Obrázek kurzu
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou mezinárodní obchodní arbitráže podrobněji seznámit. Je vhodný pro právníky a další odborníky, kterým umožnuje utřídit si poznatky z mezinárodní obchodní arbitráže a nalézt inspiraci pro vlastní praxi. Předností kurzu je jeho ucelenost, kdy shlédnutí prezentací a studium doprovodných materiálů zaručují základní porozumění mezinárodní obchodní arbitráži, včetně některých soudobých témat a relevantních souvislostí. Kurz převážně není věnován české úpravě arbitráže.
Logo fakulty
Právnická fakulta

Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž

3 lekce
celkem 3 hodiny
nyní nelze zakoupit
Jste tady poprvé?
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU
Přihlašování probíhá od 14. 2. 2022 do 28. 2. 2023

Lektoři

JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
zdenek.novy@law.muni.cz
Jana Buchalová
239069@mail.muni.cz