Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
1 2 »
9. 5.
2017

Historie změn v rozvrhu

Dosud nehodnoceno.
RNDr. Ing. Lucie Pekárková (CVT FI MU), učo 60555
rozvrh

Zveřejnili jsme novou aplikaci pro zobrazení změn v rozvrhu, resp.
některé jeho verze.

Rozvrh → Rozvrhování .. Historie změn v rozvrhu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 4.
2017

Změny v manipulaci s rozvrhem v grafické aplikaci

Informačně přínosné | 2 | 2
RNDr. Ing. Lucie Pekárková (CVT FI MU), učo 60555
rozvrh

Zveřejnili jsme několik úprav, které usnadní práci rozvrhářům.
Rozvrh → Manipulace s rozvrhem v grafické aplikaci.

Kontrola kolizí: Funkce zobrazí podrobný seznam všech kolizí i s odkazy, které jednoduše umožní vybrat tyto akce a zkontrolovat, zda je vše podle představ rozvrháře.

Omezení dle předmětů: Funkce umožní omezit zobrazení celého rozvrhu pouze na vybrané předměty.

Pracovat pouze s viditelnými akcemi: Aplikace standardně pracuje s celým obsahem rozvrhu. Je-li tato volba zatržena, omezí se ukládání, vyhledávání kolizí a všechna další práce pouze na zobrazenou část rozvrhu.

Předmětové akce bez rozvrhu: Funkce zobrazí seznam předmětů a seminářů, které nemají zadanou žádnou rozvrhovou informaci a nenachází se ani v sekci “Neumístěné předměty”. Vybrané akce se následně vloží do sekce “Neumístěné předměty”, odkud je lze jednoduše přesunout do rozvrhu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
15. 9.
2016

Rozvrh hodin: Evidence/zobrazování informací o vyučujících v rozvrhu

Zajímavé | 6 | 6
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
rozvrh

Netriviální úprava týkající se rozvrhu zlepší informovanost uživatelů a evidenci
informací obsažených v rozvrhu hodin.

Učí-li předmět/seminář více vyučujících a současně se tito vyučující ve výuce
během semestru střídají, je nově v rozvrhu možné nastavit, který z učitelů v
daný den výuku povede. Cílem úpravy bylo umožnit (zadat a zobrazit), aby se v
rozvrhu vypisovalo jméno vyučujícího, kterého studenti ve třídě skutečně najdou.

Úpravu zaznamenají správci dat v rozvrhu (aplikace týkající se rozvrhování) i
studenti a vyučující, kteří se na rozvrh dívají v aplikaci Zobrazení rozvrhu.
Nejvíce viditelnou změnou pro druhou skupinu uživatelů (studenty a učitele) je
přehlednější výpis poznámek pod rozvrhem.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1. 4.
2016

Úpravy v aplikaci Zobrazení rozvrhu (agenda Rozvrh)

Informačně přínosné | 5 | 5
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
rozvrh

V aplikaci Zobrazení rozvrhu jsme udělali několik změn, jejichž cílem bylo
přispět k lepšímu uživatelskému rozhraní.

Díky první úpravě by mělo být příjemnější zobrazení blokové výuky formou
kalendáře. Uživatelé si mohou nově zobrazit výpis rozvrhu na celý semestr.
Zvolené nastavení si navíc aplikace pamatuje, takže při dalším použití aplikace
už není nutné nastavení výstupu specifikovat.

Další změna souvisí s přehledností, kdy se informace v tabulce s rozvrhem
zpřehlednily pohyblivým podbarvením řádku dle aktuálního dne a dle aktuální
polohy kurzoru.
Doplněna byla volba (ne)zobrazovat v rozvrhu informace z minulosti a studenti
zřejmě také ocení rychlejší přístup ke svému rozvrhu, protože proklik v levém
panelu jejich ISu nově vede přímo na tabulku s rozvrhem.

Rozvrh: Můj rozvrh

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 »