Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 104 »
2. 3.
2023

Podpora pro QR platby v Obchodním centru

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na zjednodušení a zrychlení plateb v Obchodním centru Masarykovy univerzity (OC MU), a to přidáním možnosti QR platby.

Při zvolení platby bankovním převodem nyní uživatel získává možnost naskenovat QR kód, který v mobilním bankovnictví předvyplní platební údaje. Uživatel tak může platbu odeslat rychleji a s větší jistotou, než kdyby údaje vyplňoval sám. QR kód se uživateli zobrazí v přehledu dané objednávky po rozkliknutí nápisu QR platba v oddílu Způsob platby.

Obr. 1: Rozkliknutá QR platba v přehledu objednávek

O Obchodním centru MU jsme již dříve informovali v novinkách Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU nebo Moderní design Obchodního centra MU přináší nové možnosti.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

Elektronické protokoly k přijímacímu řízení

Zajímavé | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) pokračuje v elektronizaci. Tentokrát se věnoval protokolům k přijímacím zkouškám a souvisejícím procesům.

Nové elektronické protokoly jsou vhodné pro přijímací řízení na doktorské studium, ale je možné použití i pro jiné druhy přijímacích řízení, mezi které spadají například anglické programy. Nepředpokládá se použití pro celouniverzitní přijímací běhy.

Stejně jako u elektronických protokolů pro státní závěrečné zkoušky i v tomto případě elektronizace eliminuje všechny starosti vyplývající z použití papírových protokolů. Průběh zkoušky je zaznamenáván přímo v IS MU, kde jej také členové komise a předseda potvrdí a navrhnou rozhodnutí. Samotný protokol s návrhem rozhodnutí se po vygenerování uloží do spisu přihlášky. Schválení protokolu s navrženým rozhodnutím provede zodpovědná osoba přímo v Úřadovně.

Pro použití elektronických protokolů je před samotnou zkouškou potřeba provést několik kroků v rámci IS MU. Nejdříve je potřeba doplnit informace o přijímací zkoušce, poté je možné přejít k plnění informací o termínech přijímacích zkoušek. Po těchto krocích je možné přiřadit přihlášky ke konkrétním termínům zkoušky.

Připravené termíny přijímacích zkoušek jsou k dispozici v aplikaci Termíny přijímacích zkoušek. V této aplikaci je možné vyplnit průběh zkoušky a navrhnout rozhodnutí. Členové komise a předseda na tomto místě provádí schvalování. Skrze tuto aplikaci je také možné vložit protokol o přijímacím řízení do Úřadovny. Poté co je protokol a návrh přijetí odsouhlasen či okomentován dle zvyklostí fakulty, je možné přejít k generování rozhodnutí.

Po vygenerování rozhodnutí a jeho podepsání příslušným proděkanem se rozhodnutí zobrazí také uchazeči v jeho e-přihlášce, kde také nalezne výsledky přijímacího řízení zavedené komisí.

Obr. 1: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek

Obr. 2: Aplikace Termíny přijímacích zkoušek po potvrzení členy komise a předsedou

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Kam na novoroční procházku?

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vánoční svátky jistě představují pro řadu z Vás chvíle pohody u rodinného krbu, pokud ale máte chuť si po svátcích vyrazit ven, přinášíme Vám několik tipů na novoroční procházku po brněnských památkách. Říkáte si, co má Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) společného s brněnskými památkami? Archiv závěrečných prací IS MU nabízí velké množství prací na nejrůznější témata, stejně pestrá, jako je nabídka studijních oborů na Masarykově univerzitě. Stačí hledané téma zadat do vyhledávacího políčka v IS MU, upřesnit vyhledávání na „závěrečné práce“ a pak si jen vybrat práci, která vás zaujme.

A jaké tipy jsme pro vás v závěrečných pracích vybrali?

I s dětmi můžete vyrazit po barokních památkách díky práci Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky, která ve své praktické části Pátrej po barokním Brně provází děti po vybraných barokních památkách města Brna a pomocí ilustrací, otázek a tvořivých úkolů představuje místa, život a myšlení barokní doby. Podobné aktivity nabízí také práce Edukační potenciál vily Stiassni v Brně, která se zabývá nejen tvorbou architekta Ernsta Wiesnera a vilou Stiassni, ale v praktické části nabízí řadu aktivit, které zaujme jak dospělé, tak i děti, např. autorskou deskovou hru či aktivní knížku.

Pokud máte raději modernější architekturu, jistě vás zaujme práce Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna, která představuje funkcionalistickou stavbu Ladislava Fukse v centru Brna nebo práce Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech, která přibližuje průmyslovou historii Brna a v praktickém průvodci zachycuje formou fotografií proměnu průmyslových objektů z původního či minulého stavu do stavu současného, včetně krátkých doprovodných textů a mapy jejich umístění.

Seznam prací:

HRONČOKOVÁ, Barbora. Současný palác Alfa jako mikrosvět v centru Brna [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/n8k2i/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Alena KŘÍŽOVÁ.

FOJTÍKOVÁ, Petra. Zprostředkování barokních památek Brna prostřednictvím aktivní knížky [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/o90pt/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ.

MORAVOVÁ, Tereza. Industriální stavby Brna. Kapesní průvodce po vybraných průmyslových objektech. [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/paan7/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel NOGA.

REICHMANNOVÁ, Kamila. Edukační potenciál vily Stiassni v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-15]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gojpz/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alice KŘÍŽOVÁ STUCHLÍKOVÁ.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Automatické ukládání protokolů o kontrole závěrečné práce

Informačně přínosné | 3 | 3
Novinky

Součástí absolvování řádného vysokoškolského studia je typicky obhajoba diplomové/disertační práce. Svoji práci každý student ukládá do archivu v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a univerzita všechny práce zpřístupňuje veřejnosti na internetu, v souladu s vysokoškolským zákonem.

Každá práce, kterou student obhajuje, je kontrolována a posuzována nejen po obsahové a odborné stránce, ale také z hlediska originality a dodržování citační etiky. Vedoucí nebo jiná odpovědná osoba má dle Studijního a zkušebního řádu povinnost provést kontrolu práce. V tomto je velmi nápomocen nástroj pro vyhledávání podobných dokumentů, který je přímo součástí IS MU. Vedoucí práce nalezené podobné soubory přezkoumá a provedení kontroly potvrdí.

Podobnost s nalezenými dokumenty se ovšem v průběhu času mění, báze porovnávaných textů se rozšiřuje a mění se i dostupné zdroje na internetu. Nově tedy byla implementována funkce ukládání protokolů o provedené kontrole vedoucím práce přímo do archivu. Tím je zajištěno, že bude možné kdykoliv v budoucnu dohledat, jaký byl výsledek porovnání s ostatními dokumenty v okamžiku kontroly.

Vedoucí závěrečné práce provádí potvrzení kliknutím na tlačítko "Provedena kontrola práce", stejně jako dříve. Nově se po kliknutí objeví potvrzovací okno, kde je informován, že do archivu závěrečné práce bude uložen PDF protokol o nalezených podobnostech. Ukládá se vždy protokol vytvořený na základě tzv. nového algoritmu, volitelně může vedoucí zatrhnout možnost, že si přeje uložit i protokol s podobnostmi nalezenými předchozí verzí algoritmu. (Jedná se pouze o dočasnou možnost.) Po uložení se v archivu automaticky vytvoří nový neveřejný adresář, do kterého se uloží vygenerované protokoly.

Obr. 1: Potvrzení, že byla provedena kontrola práce

Více informací o kontrole originality nejen závěrečných prací najdete v článku Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 104 »