Obrázek kurzu
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou mezinárodní obchodní arbitráže podrobněji seznámit. Je vhodný pro právníky a další odborníky, kterým umožnuje utřídit si poznatky z mezinárodní obchodní arbitráže a nalézt inspiraci pro vlastní praxi. Předností kurzu je jeho ucelenost, kdy shlédnutí prezentací a studium doprovodných materiálů zaručují základní porozumění mezinárodní obchodní arbitráži, včetně některých soudobých témat a relevantních souvislostí. Kurz převážně není věnován české úpravě arbitráže.
Logo fakulty
Právnická fakulta

Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž

https://is.muni.cz/ekurzy/Arb22 Zkopírovat odkaz do schránky

3 lekce
celkem 3 hodiny
nyní nelze zakoupit
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.
Přihlašování probíhá od 14. 2. 2022 do 28. 2. 2023

Lektoři

JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
zdenek.novy@law.muni.cz
Jana Buchalová
239069@mail.muni.cz