Obrázek kurzu
Hlavní ideou e-kurzu je přiblížit, konkretizovat a objasnit zákonitosti vybraných ošetřovatelských postupů pro snadnou orientaci v uvedené problematice.

Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. V jednotlivých kapitolách je možné pohybovat se intuitivně, dle potřeb každého studenta. Po krátkém ozřejmění nadcházejícího tématu je student seznámen s cíli vlastní kapitoly, po jejímž prostudování by měl být schopen bez větších komplikací složit kontrolní test.

Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu. Videozáznamy jednotlivých úkonů jsou zde ve dvojím vyhotovení vždy tak, aby sloužily k self-evaluaci osvojení pracovního postupu.
Logo fakulty
Lékařská fakulta

Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory

https://is.muni.cz/ekurzy/OSETR Zkopírovat odkaz do schránky

6 lekcí
celkem 8,5 hodin
zdarma
Přihlásit se do e-kurzu
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.

Lektoři

Mgr. Liana Greiffeneggová
login005@mail.muni.cz
Mgr. Kristýna Hrachovinová
kristynahrachovinova@gmail.com

Osnova e-kurzu

 • Úvod
 • Nemocniční lůžka
 • Hygienická péče
 • Invazivní vstupy
 • Odběry biologického materiálu
 • Asistované vyprazdňování močového měchýře

Více o e-kurzu

 • Literatura
  • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s. ISBN 9788024734200.
  • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 236 s. ISBN 9788024728308.
 • Výukové metody
  E-learningový online kurz k samostudiu.