Obrázek kurzu
Kurz je zaměřený na zmapování základních daňových a účetních povinností podnikatelských subjektů. Na řadě praktických příkladů bude vysvětlena, diskutována a procvičena řada reálných situací, se kterými se běžný podnikatelský subjekt setkává na začátku svého podnikání, v jeho průběhu i při přerušení či ukončení podnikatelské činnosti. Zaměření kurzu pokrývá registrační povinnosti k jednotlivým daním a povinným odvodům (zejména zdravotní a sociální pojištění), povinnosti hrazení záloh, podávání daňových přiznání k jednotlivým daním a povinných přehledů a vyúčtování. Velká pozornost bude věnována také vedení daňové evidence jako základního podkladu k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, cestovním náhradám, specifikům vedení účetnictví u OSVČ či v menších s.r.o., atd. Celý kurz bude založen zejména na řešení a diskusi praktických případů, se kterými se může OSVČ, případně i právnická osoba setkat ve své každodenní podnikatelské činnosti. Dle zájmu účastníků je pak možno diskutovat i specifičtější případy týkající se např. podnikání studentů, zahraničních aktivit, přechodu mezi různými právními formami podnikání, atd.
Logo fakulty
Ekonomicko-správní fakulta

Účetní a daňové povinnosti podnikatelských subjektů

https://is.muni.cz/ekurzy/CXF_UDPP Zkopírovat odkaz do schránky

3 lekce
celkem 12 hodin
nyní nelze zakoupit
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.
Přihlašování probíhá do 6. 1. 2022

Lektoři

Ing. Petr Valouch, Ph.D.
valouch@mail.muni.cz
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D., LL.M.
filip.hampl@econ.muni.cz
Ing. Josef Nešleha
josef.nesleha@econ.muni.cz