Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 86 »
26. 11.
2021

Publikace: nová podoba pokročilého vyhledávání

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
uživatel
Zveřejnili jsme novou podobu pokročilého vyhledávání publikací.

Nově:
  • Výběrová kritéria jsou rozdělená do barevně odlišených kategorií.
  • Vybraná kritéria jsou vždy v pravé části obrazovky.
  • Přibyla lišta s vybranými výsledky, přes kterou se uživatelé dostanou k dalším operacím s daným výběrem.
  • Použité filtry je možné si uložit pro opakované vyhledání v budoucnu.

Kompletní přehled změn najdete v průvodci, který je dostupný přímo v aplikaci.
 
Dočasně je možné přepnutí i do staré verze aplikace.
 
Publikace → Pokročilé vyhledávání

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 9.
2021

Možnost vypnutí Burzy zkušebních termínů

Dosud nehodnoceno.
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
správce

Do Katalogu předmětů jsme přidali nový příznak, kterým lze zamezit, aby si u
daného předmětu mohli studenti vyměňovat termíny přes Burzu zkušebních termínů.

Příznak mohou oprávněné osoby nastavit v editaci základních údajů předmětu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 6.
2021

Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů

Informačně přínosné | 1 | 1
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
referent

Aplikace pro převádění témat závěrečných prací z Rozpisů studentů byla přepnuta
do nového vzhledu.
Kromě designu bylo vylepšeno chování aplikace v neobvyklých situacích, nově není
nutné přepínat mezi módem založení a aktualizace závěrečných prací, všechny
operace lze vykonat v jednom kroku.

Studijní → Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
31. 5.
2021

Nový způsob vytváření archivních PDF souborů v archivu závěrečných prací

Zajímavé | 3 | 3
Ing. Jitka Brandejsová (CVT FI MU), učo 2893
uživatel

Studenti při odevzdávání závěrečných prací psaných a odevzdávaných v Microsoft
Wordu občas reklamovali, že IS odevzdaný Word převedl do druhého formátu PDF
chybně. Terčem stížností byly chybně převedené grafy nebo obecně grafika.

Pro převod z Wordu do PDF dosud IS používal možnost Microsoft Wordu ukládat PDF
kompatibilní s archivačním formátem PDF/A. Ukázalo se, že použití této služby
bylo bylo příčinou "poškození" některých prvků na stránce (grafy, loga, ...).
Formát PDF/A totiž nepodporuje "průhledné" objekty, a Word při exportu k těmto
objektům doplňuje barvu pozadí, která pak buďto neodpovídá záměru (celý graf
nebo logo na černém pozadí), nebo překryje další prvky na stránce. Uložením do
běžného nearchivačního formátu PDF k této změně nedochází.

Ovšem IS potřebuje uchovávat závěrečné práce v takovém tvaru, jaký bude čitelný
i za řadu let. Použitý formát PDF/A byl pro toto dlouhodobé uchovávání na rozdíl
od klasického PDF způsobilý. Abychom předešli dalšímu "ničení" studentské
grafiky v závěrečných pracích, ukončili jsme využívání možnosti ukládání v PDF/A
přímo z Microsoft Wordu a používáme klasický formát PDF. Tento formát následně
transformujeme vlastními nástroji do série obrázků stránek uložených podle
pravidel PDF/A. Technologií OCR přidáváme do PDF/A druhou vrstvu s rozpoznaným
textem.

Nově uživatel ve Správci souborů ISu v archivu závěrečných prací vedle ikony
Wordu uvidí ikonu klasického PDF a dále ikonu formátu PDF/A. Soubory PDF/A
nejsou optimalizovány na rychlý přenos a rychlé prohlížení, protože jsou velké.
Zůstanou však čitelné, i když se technologie ukládání do souborů PDF někdy
změní.

Ujišťujeme však studenty, že do jimi odevzdaného formátu práce (první ikona) IS
nijak nezasahuje. IS vytváří automaticky až druhý a další formáty.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 86 »