Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 37 »
26. 5.
2020

Ohlédnutí za 10. Open space konferencí o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Začátek nového desetiletí se pro pracovníky uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nesl ve znamení organizace desátého jubilejní ročníku Open space konference o e-learningu IS MU, který se konal 5. února 2020 již tradičně v prostorách Fakulty informatiky MU.

Detailní reportáž z konference si můžete přečíst v podrobném článku.

Konference navázala na svůj trend vysoké účasti a svých téměř dvě stě účastníků potěšila bohatým programem. Ten byl letos zaměřený na ústřední téma Hodnocení, které zahrnovalo problematiku hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Vyučující z praxe prezentovali své zkušenosti se systémem hodnocení ve výuce i s jednotlivými nástroji v IS MU, které lze k hodnocení použít. Zazněly proto příspěvky věnující se aplikacím Vzájemné hodnocení a Odpovědníky či speciálnímu nástroji v Odevzdávárnách, který učiteli umožňuje nahrát studentovi zpětnou vazbu. Dále si účastníci z programu odnesli tipy na poskytování skutečně efektivní zpětné vazby a na organizaci a hodnocení týmových úkolů. Teoretická část programu se věnovala formativní zpětné vazbě a prostřednictvím otázky Proč hodnotíme studenty? i filozofickému konceptu hodnocení.

Obr. 1: 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU

Neodmyslitelnou součástí konference byl příspěvek věnovaný novinkám IS MU. Byl zde přiblížen pokrok v aplikaci Odpovědníky a Vzájemné hodnocení, kde se realizovalo mnoho podnětů. Představeno bylo nasazení nové aplikace pro školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), Požární ochrany (PO) a pro elektronickou evidenci docházky u zkoušek pomocí čtečky karet. Vysvětlen byl také koncept nové funkcionality verzování souborů a uvedení nového přehrávače videí s podporou šifrování do testovacího provozu.

Kromě přednášek mohli účastníci tradičně navštívit stánky uživatelské podpory či se zapojit do tipovací soutěže, tentokrát zaměřené na ohlédnutí se za minulými ročníky konference prostřednictvím otázky Kolik prezentací na konferenci zaznělo od jejího prvního ročníku v roce 2011?. Mnoho účastníků využilo času během přestávek ke společným diskuzím a sdílení poznatků nad oblíbeným občerstvením.

Celou konferenci uzavřelo losování výherců tipovací soutěže a ocenění pravidelných účastníků konference, kteří OSK konferenci k desátým narozeninám popřáli co největší počet nových tváří v následujících letech.

Více informací naleznete ve zmiňované reportáži nebo na webu konference.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2020

Jak na distanční výuku – tipy, rady a zkušenosti učitelů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Masarykova univerzita zareagovala na aktuální situaci šíření koronaviru mimořádným opatřením rektora v podobě zrušení kontaktní výuky, které započalo 10. března 2020. Obrovský počet vyučujících začal okamžitě přemýšlet a konzultovat, jak ji nahradit a zároveň příliš nezatížit studenty, kteří nemají přístup k rychlému internetu nebo se zapojili do dobrovolnických aktivit. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) na tyto mimořádné okolnosti pohotově zareagoval, připravil pro pedagogy základní návody pro distanční výuku a zprostředkoval jim místo, kde mohou sdílet své zkušenosti a inspirovat ostatní.

Na stránce Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku naleznou vyučující postupy a tipy pro používání různých programů usnadňujících učení na dálku. Nejen ty však tvoří její podstatu. Stejně důležitou částí je možnost nabytí inspirace od svých kolegů, kteří již vzdálenou výuku ve svých předmětech realizují, jelikož právě zkušenosti dalších pedagogů jsou učiteli hodně vyhledávané. Stránka obsahuje také odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace. Na rozšiřování o další kapitoly se i nadále průběžně pracuje.

Obr. 1: Nabídka kapitol k možnostem distanční výuky reflektující potřeby vyučujících

Důraz je kladen především na jedinečnost výuky každého učitele a přizpůsobení se potřebám jeho studentů. V souladu s vizí univerzity v oblasti elektronické podpory výuky a e-learningu je cílem, aby technologie přinesly do výuky užitek a s jejich pomocí tak mohli vyučující rozvíjet znalosti a zkušenosti svých studentů. Každá z kapitol je proto obohacena i o příběhy vyučujících, kteří si už se situací zkusili nějak poradit.

Obr. 2: Ukázka zkušeností vyučujících pro inspiraci svých kolegů

Pro sdílení tipů, nápadů a zkušeností s distanční formou výuky mohou učitelé MU využít tematické diskusní fórum Sdílení zkušeností s distanční výukou v době rektorského volna zřízené v systému pro tyto účely.

K dispozici jsou vyučujícím nadále také týmy e-techniků a s-techniků, kteří jim ochotně pomohou s nalezením řešení odpovídajícího jejich potřebám. Nejčastější dotazy jsou následně průběžně zveřejňovány na stránce s komentářem.

Věříme, že se nám společně podaří současnou situaci zvládnout a že mnozí učitelé zužitkují nově získané zkušenosti i po návratu k běžné, kontaktní výuce.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
14. 4.
2020

Elportál v mimořádném režimu nabízí řadu nových publikací

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, přináší další publikace vědeckého i sportovního zaměření. Ačkoli je jejich přínos zřejmý, obzvláště dnes v době mimořádných opatření spojených s COVID-19, mohou být ještě užitečnější a pomoci při studiu nebo trávení volného času.

Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Tato metodická multimediální učebnice se zaměřuje na dva vybrané styly jógy – partnerskou jógu a Acroyogu. Každý styl je nejprve představen teoreticky, poté následuje praktická část s postupy jednotlivých pozic. Cviky a sestavy jsou znázorněny na fotografiích a vysvětleny ve videích, což dělá cvičení přístupné i pro úplné začátečníky. Výuková pomůcka je dostupná i ve verzi pro mobilní zařízení (epub). Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 1: Ukázky z publikace Partnerská jóga a Acroyoga – Létáme v tělesné výchově

Obecná chemie

Cílem tohto elektronického studijního materiálu je přiblížit studentům chemie na Pedagogické fakultě MU předmět Obecná chemie, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 2: Ukázky z publikace Obecná chemie

Histologický atlas LF MU

Tento multimediální elektronický výukový materiál představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů. Více informací naleznete v publikaci.

Obr. 3: Ukázky z publikace Histologický atlas LF MU

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
16. 12.
2019

Evidence účasti na zkušebních termínech pomocí čipových karet

Informačně přínosné | 6 | 6
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v modernizaci agend pro evidenci docházky. Agenda Docházka, která učitelům slouží k evidenci docházky studentů na přednáškách a cvičeních, byla nově rozšířena i na zkušební termíny. Motivací k rozšíření funkcí byla snaha zkrátit čas evidence účasti na zkoušce. Celý proces elektronické evidence docházky trvá u jednoho studenta jen několik sekund, proto je možné takto evidovat docházku na zkušebním termínu i pro stovky studentů zároveň a výrazně tak ušetřit čas s evidencí docházky na papírovém archu. Papírová prezenční listina se stovkami studentů totiž může dosáhnout rozměrů knihy a vyhledávat v takové knize jednotlivé studenty a evidovat jim docházku se pak stává časově netriviální a frustrující záležitostí.

Prostřednictvím aplikace Docházka lze nyní zaznamenat účast na zkoušce pomocí načtení identifikátorů studentských čipových karet přímo na zkoušce. Pro vyučujícího aplikace znamená výrazné zrychlení procesu evidence účastí. Automatizace procesu přináší i další výhody při následném zpracování dat, jako například vyhodnocování splnění podmínek k získání úspěšného hodnocení předmětu.

K vyzkoušení aplikace vyučující potřebuje funkční čtečku čipových karet, kterou pomocí USB připojí na zkoušce ke stolnímu počítači ve zkušební místnosti nebo k vlastnímu zařízení. Studenti následně přistupují k vyučujícímu se svou ISIC kartou, kterou krátce přiloží na čtečku. Čtečka přenese kód z ISIC karty do aplikace v IS MU. Po zvukovém signálu, který vyučujícího upozorní na korektní načtení osobních údajů studenta, se zobrazí okno s fotografií studenta pro další identifikaci. Je-li vše v pořádku, účast je studentovi automaticky zaznamenána. Není-li student přihlášen na zkoušku, je možné mu docházku v téže aplikaci zadat manuálně a účast se mu uloží automaticky spolu s přihlášením na daný zkušební termín. Zapomene-li student svoji ISIC kartu, je samozřejmě možné mu docházku zadat i po vepsání jeho UČO do vyhledávajícího pole. Na jakoukoliv nestandardní situaci spojenou s přihlášením studenta na zkoušku aplikace vyučujícího upozorní.

Obr.1: Zaznamenání docházky pomocí čipové karty.

Obr. 2: Evidence docházky v Záznamníku učitele.

S nutností prokazovat svou identitu se pomocí ISIC karty se také zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení pokusu o podvod, neboť aplikace dokáže vyhodnotit, který student přichází na zkoušku oprávněně po přihlášení na zadaný zkušební termín a který nikoliv.

Zadaná účast se automaticky propíše do poznámkového bloku příslušného zkušebního termínu. Studentům přihlášeným na zkušební termín, kteří se nedostaví, je zaznamenána v poznámkovém bloku neúčast.

Aplikace je dostupná v autentizované části IS MU v Záznamníku učitele → Docházka.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 37 »