česky | in English

 

Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Iva Milošová, 348294
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Iva Milošová, 348294
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 82 »
24. 12.
2017

Vánoce na motivy ISu

Zajímavé | 2 | 2
Novinky

Rok 2017 byl pro Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) v mnohém významný. Kromě průběžného vývoje aplikací, úspěšné Open space konferenci a realizace několika užitečných vychytávek, oslavil IS MU také své 18. narozeniny a při té příležitosti zveřejnil novou podobu systému.

V novější verzi systému si může uživatel zvolit jeden z nabízených designů, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje. Připravili jsme pro uživatele zajímavou statistiku, jež odráží oblíbenost jednotlivých grafických motivů mezi uživateli (a to ke dni 18. 12. 2017). Rekordní počty nastavení Vánočního motivu jsou způsobeny defaultním nastavením tohoto designu při přechodu na novější verzi IS MU. Řada motivů již dostála nemálo trefným přezdívkám, a to například "škeble", "šroubky" či "psychedelický motiv". A jak říkáte Vašemu oblíbenému motivu Vy?

Všem uživatelům IS MU přejeme krásné prožití vánočního času a děkujeme jim za jejich trpělivost i feedback při nasazování nové podoby systému. Doufáme, že Vás bude objevování nového systému bavit tak, jako nás baví pro Vás hezčí a lepší IS připravovat.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Hodnocení X a další změny dle nového Studijního a zkušebního řádu

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Studijní a zkušební řád MU platný od 1. 9. 2017 přinesl do fungování studia na Masarykově univerzitě řadu novinek. Na tyto změny musí vždy reagovat i Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), aby zajistil správnou funkčnost všech nových opatření.

Vybíráme několik z nich.

V IS MU nyní můžete nalézt u předmětů zakončených zkouškou novou známku X. Hodnocení X učitel použije ve chvíli, kdy student nenaplní požadavky (průběžné kontroly či úkoly) v průběhu semestrální výuky. Student pak ztratí všechny pokusy na úspěšné ukončení předmětu a nemůže se přihlásit na žádný zkušební termín. Finální hodnocení je pouze X a odpovídá klasifikaci „nevyhovující“.

Obr. 1: Nové hodnocení "X".

Dochází také ke změně ve výpočtu studijního průměru. Nové hodnocení X a neúspěšné hodnocení předmětů, u nichž je povoleno je neopakovat v daném studiu, se nově do průměrné klasifikace nezapočítává. Změna se dotkne všech předmětů zapsaných od semestru podzim 2017.

Upraveno bylo také zapisování předmětů a podmínky pro postup do dalšího semestru u souběžných studií. Pro zápis do dalšího semestru, poprvé tedy do jarního semestru 2018, musí studenti získat minimálně 20 kreditů v každém svém aktivním studiu zvlášť. Na druhou stranu byla upravena pravidla pro zapisování předmětů, kdy stačí, aby student splnil podmínky pro zápis (tzv. prerekvizity) pouze v jednom studiu a automaticky tím získává právo zapsat předmět i do dalších svých studií.

Nová verze Studijního a zkušebního řádu MU včetně výkladu je dostupná v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 12.
2017

Individuální studijní plány pro doktorské studenty

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil na začátku podzimního semestru inovovanou agendu pro vytváření individuálních studijních plánů studentů v doktorských programech.

Úpravy v agendě navazují na změny ve Studijním a zkušebním řádu MU (platném od 1. 9. 2017), kdy je nově stanoveno, že průběh doktorského studia se řídí individuálním studijním plánem, který je závazný a jeho plnění je povinné.

Studenti mají k dispozici aplikaci, kde vyplňují nejprve stručný plán celého studia a pak také podrobnější plán semestrální náplně pro každý semestr. Specifikují, v jakém stavu je příprava jejich dizertační práce, jakou plánují publikační činnost, jakých konferencí se hodlají zúčastnit apod. Na údaje vyplněné studentem pak reaguje jeho školitel, který plány schválí nebo doplní o další podmínky.

Obr. 1: Zadávání semestrální náplně studentem.

Na konci každého semestru potom probíhá studentovo hodnocení, sám student může okomentovat, jak se mu podařilo splnit naplánované cíle, hodnocení zadává rovněž jeho školitel, který se vyjadřuje i k tomu, zda souhlasí s tím, že student může postoupit do dalšího semestru. Možnost vyjádřit se ke studentovu postupu má rovněž předseda oborové rady.

Na inovaci agendy navázaly i další úpravy pro referenty studijních oddělení, kteří mají k dispozici nástroje (např. hromadné výběry studentů a aplikaci na hromadné obesílání školitelů) pro kontrolu plnění těchto povinností.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 9.
2017

Informační systém MU dostává k 18. narozeninám novou podobu

Zajímavé | 9 | 9
Novinky

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) slaví v letošním roce malé jubileum, již 18 let pomáhá při studiu a v práci svým uživatelům. Ke své plnoletosti dostává nový kabát, který zahrnuje nejen působivý design, ale také moderní funkce a technologie.

Obr. 1: IS MU slaví 18. narozeniny.

Vývojový tým spouští novou verzi se začátkem semestru, každý zájemce si ji může volitelně zapnout a vyzkoušet. Zároveň je možné se kdykoliv vrátit do staré verze systému, která zatím zůstává dostupná v původní podobě.

O nejzásadnějších změnách se uživatelé dozvědí na uvítací obrazovce.

Mezi stěžejní inovace patří:

  • zjednodušená titulní stránka,
  • levé menu pro rychlý přístup do často používaných aplikací, které lze nastavit na míru,
  • chytré vyhledávání s praktickým našeptávačem,
  • přehledný a jednoduše ovladatelný správce souborů,
  • možnost volby motivu pro zpříjemnění práce,
  • responzivní design pro práci na mobilních zařízeních.

Obr. 2: Výběr motivu.

Úpravy navazují na inovace, které proběhly již v předchozích letech, kdy byly převedeny do moderního responzivního designu například agendy Elportál a Obchodní centrum MU a byl zveřejněn Život na MU, první agenda primárně určená pro mobilní zařízení. Pracovníci Vývojového týmu plánují na inovacích pracovat i nadále, postupně budou upravovány a vylepšovány i další agendy.

Obr. 3: Nová titulní strana ISu.

Pokud máte chuť si při příležitosti oslavy ISu trochu zavzpomínat, doporučujeme novinku k 10. výročí provozu IS MU, kde najdete zajímavosti o vzniku systému a jeho původní podobě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 82 »

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2018 06:49, 3. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému