Obrázek kurzu

Cílem videokurzů je seznámení studentů, veřejnosti a potenciálních uživatelů CF o přístrojích a metodách dostupných v rámci činnosti laboratoře. Kurzy kombinují teoretické základy jednotlivých metod předkládané formou prezentace s obrazovými a video záběry konkrétního provádění jednotlivých metod, tj. přípravy vzorků, ovládání přístroje a zpracování naměřených dat.Videokurzy jsou členěny dle jednotlivých metod, přičemž každý obsahuje úvod, teorii, možné aplikace, metodiku a zpracování dat, od obecných informací až po konkrétní příklady jednotlivých přístrojů. Na závěr jsou jako přídavek uvedeny konkrétní aplikace z naší laboratoře prostřednictvím Sample stories. Videa jsou v českém jazyce doplněna anglickými titulky.

Logo fakulty
Přírodovědecká fakulta

Přístroje a metody CF Nanobiotechnology

https://is.muni.cz/ekurzy/CEIT_NAN_1 Zkopírovat odkaz do schránky

9 lekcí
zdarma
Přihlásit se do e-kurzu
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.
Přihlašování probíhá od 14. 2. 2022

Lektoři

Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.
jan.pribyl@ceitec.muni.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Seznámení s CF Nanobiotechnology

 • 2. Imobilizace biomolekul

 • 3. BIO mikroskopie atomárních sil (AFM)

 • JPK NanoWizard 3 a 4 XP

 • FluidFM modul CytoSurge

 • Bruker Dimension Icon FastScan

 • Nanoindentor

 • 4. Ramanovská mikroskopie

 • 5. Multi-elektrodové pole (MEA)

 • 6. Rezonance povrchových plasmonů (SPR)

 • 7. Konfokální mikroskopie

 • 8. Multiformátová luminiscence (fluorescence, upkonverze)

 • 9. Sample stories

 • Příběh kardiomyocytů HL-1 (AFM, MEA, konfokální mikroskopie)

 • Osteoartróza v procesu (Ramanovská mikroskopie, AFM, nanoindentace)

 • Souboj fágů a bakterií (AFM, SPR, Labrox, konfokální mikroskopie)