti odpovědí a rychle hlasovali. Zadání otázky obvykle v takovém případě učitel promítá na plátně. Nový nástroj lze ale samozřejmě používat i v případě online výuky. U online výuky může být praktičtější zobrazit studentům na jejich zařízení jak samotné odpovědi, tak zadání. Mezi oběma možnostmi zobrazení zadání lze přepínat v nastavení kvízu při jeho spouštění.

Obr. 4: Při spouštění kvízu učitel zvolí, zda studenti uvidí pouze hlasovací tlačítka, nebo celé zadání a texty odpovědí

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpvědníky a kvízy .. KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 6.
2021

E-learningové nástroje IS MU využity pro přijímací řízení

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

V letošním roce se z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a uchazečů konaly online také Testy studijních předpokladů (TSP), které jsou součástí přijímacího řízení na většině fakult MU. Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU) poskytl a upravil pro tyto účely stávající nepředmětové e-learningové nástroje, které budou nadále rozšiřovány.

Nově vyvinuté prvky online zkoušení budou postupně integrovány také do předmětového e-learningu a budou je moci využít i vyučující MU při přípravě procvičování a testů v rámci své výuky. Kromě implementace nových e-learningových prvků IS MU zajistil i kompletní monitoring skládání testů, což kromě kontroly funkčnosti a odezvy systému zahrnovalo i vyhodnocení podezřelého chování uživatelů během skládání testu, z něhož byly vyvozeny odpovídající důsledky.

Více informací naleznete v článku Test studijních předpokladů na MU úspěšně online.

Nemalou zásluhu na úspěšném zvládnutí měli díky svým schopnostem, odbornosti a vysokému nasazení pracovníci IS MU, kteří pomáhali týmu organizujícímu přijímací řízení v naprosto těsné souhře a s vysokou obětavostí. Bez nich by tato velká online výzva nedopadla tak dobře - stálo za ní dlouhé období příprav předem, pomoc během konání, ale i mnoho práce při vyhodnocování Testu studijních předpokladů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 6.
2021

Novinky v aplikaci Vzájemné hodnocení

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikace Vzájemné hodnocení je již více než dva roky nedílnou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Za tuto dobu si získala množství uživatelů, kteří s její pomocí pravidelně zpestřují výuku ve svých předmětech. Také jejich zkušenosti s využíváním Vzájemného hodnocení ve výuce daly podnět k vývoji dalších funkcí aplikace.

Od samého počátku aplikace Vzájemné hodnocení umí rozřazovat soubory odevzdávajících studentů mezi hodnotitele podle kritérií zadaných vyučujícím. Takto se aplikace využívá například na Filozofické fakultě, kde studenti magisterského studia Psychologie poskytují zpětnou vazbu k semestrálním projektům studentům bakalářského studia. Studenti bakalářského studia tak získají podrobnou zpětnou vazbu s četnými podněty, zatímco studenti magisterského studia mají příležitost získat nadhled pro zhodnocení vlastních semestrálních projektů, rozvíjet svoji schopnost poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a zlepšovat tak své profesní kompetence.

Nyní aplikace dokáže rozřazovat i soubory vyučujícího, který se tak může stát jedním z odevzdávajících, jehož soubor se přidělí hodnotitelům. Tímto způsobem si vyučující může vyzkoušet, jak vzájemné hodnocení funguje z pohledu odevzdávajícího studenta při různých variantách nastavení. Stejně tak má vyučující možnost přiřadit své soubory všem hodnotitelům a získat lepší představu o tom, jakým způsobem hodnotí, nebo aplikaci využít k distribuci svého zadání úkolu.

Výraznou proměnou prošly přehledy odevzdávajících a hodnotitelů, které jsou k dispozici vyučujícímu a poskytují další možnost, jak analyzovat práci hodnotitelů. V seznamu odevzdávajících i hodnotitelů je nově vyznačeno splnění formálních povinností spojených s hodnocením. Vyučující zde tedy nalezne například informace o tom, zda odevzdávající vložili své soubory nebo jestli hodnotitel ve formuláři vyplnil všechny otázky, případně včetně počtu přidělených bodů. Užitečnou součástí přehledů je odkaz na odevzdané soubory i do hodnoticího formuláře.

Obr. 1: Přehled hodnotitelů

Vedle těchto viditelnějších funkcí nabízí Vzájemné hodnocení i další novinky, které zpestří možnosti práce s aplikací. Jednou z nich je, že ve všech částech Vzájemného hodnocení lze využívat znaky cizích abeced. Vyučující tedy má možnost své hodnocení vytvořit tak, že pokyny odevzdávajícím, hodnotitelům i hodnoticí formulář budou napsány například japonsky. Nelatinské znaky mohou využívat i hodnotitelé, třeba jako součást vysvětlení správného řešení odevzdávajícím.

Pokud by nastala situace, kdy by kvůli nastavení vzájemného hodnocení při distribuci došlo k vynechání někoho z odevzdávajících či hodnotitelů, tak se rozdělení prací mezi hodnotitele neprovede a vyučující je o tom informován mailem. K tomu může dojít například pokud některý student neodevzdá. Vyučující má nyní možnost se rozhodnout, jestli distribuci chce nechat provést i za těchto podmínek. Spolu s tím může podle svého uvážení prodloužit i datum hodnocení. Samotná možnost prodloužení data, do kdy lze hodnotit, je nyní k dispozici ve všech probíhajících hodnoceních, kde již došlo k distribuci. Zároveň s tím je možné posunout i datum zveřejnění výsledků odevzdávajícím. Možnost prodloužení intervalu hodnocení lze tedy využít u jakéhokoli hodnocení.

V době distanční výuky byla aplikace Vzájemné hodnocení například využita na Fakultě sportovních studií v rámci předmětu Základní a rytmická gymnastika, kde se vyučující s její pomocí rozhodla řešit tu část výuky, při které si obvykle studenti v tělocvičně zkouší roli instruktorů a jejich žáků. Namísto cvičení v tělocvičně tentokrát studenti hodnotili svá videa s nahrávkou cvičení. Pokud by studenti nestíhali hodnotit, tak jim vyučující nově může interval prodloužit.

Hodnotitelé, tedy nejčastěji studenti, nyní mají možnost pohodlně přehrát hodnocená videa nebo zvukové nahrávky přímo v aplikaci Vzájemné hodnocení bez nutnosti jejich stahování, a to u všech formátů, které umožňují přehrávání přímo ve Správci souborů IS MU. Stejně jako u jiných typů souborů může být identita odevzdávajících (i hodnotitelů) skrytá, pokud se vyučující rozhodne, že je to v určitém případě relevantní.

Obr. 2: Příklad videa se skrytou identitou odevzdávajícího

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → Vzájemné hodnocení.

Videím a zvukovým nahrávkám ve formátu HTML5 byla věnovala samostatná novinka Modernizace přehrávání a manipulace s multimediálními soubory v IS MU. Aplikace Vzájemné hodnocení byla představena v novince Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 6.
2021

Ohlédnutí za 11. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

V roce 2020 se studenti ze školních lavic přesunuli za počítačové obrazovky a učitelé byli postaveni před nelehký úkol: jak naplnit vzdělávací cíle vytyčené pro prezenční výuku, když se v učebně se studenty nebylo možné setkávat? A setkávat se nebylo možné ani na konferencích, proto i tradiční Open space konference o e-learningu v ISu musela přejít do online podoby a nabídnout svůj obsah posluchačům distančně. Letošní ročník se věnoval nejpalčivějšímu tématu, které z uplynulého roku přirozeně vyplynulo: „Výuka teď a potom“. Jeho úkolem bylo reflektovat dobu, které se pedagogové museli rychle přizpůsobit ve všech aspektech výuky. Nabídl zkušenosti učitelů z praxe prostřednictvím příspěvků, které si kladly společnou otázku: jak si s distanční výukou poradit tak, aby byla kvalitní, efektivní a co nejméně stresovala všechny zúčastněné v nelehké době světové pandemie?

I přes online prostor si konference zachovala vysokou účast. Téměř 200 účastníků mělo možnost v prostředí E-kurzu v ISu sledovat předtočené příspěvky, diskutovat v diskusních fórech a na moderovaných živých diskusích i účastnit se doprovodného programu.

Tři bloky programu se věnovaly třem zásadním tématům, se kterými se učitelé během distanční výuky museli potýkat. Otázkám, jak zajistit kvalitní výuku online, výzvám distančního zkoušení a dalším studijním procesům, které musely proběhnout online.

V prvním bloku „Kvalitní výuka v lavicích i na síti“ zazněly příspěvky věnující se zkušenostem a metodice, jak studenty zapojit do videokonferenční výuky, o procesu učení a možnostem poskytování interaktivních studijních materiálů. Druhý blok „Distanční zkoušení jako výzva“ zahrnovaly příspěvky o všech typech distančního zkoušení – od praktických úkolů přes online zkoušky formou odpovědníků v ISu až po různá úskalí a výhody ústního zkoušení přes vybrané videokonferenční platformy. Do tohoto bloku byl zařazen i příspěvek o proctoringu.

Poslední blok „Studijní a jiné procesy online“ nabídl kromě inspirace, jak se studenty konzultovat diplomové práce online, i reportáž o různých podobách státních zkoušek, které z vybraných fakult sdíleli jejich zástupci. A protože ani na online OSK konferenci nemohlo chybět představení novinek, které během uplynulého roku připravil Vývojový tým, byly zde v posledním příspěvku představeny všechny aplikace, které se vyvíjely v souladu s potřebami univerzity zajistit podporu uživatelům během pandemie, od webu věnujícího se možnostem distančního vzdělávání, přes aplikaci Koronavirus až po různé úpravy v e-learningových aplikacích související s vystavováním studijních materiálů a distančním zkoušením.

Obr. 1: Předtočený příspěvek v konferenci.

Program OSK konference však nebyl pouze předtočený. Během dvou dnů se uskutečnily také moderované diskuse s přednášejícími, na kterých bylo možné diskutovat nad obsahy jejich příspěvků a klást dotazy.

Doprovodný program zahrnoval celodenní konzultační stánek s uživatelskou podporou, kam měli účastníci možnost se kdykoliv připojit a zeptat se na cokoli, co je v souvislosti s e-learningovými aplikacemi v ISu trápí a nechat si navrhnout řešení na míru.

K OSK konferenci patří tradičně i soutěž o ceny. Ani letos nebyla vynechána a dala účastníkům možnost soutěžit ve znalostním kvízu, ze kterého byli vylosováni tři výherci.

Konference byla prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem inspirace pro následující výukový rok, ať už proběhne opět prezenčně, nebo si zachová svoji distanční podobu.

Více informací naleznete na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 39 »