angličtinaPřihlášení do IS MU

Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu

Fakulta sportovních studií
„Předložený e-kurz CVIČEBNÍ PROGRAMY pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu navazuje na výstupy, získané v rámci projektu: Vliv pohybové aktivity na změnu vybraných parametrů u pacientů po léčbě onkologických onemocnění II (ROZV/24/FSpS/03/2016) ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, kde se autorky lektorsky podílely na tvorbě cvičebních programů a jejich metodiky. Cílem tohoto projektu bylo podpořit aktivní návrat onkologických pacientek po rakovině prsu zpět do plnohodnotného života.
Kurz je určený onkologickým pracovištím i onkologickým pacientkám po léčbě rakoviny prsu, pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Současně nabídnut studentům FSpS v oborech fyzioterapie, regenerace a výživa ve sportu, v předmětech FSpS cílených na zdravotní TV.
Součástí teoretické části e-kurzu je zpracována problematika diagnózy rakoviny prsu, sumarizace poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity (PA) na onkologická onemocnění, doporučené PA a cvičební programy po léčbě. V praktické části jsou předloženy obecné principy stavby cvičební jednotky, didaktické zásady cvičení a metodika 6 cvičebních jednotek v rozsahu 50 min., včetně fotodokumentace a doprovodných videí, s ohledem na onkologické onemocnění a kontraindikace.“
Přihlásit se do kurzu
5 lekcí 11 hod zdarma

Obrázek kurzu

Lektoři

Osnova kurzu

 • Úvod
 • Onkologické onemocnění – karcinom prsu (dělení, klasifikace)
 • Pohybová aktivita
 • Metodika
 • Cvičební programy
 • Závěr

Více o kurzu

Literatura
 • Harvey, J., Down, S., Bright-Tomas, R., Winstanley, J., & Bishop, H. Breast Disease Management A Multidisciplinary Manual. Oxford University Press, 2014.
 • Hartman, L. C., Sellers, T. A., Schald, D. J., et al., National Cancer Institute, 93(21):1633-1637, 2001.
 • Mužík, J., Šnajdrová, L., Gregor, J. Epidemiologie karcinomu prsu v České republice.2017, http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-lekare--epidemiologie-karcinomu-prsu#incidence-mortalita
 • Azar, M., Reuveny, R., Yalon, M., Koren, A., & Constantini, N. The effect of physical activity on the mental and physical health of childhood cancer survivors. British journal of sports medicine, 47(10), e3-e3, 2013.
 • Foretová, L. Klinická Onkologie, 29 (Supp 1):S9-13, 2016.
 • Boer, M. C., Worner, E. A., Verlaan, D., & Leeuwen, P. A. M. Clinical Breast Cancer, 17(4):272-278, 2017.
 • ÚZIS ČR, NOR, Cancer incidence in the Czech Republic, 2011.
 • https://www.mou.cz/tymy-mos
 • Burgomaster, K.A., Howarth, K.R., Philips, S.M., et al. Similar Metabolic Adaptations during Exercise after Low Volume Sprint Interval and Traditional Endurance Training in Humans. Journal of Physiology, 58, 2008.
 • Kuchenbaecker, K. B., Hopper, J. L., & Barnes, D. R., Risks of Breast, Ovarian, and Conralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, 317(23):2402-2416, 2017.
 • EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group) and others. The Lancet, 378:1707-1716, 2011.
 • Dimeo, F. C., Tilmann, M. H., Bertz, H., Kanz, L., Mertelsmann, R., & Keul, J. Aerobic exercise in the rehabilitation of cancer patients after high dose chemotherapy and autologous peripheral stem cell transplantation. Cancer, 79 (9), 1717-1722, 1997.
 • Gaudet, M. M., Gapstur, S. M., Sun, J., Diver, W. R., Hannan, L. M., & Thun, M. J. National Cancer Institute, 105:515-525, 2013.
 • Palácová, M., Ondráčková, A., Foretová, L., Petráková, K., & Krásenská, M. Sledování žen s vysokým rizikem pro karcinom prsu-nosiček mutace v genu BRCA1 a BRCA2 v preventivní ambulanci MOÚ-20leté zkušenosti, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie,
 • Třešková, I., Ňaršanská, A., Zedníková, I., Vicari, P., Polanka, F., Kydlíček, T., & Bursa, V. Profylaktická mastektomie z pohledu plastické chirurgie, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie, 30(Suppl 1), S76, 2017.
 • Vrána, D., & Matzenauer, M. Radioterapie karcinomu prsu v 10 minutách, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie, 30: Suppl 1, S76, 2017.
 • Moran, M.S., Schnitt, S. J., Giuliano, A. E., Harris, J. R., Khan, S. A., Horton, J., Klimberg, S., Chavez-MacGregor, M., Freedman, G., Houssami, N., Johnson, P. L. &,Morrow, M. Annals of Surgical Oncology, 21:704-716, 2014.
 • Radbruch, L., Strasser, F. & Elsber, F. Fatigue in palliative care patients – an EAPC approach. Paliative Medicine:22:13-32, 2008.
 • Haydon, A. M., MacInnis, R. J., English, D. R., & Giles, G. G. Effect of physical activity and body size on survival after diagnosis with colorectal cancer. Gut, 55(1), 62-67, 2006.
 • Marjoribanks, J., Farquhar, C., Roberts, H., & Lethaby, A. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7):CD004143, 2012.
 • Vyzula, R., et al.., Modrá kniha České onkologické společnosti, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2017. ISBN: 978-80-86793-42-9.
 • Eisen, A., Lubinski, J., Klijn, J., et al., J Clinal Oncology, 23(30):7491-7496, 2005.
 • Oldenburg, R. A., Meiejers-Hejboer, H., Cor, N. C. J., et al., Critical Reviews in Oncology/Hematooncology, 63(2):125-149, 2007.
 • Deitrich, M., Stubert, J., Reimer, T., Erickson, N., Berling, & A. Breast Care, 9:407-414, 2014.
 • Knols R., Aaronson K. L, Uebelhart D., Fransen J., & Aufdemkampe G. Physical Exercise in Cancer Patients During and After Medical Treatment: A Systematic Review of Randomized and Controlled Clinical Trials. Journal of clinical oncology, vol. 23 (no. 16).
 • POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky s karcinomem prsu. Klinická onkologie, Ambit Media a.s., 2016, roč. 29/2016, č. 6, s. 461-462. ISSN 0862-495X. URL
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ a Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8052-2. PURL html url epub
 • SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.
 • NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
 • CACEK, Jan. Tabata: intervaly, které vás chytí. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
 • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 604 s. ISBN 8071697923.
Výukové metody
E-learningový online kurz k samostudiu.
Vybrat jiný kurz