Obrázek kurzu
Kurz je zaměřený na zmapování základních daňových a účetních povinností podnikatelských subjektů. Na řadě praktických příkladů bude vysvětlena, diskutována a procvičena řada reálných situací, se kterými se běžný podnikatelský subjekt setkává na začátku svého podnikání, v jeho průběhu i při přerušení či ukončení podnikatelské činnosti. Zaměření kurzu pokrývá registrační povinnosti k jednotlivým daním a povinným odvodům (zejména zdravotní a sociální pojištění), povinnosti hrazení záloh, podávání daňových přiznání k jednotlivým daním a povinných přehledů a vyúčtování. Velká pozornost bude věnována také vedení daňové evidence jako základního podkladu k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, cestovním náhradám, specifikům vedení účetnictví u OSVČ či v menších s.r.o., atd. Celý kurz bude založen zejména na řešení a diskusi praktických případů, se kterými se může OSVČ, případně i právnická osoba setkat ve své každodenní podnikatelské činnosti. Dle zájmu účastníků je pak možno diskutovat i specifičtější případy týkající se např. podnikání studentů, zahraničních aktivit, přechodu mezi různými právními formami podnikání, atd.
Logo fakulty
Ekonomicko-správní fakulta

Účetní a daňové povinnosti podnikatelských subjektů

3 lekce
celkem 12 hodin
nyní nelze zakoupit
Jste tady poprvé?
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU
Přihlašování probíhá do 6. 1. 2022

Lektoři

Ing. Petr Valouch, Ph.D.
valouch@mail.muni.cz
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D.
filip.hampl@econ.muni.cz
Ing. Josef Nešleha
josef.nesleha@econ.muni.cz