Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 37 »
24. 10.
2016

Odpovědní archy s možností opravy

Zajímavé | 12 | 12
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravil nové odpovědní archy s možností oprav odpovědí. Tuto novinku ocení jak učitelé, tak studenti, kteří při chybě ve vyplňování odpovědí již nebudou muset žádat o nový odpovědní arch a znovu jej celý vyplňovat od začátku. V novém typu odpovědního archu stačí ve spodní části archu pouze vyplnit číslo opravované otázky a vyznačit správnou odpověď.

Obr. 1: Příklad nového odpovědního archu se sekcí pro opravy odpovědí.

Učitel připraví odpovědník, vytiskne zadání a odpovědní archy. Úkolem studenta je vyplnit odpovědní arch tak, aby jej bylo možné naskenovat a automaticky rozpoznat vyznačené odpovědi. Pro strojové rozpoznání musí být odpovědní arch vyplněn čitelně a bez chyb. Může se ovšem stát, že dojde k chybnému vyznačení odpovědi. Díky nové sekci Opravná pole má student možnost chybu opravit přímo na původním odpovědním archu.

V této části archu může student opravit až tři chyby. Způsob automatického opravování je chytrý, a tak lze jednu otázku opravovat i opakovaně, započítá se vždy až poslední provedená oprava.

Obr. 2: Vyplněná sekce Opravná pole.

O předchozím novém typu odpovědního archu jsme Vás informovali v novince Zadání písemky s krátkým odpovědním archem.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2016

Statistika zkoušení v Informačním systému MU za období jaro 2016

Zajímavé | 2 | 2
Novinky – e-learning

Testování přes odpovědníky Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se stalo neoddělitelnou součástí mnoha vyučovaných předmětů a dalších souvisejících aktivit. Nasvědčuje tomu i fakt, že za jarní semestr roku 2016 bylo vyhodnoceno rekordních 163031 testů, což je v přepočtu téměř pět testů na každého studenta MU. Asi čtvrtinu tvořily odpovědníky v papírové formě vyhodnocované skenováním, zbytek pak testy vyplňované online u počítače. Na vysoké počty studentů vyzkoušených na Pedagogické fakultě (PdF) má vliv testování studentů v předmětu Angličtina Online, který je určen pro studenty celé univerzity.

Obr. 1: Statistika zkoušení dle jednotlivých fakult.

Odpovědníky v režimu průběžných a závěrečných testů byly užity v jarním semestru 2016 v 519 předmětech MU. Z toho v 89 případech se jednalo o premiérové nasazení ve výuce. Skenované a elektronické odpovědníky slouží i k vyhodnocení vybraných přijímacích řízení na šesti fakultách MU. Za období jaro 2016 bylo tímto způsobem vyzkoušeno 4503 uchazečů o studium v 31 oborech. Uplatnění mají odpovědníky i při skládání státních závěrečných zkoušek. Za sledované období byly k jejich realizaci použity celkem 34krát na třech fakultách, nejvíce na Fakultě sociálních studií (FSS).

Každým semestrem narůstá využívání e-learningových agend na MU. Podrobnosti mohou uživatelé IS MU nalézt v detailní statistice (autentizováno).
V případě dotazů kontaktujte svého e-technika nebo se inspirujte na stránkách servisního střediska, co vše lze v odpovědnících vytvářet za otázky.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2016

Elportál přináší publikaci Metodika běžeckého lyžování

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

E-learningový portál Masarykovy univerzity (MU) Elportál představuje výukovou publikaci Metodika běžeckého lyžování, která je určena studentům Fakulty sportovních studií MU směrů „Sportovní edukace“ a „Trenérství“, ale přináší užitek i sportovním nadšencům lyžování z řad veřejnosti. Snaží se přiblížit základní metodické postupy a způsoby odstranění hlavních chyb při nácviku základních běžeckých technik. Užitečnou součástí jsou i kapitoly, které se věnují přípravě a mazání běžeckých lyží.

Obr. 1: Ukázka z e-publikace Metodika běžeckého lyžování.

Akcent je kladen na názornou ukázku čtyř hlavních pohybových celků (technik), které jsou součástí základního výcviku běžeckého lyžování. Demonstrace je řešena ve formě video ukázek a součástí je i rozbor nejčastějších chyb, se kterými se učitel lyžování může setkat.

E-publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení.

Další publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 10.
2016

E-publikace Mikroskopické vyšetření moče na Elportálu pro mediky

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Pro zájemce o fungování lidského těla připravili vyučující Lékařské fakulty MU a pracovníci Vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) publikaci Mikroskopické vyšetření moče dostupnou na Elportálu.

Výukový materiál slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí. Publikace obsahuje zobrazení močových elementů včetně krátké charakteristiky, a to ve třech variantách: mikroskopický nález barveného sedimentu, mikroskopický nález nativního sedimentu a nálezy z přístroje FUS-2000 (Dirui) a iQ 200 (Iris). Dále jsou také uvedeny speciální případy popisující zajímavé či obtížně rozlišitelné částice vedle sebe.

Obr. 1: Ukázka z publikace Mikroskopické vyšetření moče.

Pomůcka je určena nejen studentům Katedry laboratorních metod Lékařské fakulty MU a je též dostupná ve verzi pro mobilní zařízení epub v češtině.

Další publikace lze najít na Elportálu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  ... 37 »