Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
24. 8.
2023

IS MU přináší změny v aplikaci Seznamování s předpisy

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na podněty uživatelů a rozšířil aplikaci Seznamování s předpisy o další zajímavé funkce, které ulehčí práci zejména odpovědným osobám.

Ve starší novince Seznamování s předpisy – vše důležité na jednom místě byli uživatelé informování o nově vytvořené aplikaci, která nabízí přehled předpisů, se kterými se musí pracovník podle zákona seznámit. Aplikace je využívána napříč celou Masarykovou univerzitou téměř všemi hospodářskými středisky. Pro větší přehlednost byla nově rozšířena o kontaktní osobu. Kontaktní osoba je uvedena u každého předpisu a je připravena zodpovědět veškeré dotazy, které ke každému novému předpisu mohou ze strany obeznamovaných pracovníků vzniknout.

Obr. 1 Agenda Předpisy

Změnou prošel i formální e-mail, který při vzniku předpisu dojde obeznamovaným pracovníkům. E-mail je nyní stručnější a obsahuje informaci o nejbližší lhůtě, do kdy je nutné potvrdit předpis. V zápatí e-mailu je opět uvedena kontaktní osoba, na kterou se může pracovník v případě dotazů obrátit.

Pro správce předpisů je připraven nový export přepisů, který obsahuje veškeré údaje o předpisech. Export se uloží do formátu csv, který je pak možné otevřít např. v aplikaci Excel. Další novinkou je možnost zvolit datum, od kdy bude předpis aktivní. Znamená to, že si správce předpisů může dopředu naplánovat zveřejnění nových předpisů a nemusí čekat na datum nabytí účinnosti.

Uživatelům je aplikace k dispozici v autentizované části IS MU → Lidé [Personální] → Seznamování s předpisy.

Další rozvoj aplikace bude probíhat opět ve spolupráci s kontaktními osobami na Rektorátu MU a do budoucna je plánováno zavedení tzv. centrálních předpisů, které již v pilotním provozu fungují na několika fakultách.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 8.
2023

Nová verze Tisku publikačních seznamů a sestav

Zajímavé | 2 | 2

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v modernizaci aplikací. Tentokrát se zaměřil na tisk sestav publikací, který uživatelům umožňuje tisk/výpis informací o publikacích dle vybrané formátovací šablony. Je možné vkládat nové formátovací šablony nebo využít již existující.

Aplikaci využívají pracovníci vědy a výzkumu, kteří mají na starosti vykazování publikační činnosti a evaluaci, knihovníci a další specialisté.

Šablony jsou nově rozděleny na Veřejné, Moje a novou kategorii Sdílené. Každá kategorie má vlastní panel.

Obr. 1 Rozdělení šablon do kategorií

Sdílené šablony jsou nová kategorie, která uživatelům umožňuje sdílet své šablony s dalšími vybranými uživateli dle svého uvážení.

V rámci každé kategorie je možné nejvíce používané šablony připnout do vrchní části seznamu ikonou připínáčku.

Taktéž došlo na zpřehlednění informací při zakládání nové šablony nebo výběru výstupu exportu.

Obr. 2 Výběr výstupu

K tisku sestav je možné se dostat cestou Publikace → vybrat publikace pomocí jednoduchého nebo pokročilého vyhledávání → Operace s výběrem → Export a tisk.

O změnách v agendě Publikace jsme informovali také v novince Změna designu pokročilého vyhledávání publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink