Obrázek kurzu
Cílem předložené metodické publikace je ukázat význam a možnosti core tréninku s balančními úsečemi Bosu® a Bossa v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Metodou core lze dosáhnout zlepšení rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců, zlepšení pohybových schopností a držení těla.
V teoretických kapitolách této publikace se zaměřujeme na zdravý pohyb a držení těla. Následně se dostáváme k vysvětlení pojmů a charakteristice core, hlubokého stabilizačního systému a jeho významu. Představujeme balanční pomůcky Bosu® a Bossa a cvičební programy využívající core. V metodické části jsou sepsány zásady cvičení core. Vše je doplněno obrázkovým zásobníkem základních cviků a aktivace core včetně popisu.
Předložená publikace slouží jako metodický materiál k akreditovanému programu MŠMT v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®. Současně je lze využít jako výukový materiál pro studenty oboru Trenérství Specializace Fitness I, II, III nebo doplňkový výukový materiál pro magisterské navazující studijní obory učitelství TV a bakalářské studijní obory (ASAK, RVS), jejichž absolventi se mohou uplatnit jako lektoři pohybových aktivit kondičního charakteru napříč věkovými skupinami.
Logo fakulty
Fakulta sportovních studií

Core Training

https://is.muni.cz/ekurzy/CORE01 Zkopírovat odkaz do schránky

Recenzováno
8 lekcí
celkem 9 hodin
zdarma
Přihlásit se do e-kurzu
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.

Lektoři

Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
pokorna@fsps.muni.cz
PaedDr. Hana Vrtělová
739@mail.muni.cz
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
strestikova@fsps.muni.cz

Osnova e-kurzu

 • Úvod
 • Držení těla a jeho význam pro zdravý pohyb
 • Hluboký stabilizační systém a core
 • Balanční pomůcky
 • Cvičební programy s využitím core
 • Metodika a zásady správného cvičení s využitím balančních úsečí
 • Obrázkový zásobník cviků
 • Závěrečný test
 • Závěr

Více o e-kurzu

 • Literatura
  • Ellsworthová, A. (2014). Posilování středu těla [Anatomie] (1st ed.). Brno, Czechia: CPress.
  • Core Training. (2012). Co je core training? [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.coretraining.cz/co-je-core-training/ (accessed November 12, 2014)
  • Jelínek, J. (2012). Core trénink: zlepšete své výkony! [Online]. Czechia. Retrieved from http://kulturistika.ronnie.cz/c-10644-core-trenink-zlepsete-sve-vykony.html (accessed November 10, 2014)
  • Rockingham Fitness. (2010). 65cm Fit Ball [Online]. USA. Retrieved from http://fitnessequipmentperth.com.au/accessories/455-65cm-fit-ball.html (accessed March 30, 2014)
  • Ungarová, A. (2003). Pilates tělo v pohybu (1st ed.). Praha, Czechia: Euromedia Group, k.s.
  • Karter, K. (2007). Balance Training (1st ed.). Berkeley, USA: Ulysses Press.
  • Caha, J. (2010). Core trénink [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.aktin.cz/clanek/1075-core-trenink (accessed November 12, 2014)
  • Fakulta sportovních studií. (2011). Core cvičení [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/core.php (accessed November 10, 2014)
  • TRXsystem.cz. (2015). Co je TRX? [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.trxsystem.cz/co-je-trx-system/ (accessed March 30, 2014)
  • Kolář, P., Lewit, K. (2005). Význam hlubokého stabilizačniho systému v rámci vertebrogennich obtiží. Neurologie pro praxi 2005; 5 [online]. Dostupne na http://www.neurologiepropraxi.cz//artkey/neu-200505-0010.php.
  • Buzková, K. (2006). Fitness jóga – harmonické cvičení těla i duše (1st ed.). Praha, Czechia: Grada Publishing, a.s.
  • Köck Sport, s.r.o. (2015). Úseč plast AC 020 – balanční podložka [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.kocksport.cz/vyrobek/?nazev=Usec-plast-AC-020---balančni-podložka-&vyrobek=4080&kategorie=20 (accessed February 20, 2014)
  • Orthopedic Physical Therapy Products. (2015). Soft Gym Overball [Online]. USA. Retrieved from http://www.optp.com/Soft-Gym-Overball#.VSrPPf msX00 (accessed March 20, 2014)
  • Clover, J. (2015). Sports Medicine Essentials Core Concepts in Athletic Training & Fitness Instruction (3rd et.). Boston, USA: Cengage Learning
  • Živný, V. (2013). Zdravotní aspekty posilování. Tělesné jádro – fakta a mýty [online].http://kulturistika.ronnie.cz/c-15603-zdravotni‑aspekty‑posilovani‑telesne‑jadro‑fakta‑a-myty.html.
  • BOSU Fitness. (2015). BOSU Pro Balance Trainer [Online]. USA. Retrieved from https://www.bosufitness.com/store/product.php?productid=16145&cat =268&page=1 (accessed November 10, 2014)
  • ABZ Slovník cizích slov. (2015). Core [Online]. Czechia. Retrieved from http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=core&typ_hled- ani=prefix (accessed November 10, 2014)
  • Oravcová, L. (2016). Principy zdravého pohybu-Jóga a jógová terapie. Olomouc, Poznání
  • FITHAM. (2015). TOGU pilates pěnový válec [Online]. Czechia. Retrieved from http://www.fitham.cz/togu-pilates-penovy-valec (accessed February 20, 2014)
  • Živný, V. (2003). Tělesné jádro I. – Anatomie, základní funkce [online]. http://kulturistika.ronnie.cz/c-17366-telesne‑jádro – i anatomie –základní- funkce.html.
  • Thurgood, G., Paternoster, M. (2014). Core trénink: [kompletní rádce pro muže i ženy, jak posílením svalů středu získat zdravější a lépe fungující tělo] (1st ed.). Praha, Czechia: Slovart.
  • Snášel, M. (2015). Co je Core Training [online]. Dostupne na http://www.coretraining.cz/co‑je‑core‑training.
  • JENKINS, Nicky a Leigh BRANDON. Anatomie jógy pro správné držení těla a zdraví. Translated by Klára Šimčíková, Illustrated by Juliet Percival. 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co. 144 s. ISBN 9788025604687. 2010.
  • BRUMITT, Jason. Core assessment and training. Champaign, IL: Human Kinetics. v, 154. ISBN 9780736073844. 2010.
  • JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičíme na veľkej lopte. Brno: Computer Press. 144 s. ISBN 978-80-251-3173-2. 2010.
  • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Funkce - diagnostika - terapie hlubokého stabilizačního systému. 1. vyd. Čelákovice: Rehaspring. 67 s. ISBN 9788025477366. 2010.
  • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha: Grada. 143 s. ISBN 9788024729480. 2009.
  • JEBAVÝ, Radim a Tomáš ZUMR. Posilování s balančními pomůckami. 1.vyd. Praha: Grada. 175 s. ISBN 9788024728025. 2009.
  • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén. 209 s. ISBN 9788072625413. 2008.
  • BLAHUŠOVÁ, Eva. Pilates & jóga pro sportovce. Vyd. 1. Praha: Olympia. 128 s. ISBN 9788073760861. 2008.
  • CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Hana BUBNÍKOVÁ a Josef MICHÁLEK. Trénink jádra (Core training). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., roč. 60, č. 1, s. 18-21, 32 s. ISSN 0323-1364. 2008.
  • SUTCLIFFE, Jenny. Pružné a zdravé tělo. Vyd. 1. V Praze: Ikar. 143 s. ISBN 8024903296. 2004.
  • VYSUŠILOVÁ, Helena. Pilates - balanční cvičení. 2. vyd. Praha: Arsci. 133 s. ISBN 8086078329. 2003.
  • DYLEVSKÝ, Ivan, Leoš NAVRÁTIL a Libuše KUBÁLKOVÁ. Kineziologie, kineziterapie a fyzioterapie. 1. vyd. Praha: Manus. 110 s. ISBN 8090231888. 2001. URL
 • Výukové metody
  E-learningový online kurz k samostudiu.

Informace o publikaci

Core Training

Pokorná, Alena | Vrtělová, Hana | Střeštíková, Radka

1. vydání, 23. července 2018
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Recenzováno

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
ISBN 978-80-210-9107-8 (info)