Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 »
2. 3.
2023

Novinky v systémech na odhalování plagiátů

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – plagiáty

V loňském roce Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) informoval uživatele o nasazení nového algoritmu vyhledávání podobností v IS MU a také v systémech na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz. Více v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností. Nový algoritmus se dále vyvíjí, což přináší jak novou verzi algoritmu, tak i nové funkce, vyvinuté na základě potřeb uživatelů.

První změnou je nová verze vyhledávacího algoritmu, která umožňuje určit míru přeformulování nebo shody textu a vyloučit většinu falešně pozitivních nálezů. Nemělo by tak již docházet k nálezům shod, například se seznamy slov staženými z internetu.

Další novinkou je aplikace "Porovnej dva", která umožňuje porovnat dva dokumenty mezi sebou. Tato aplikace graficky zobrazuje korelaci mezi podobnými texty v obou dokumentech v místech, kde byly nalezeny podobnosti, včetně míry podobnosti nalezených pasáží.

Obr. 1: Porovnání dvou dokumentů mezi sebou

Aplikace je funkční, i pokud uživatel nemá přístup ke zdrojovému dokumentu. V tomto případě se zobrazí pouze podobné pasáže, ostatní text je záměrně do určité míry nečitelný, protože dokument není veřejný.

Obr. 2: Zobrazení podobností v případě neveřejného zdrojového dokumentu

Odkaz na aplikaci je dostupný v pravém panelu aplikace pro vyhledání podobností po rozkliknutí tří teček u vybraného dokumentu.

Obr. 3: Odkaz na aplikaci Porovnej dva

Více informací o aplikaci Porovnej jsou dostupné v Nápovědě.

Nově byla zpřístupněna také funkce, která umožní školám, přebírajícím výsledky vyhledávání podobností hromadně do svého studijního systému, přístup k výsledkům podobností bez nutnosti autentizace do systémů Theses.cz či Odevzdej.cz pomocí speciálně vygenerovaného odkazu s tajným klíčem.

Správce může v případě požadavku uživatele použitím jednoznačného identifikátoru požádat o unikátní odkaz, kde se nachází aplikace Zobrazení podobností k příslušnému dokumentu pro pokročilou práci s  nalezenými podobnostmi. Systém předá uživateli neautentizovaný odkaz, pomocí kterého může následně přistoupit k dokumentu, dále s ním pracovat a využívat rozšířené grafické funkcionality systému.

Bližší informace jsou uvedeny v Nápovědě:
https://theses.cz/napoveda/theses/stahovani_podobnosti#theses_plag_noauth

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2022

Univerzitní repozitář a systém Repozitar.cz v nové podobě

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dále pokračuje s převáděním agend do respozivního designu, který je vhodný při práci na mobilních zařízeních. Nyní získala novou, modernější podobu také titulní stránka Univerzitního repozitáře v IS MU a systému Repozitar.cz (http://repozitar.cz/), který poskytuje zapojeným institucím možnost budování vlastního fondu zaměstnaneckých děl.

Na nové titulní stránce uživatelé naleznou jak novou podobu vyhledávání a zobrazování publikačních záznamů, tak lištu s odkazy na další funkce agendy.

Obr. 1: Nová titulní stránka agendy

Vyhledávat lze v plných textech publikací či dotaz upřesnit pomocí dalšího vyhledávacího pole. Vyhledávat lze také pomocí kategorií v pravém panelu, které lze rozbalit či sbalit dle potřeby. Pokud je vybrána některá z možností v kategoriích, je počet zaškrtnutých možností pro přehlednost zobrazen v zeleném kolečku.

Obr. 2: Vyhledávání pomocí kategorií

Přehlednější jsou také informace o publikaci, která je označena štítky o přístupnosti, lze vyhledat podobné záznamy, získat odkaz na publikaci, zobrazit si anotaci či citační záznam, aniž by bylo nutné publikační záznam otevírat.

Obr. 3: Informace o publikačním záznamu

S vybranými záznamy pak lze dále pracovat.

Obr. 4: Možnosti dalších operací s výběrem

V systému Repozitar.cz byl také zveřejněn nový algoritmus vyhledávání podobností, blíže v novince Nový algoritmus vyhledávání podobností.

Univerzitní repozitář je dostupný v autentizované části IS MU → dlaždice Publikace → Repozitář.

O změnách v agendě Publikace jsme vás informovali v novince Změna designu pokročilého vyhledávání publikací.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 4.
2021

Nový algoritmus vyhledávání podobností

Zajímavé | 11 | 11
Novinky – plagiáty

Masarykova univerzita byla první vysokou školou v České republice, která vytáhla do boje s plagiátory pomocí vlastního software na kontrolu textových podobností. Od roku 2006 kontroluje závěrečné a jiné práce přímo v Informačním systému MU (IS MU) díky vyvinutému algoritmu na odhalování plagiátů. O dva roky později se spojilo několik veřejných vysokých škol a MU vyvinula meziuniverzitní systémy, které tyto školy začaly od roku 2008 využívat. Postupně se prostřednictvím těchto systémů zapojily i další vysoké, vyšší odborné a střední školy. Jedná se o Theses.cz na odhalování plagiátů ve vysokoškolských a absolventských pracích, Odevzdej.cz na kontrolu seminárních, školních a jiných prací a Repozitar.cz pro kontrolu vědeckých publikací. Systémy využívá už více než 80 škol a institucí, mezi něž patří i dvě ministerstva, a výrazně se tak rozšířila i databáze prohledávaných souborů, která čítá více než 50 miliónů položek.

Způsob opisování se od dob spuštění systémů na odhalování plagiátů proměňuje. Studenti už nyní s kontrolou své práce v některém ze systémů počítají a často si práce před odevzdáním sami kontrolují v systému Odevzdej.cz, nedovolí si tak již odevzdat cizí práci nebo doslovně opsat pasáže z odborných publikací. Nově se proto opisování častěji projeví detailním přeformulováním textů, které je stále použitím cizích myšlenek, a tedy plagiátem. Vývojový tým IS MU proto vyvinul nový algoritmus vyhledávání podobností, který lépe odhalí i parafrázované texty a navíc poskytne nové funkce, modernější design a přehlednější způsob zobrazení nalezených podobností.

Obr. 1: Nová verze vyhledávání podobností

Nový algoritmus se soustřeďuje na parafrázované, tedy přeformulované, texty. Algoritmus se nesnaží vyhodnotit velmi krátké společné pasáže textu. Podle našich zkušeností takovéto pasáže bývají obvykle věci jako standardní definice, víceslovné ustálené odborné termíny, citace zákonů a podobně, jejichž přítomnost ještě neznamená, že jde o plagiát. Další jeho vlastností je, že při zobrazení výsledků "přeskakuje" ty z nalezených zdrojů, které z hlediska podobností nepředstavují oproti již zobrazeným žádnou přidanou hodnotu a v seznamu relevantních zdrojových dokumentů by jednou vyznačené podobnosti již jen duplikovaly. I tyto přeskočené zdroje si však lze zobrazit a podrobit kontrole. Nový systém také vyhodnocuje jinak procento podobnosti mezi dokumenty. Může být vyšší, anebo naopak i nižší. Rozhodně se však nedoporučuje, aby se uživatelé tímto procentem řídili. Je to jen číslo a i nález 1 % může znamenat závažné porušení. Opačně ani vysoké procento podobnosti nemusí být známkou plagiátorství.

Nalezené podobnosti se nově zobrazují ihned po kliknutí na Žárovku pod ikonou Vejce vejci (Vyzkoušejte novou verzi). Spočítání podobností probíhá výrazně rychleji než dříve, neboť podobnosti jsou dostupné ihned po vytvoření textové verze souboru. Automaticky jsou ignorovány dokumenty stejného vkladatele (lze ale zvolit i jejich zahrnutí).

Obr. 2: Odkaz na novou verzi

Podobnosti z jednotlivých zdrojových dokumentů jsou nově vyznačeny různými barvami, ne pouze červeným písmem. Ikonka na začátku barevně zvýrazněného textu ukazuje, kolik zdrojů je s tímto textem podobných, a po rozkliknutí je možné vidět, které zdroje to konkrétně jsou. Kliknutím na vybraný zdroj dojde ke zvýraznění podobností právě s tímto zdrojem. Přehled nalezených zdrojových dokumentů se zobrazuje také v pravé boční liště, kde pod ikonkou tří teček nalezne uživatel více informací o vybraném zdroji.

Obr. 3: Zobrazení nalezených podobností

Aby nebyl uživatel zahlcen množstvím zdrojů, které se s porovnávaným dokumentem překrývají ve stejných pasážích s dříve nalezenými dokumenty, jsou tyto tzv. přeskakovány. Pro lepší přehlednost začíná algoritmus přeskakovat dokumenty, pokud počet těchto zdrojů přesáhne desítku. Počet takto přeskočených dokumentů je zobrazen v šedém oválu v pravém panelu s přehledem zdrojů. Po rozkliknutí tohoto čísla si lze dokumenty prohlédnout a zobrazit k nim podobnosti.

Obr. 4: Počet "přeskočených" dokumentů

Nový algoritmus a funkce by mohly vyučujícím a dalším pověřeným osobám, jež práce kontrolují, napovědět, které práce vyvolávají určité podezření. Procento nalezených podobností ale neurčuje, zda je práce plagiátem či nikoliv, každou práci je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací vždy člověkem, a to odborným pracovníkem v oboru.

Další informace o systému naleznete v Nápovědě a v Průvodci, který je odkazovaný přímo z této aplikace.

V současné době nabízíme uživatelům nejen výsledky nového algoritmu, ale po dobu ověřovacího provozu ponecháváme dočasně i možnost použití původního systému.

Nový algoritmus vyhodnocuje podobné pasáže textu jiným způsobem než původní algoritmus. Je tedy očekávané, že se budou odlišovat jak hranice podobných pasáží, výše zmíněné krátké podobnosti, tak i celková procenta podobnosti dokumentů. V případě že systém vrací jiná data, než byste očekávali, obraťte se jako obvykle s dotazem na adresu theses@fi.muni.cz a popisem toho, jaký dokument porovnáváte, co očekáváte za výsledky, a kde se vaše očekávání liší od toho, co systém vrací.

Věříme, že nový algoritmus pomůže školitelům a dalším uživatelům lépe dohledávat možné zdroje plagiátorství.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 9.
2019

Zbrusu nová verze meziuniverzitního systému na odhalování plagiátů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Moderní inovační design, pohodlné ovládání přes mobilní zařízení nebo nabídka zdokonalených služeb.
To jsou ve zkratce hlavní rysy, které nejlépe vystihují novou verzi systému Theses.cz pro odhalování plagiátů napříč závěrečnými pracemi, který vyvíjí Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

Vývojový tým nenechal své příznivce a uživatele z vysokých škol dlouho čekat a v souladu se současnými trendy přináší možnost pohodlnější práce na mobilních zařízeních včetně mnoha dalších vylepšení. Studentům, správcům systému a dalším uživatelům tedy nic nebrání v kontrole nebo nahrání závěrečné práce třeba během čekání na tramvaj nebo cestou do práce. Novým designem se pyšní systém v autentizované i neautentizované verzi.

Hned na úvodní stránce najdou uživatelé vše potřebné – možnost přihlásit se do systému, vylepšené vyhledávání i přehledný souhrn informací o systému včetně jeho rozšíření napříč školami.

Obr. 1: Titulní stránka systému Theses.cz v neautentizované podobě v zobrazení pro stolní počítače a mobilní zařízení

Po přihlášení se do systému dostane uživatel zpřehledněnou nabídku hlavních aplikací, se kterými může pracovat. V základním nastavení je zobrazeno jen několik vybraných aplikačních sekcí ze všech dostupných. Celkový výčet aplikací, včetně Úschovny či Dokumentového serveru, je k dispozici po kliknutí na Více aplikací v pravém dolním rohu.

Obr. 2: Ukázka základního zobrazení agend v Theses

Významnou součástí balíku inovací je také modernizace vyhledávání, které je nyní dostupné v propracovanější verzi. Uživatel si může pohodlně navolit filtry, kterým bude vyhledávání podléhat, a dosáhnout tak přesnějšího výsledku.

Obr. 3: Ukázka možností vyhledávání v Theses

Vývoj pokročil také v oblasti operací dostupných ve Správci souborů. Nahrávat nové, editovat existující či dohledat k vybranému souboru podobné práce nebylo nikdy snazší.

Obr. 4: Ukázka možností práce se souborem na mobilním zařízení

Bez povšimnutí nezůstaly ani ostatní agendy. Proto neváhejte a sami vyhledávání v novém designu na neautentizované stránce Theses vyzkoušejte.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 »